ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Лоиҳаи «Хуқуқи муҳоҷирон дар амал» дар Тоҷикистон

Гранти глобали оид муҳоҷират дар 15 кишвари дунё фарогир аст, ки бо чараёнхои мухочират таъсири назаррас расонда, хамзамон дар Тоҷикистон дар соли 2014 огоз гардид. Ташаббуси мазкур бо маблағгузории Директори генералии Иттиходи Аврупо оид ба рушд ва хамкори, аз ҷониби Раёсати Кароргоҳи ФБҶСС ва ХА дар Женева бо чалби бевоситаи Чамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон дар раванди хамохангсози дар сатҳи кишвар амали мегардад.


Нақши Ҷамъияти миллӣ
Нақши асоси дар сатҳи миллӣ дар масъалаҳои ҳамоҳангсозии лоиҳа, муколама бо шарикони асоси оид ба мухочират - ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрванди (ТҶШ), макомоти давлати ва дигар тарафҳои манфиатдор, созмонҳои байналмилалӣ; мониторинги татбики лоихахои гранти хурди ва баланд бардоштани иқтидори ТЧШ дар масъалахои муҳоҷират ва хамзамон тахия ва идораи лоихахо дар сохаи мухочират.


Мақсