ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шуъбаи ҳолатҳои фавқулодда

Шуъбаи ҳолатҳои фавқулодда яке аз шуъбаҳои асосииҶамъият буда, дар ҷодаи мудирияти офатҳо, коҳишихатарвавокунишисареъбоназардоштинақши ёридиҳандаашбаҲукуматтаҷрибаи ғанӣ дорад.

Ҷамъияти ҲилолиАҳмариТоҷикистон шӯъбаи ҳолатҳои фавқулодда худродарсоли 2002 таъсисдодаастваҳадафҳамболобурданитавоноииҶҲАТҷиҳатиомодагӣ ва вокуниш ба офатҳоитабиӣ, омода кардани нерӯи зеҳнивумолииҶамъият ва ҷомеаҳоиосебпазиримаҳаллӣ мебошад. То имрӯз Ҷамъият дар роҳирушдватақвияти тавоноиҳоихуддаринсамтҳобакомёбиҳоиназаррасноилгардидааст.

Нақшаи миллии омодагӣ ва вокуниш ба офатҳоиҶҲАТ, ки нақши Ҷамъият дар низоми мудирияти офатҳоикишвармуайянмекунад, дарсоли 2004 таҳиявадарсоли 2007 бозбинӣ гардидааст.

Нақшаи эхтиетии дар ҳолатифавқулодаи ҶҲАТ дар соли 2007 таҳиявадарсоли 2010 то соли 2014 бозбинӣ гардидааст, ки сохтор ва тартиби фаъолиятҳодарсамтимудириятиофатҳодарТоҷикистонро муайян мекунад, то дар ҳолатифавқулода ҳамоҳангиимуассиривокунишимуштаракбаофатсуратбигирад.

ҲамкориҳоиҶамъияти ҲилолиАҳмариТоҷикистон бо Кумитаи ҳолатҳоифавқулода ва мудофиаи граждании ҶумҳурииТоҷикистон дар асоси Созишномаи ҳамкорӣ сурат мегирад, ки нақш ва вазифаҳоиҶамъияти миллиро қабл аз, ҳангоми, вапасазофатҳомуайянмекунад. ЯкСозишномаиҳуснитафоҳумидигарҳамкориҳомиёнииндуниҳодродарсамтиомодагиимаҳаллаҳобаофатҳомушаххасмегардонад.

Нақши асосии Ҷамъияти миллӣ ва самтҳоиҳамкорӣ бо Кумитаи ҳолатҳоифавқулода бад-ин тартиб аст:

- Иштироки намояндагони ҶҲАТ дар кори кумиссиюнҳоивижаиизтирорӣ дар ҳамаисатҳҳо;

- Мусоидат ёфтан аз ҷониби ниҳодҳоидавлатӣ дар ироаи анборҳобароинигаҳдорииёриҳоибашардӯстона, ҳамчунин, дарироаинақлиёт барои интиқоли ёриҳобаафродизарардидадарҳолатҳоиизтирорӣ;

- Иштироки муштарак дар чорабиниҳоиомодагӣ ба офатҳо;

- Истифодаи муштарак аз имконоти мухобиротӣ барои бонги хатар дар ҳолатҳоиизтирорӣ;

- Ҳамкорӣ ва ҳамоҳангӣҷиҳатикоҳишихатариофатҳовачорабиниҳоимитигатсионӣ;

- Вокуниши муассири муштарак ба ҳолатҳоиизтирорӣ.

Гурӯҳҳои миллии вокуниш ба офатҳоазкормандонваихтиёриёнитамриндидаиҶҲАТ таркиб ёфтаву, бо таҷҳизот таъминанд ва дар 10 Маркази минтақавии изтирорӣ мустақар гардида, ҳамеша, омодаи шитофтан ба ёрӣ дар муддати 2-3 соат пас аз бонги хатар мебошанд.

Ин гурӯҳҳо метавонанд ба мардуми зарардида ёрии аввал расонанд ва дар ҳолатизарурӣ аз анборҳомасолеҳвабастаҳоилозимаротақсим бинамоянд, вазъро сареъан баҳогузорӣ намоянд, иқдомоти баъдиро матраҳбикунандвабафаъолиятбипардозанд.

Ҷамъияти ҲилолиАҳмариТоҷикистон дар саросари кишвар 69 бахш дорад ва дар ҳарбахшякмасъулитаълимдидаисамтимудириятиофатҳофаъолиятмекунад. То охири соли 2012 Ҷамъият, ҳамчунин, 180 кумитаимаҳаллии вокунишӣ омода карда буд, ки бо таҷҳизот таъмин буда, оид ба мавзӯъ таълим дидаанд. Дар маҷмӯъ, бештар аз 4 000 ихтиёрӣ дар самтҳоитарҳрезииомодагӣ ва вокуниш ба офатҳо, ҳамоҳангиифаъолият, гузоришдеҳӣ ва расонидани ёрии аввал омӯзиш дидаанд.

Гурӯҳҳои миллии вокуниш ба офатҳовасилаиаслииҶҲАТҷиҳатиомодагӣ ва вокуниш ба офатҳомебошанд. Ингурӯҳҳо дар чаҳорчӯбаи стротежии муштараки ҶҲАТ ва ФБҶ СС ва ҲАҷиҳатирушдитавоноиивокунишисареъваиштирокимуассирдариқдомҳоивокунишӣ ташкил шудаанд. Ҳадафиаввалияиингурӯҳҳоҳамвокунишисареъвамуассирбаҳолатҳоиизтирорӣ мебошад.

Фаъолиятхои ЧХАТ дар ҷодаи омодагӣ ва вокуниш:

- ҶҲАТ талош мекунад, то иқтидори маҳаллаҳородаромодагӣ ба вокуниш ба ҳолатҳоиизтирорӣ дар минтақаҳоихатарзои кишвар боло бибарад.

- ҶҲАТ ба ҷомеаҳое, кидармаҳалҳоихатарзоикишварбасармебаранд, ёрӣ медиҳад, товасилаҳоимуассириомодагӣ ба офатҳоитабиӣ ва бартарафсозии оқибатҳоиофатитабииротаҳиянамоянд.

- ҶҲАТ ба ҷомеаҳоиосебпазирёрӣ медиҳад, тотавассутичорабиниҳоииттилоотӣ ва огоҳсозӣ, боло бардоштани маърифати ҷомеа, баргузории давраҳоиомӯзишӣ оид ба мудирияти офатҳоитабиӣ ва ҳолатҳоифавқулода, расонидани ёрии аввал ва таъсиси кумитаҳоимаҳаллииҳолатҳоифавқулода иқтидори вокунишии худро рушд бидиҳанд.

- ҶҲАТ шогирдон ва омӯзгорони мактабҳоротаълиммедиҳад, кичӣ гуна ба офатҳоибаъдӣ вокуниш нишон бидиҳандвабароионҳодавраҳоиомӯзиши омодагӣ ба ҳолатҳоиизтирорӣ ва расонидани ёрии аввал баргузор менамояд.

- ҶҲАТ лоиҳаҳоимитигатсионӣ роҳандозӣ мекунад, то маҳаллаҳоиосебпазирроазэҳтимолиятилағзиши замин, сел, обхезӣ ва офатҳоидигарэминдоштаву, хатариофатҳорокоҳишбидиҳад.

- ҶҲАТ дар мактабҳоивижаиронандагӣ ва ҷомеаҳоиҳадафӣ, ва дар роҳҳочорабиниҳоииттилоотӣ дар мавзӯъи амнияти ҳаракатдарроҳ, омодагӣ/вокуниш ба офатҳоитабиӣ ва усулҳоирасониданиёрииаввалбаргузорменамояд, тошумораимаргҳоваҳодисаҳоинохушдарроҳҳокоҳишбиёбад.

- ҶҲАТ ба маҳаллаҳоёрӣ медиҳад, тоиқтидори худро ҷиҳатиэҳёишароитиқабл аз офати табиӣ тақвият бахшанд.

Вакте, ки офате ва ё ҳолатиизтирориерухмедиҳад, ҶҲАТ тамоми тавоноии худро барои ироаи ёрии аввал ва равонӣ, баҳогузориивазъиаҳолиизарардидаваироаиёриибашардӯстона дар шакли маводи ғайриғизоӣ бирасонад.

Дар даҳсолигузаштаҶамъияти ҲилолиАҳмариТоҷикистон дар бештар аз 530 амалиёти вокунишӣ ба офатҳоитабиӣ дар саросари кишвар иштирок кардаву, ба аҳолииофатзадаёрӣ расонидааст. Тақрибан, беш аз 30 000 нафар дар чаҳорчӯбаи ин фаъолиятҳоазҷониби ҶҲАТ ёрӣ дидаанд. Кормандони пуртаҷрибаи ҶҲАТ, ҳамчунин, дарамалиётҳоибайнулмилалиивокунишбаҳолатиизтироӣ дар Покистон, Қазоқистон ва Қирғизистон иштирок кардаанд.

МарказҳоивокунишбаҳолатиизтирорииҶҲАТ

- Кӯчаи Умар Хайём 120, шаҳриДушанбе. Тел: 2240374, 93 778 77 77

- ШаҳриХуҷанд, кӯчаи Ордженикидзе 53, тел.:6 47 61; 93 873 15 15.

- Кӯчаи Дашти Сангистон, ноҳияиАйнӣ, тел.: 93 577 97 02.

- Кӯчаи Навоӣ20, шаҳриПанҷакат, тeл.: 5 58 32; 93 577 97 01.

- Кӯчаи Бандалиева 62, шаҳриХоруғ, тeл.: 2 36 48; 93 577 97 07.

- Кӯчаи Сомонӣ 8, деҳаиРоҳар, ноҳияиВанҷ, тeл.: 93 577 97 04.

- Кӯчаи Борбад 2, шаҳриКӯлоб, тел.: 2 47 46; 93 577 97 09.

- Кӯчаи 10, шаҳриҚурғонтеппа, тeл.: 2 76 60; 93 875 15 15.

- Кӯчаи С. Бурҳонов3, маҳаллаиҒарм, ноҳияиРашт, тел.: 93 577 97 03.

- Кӯчаи Ҷавонон 1, ноҳияиИшкошим, тeл.: 93 577 97 06.

Back to top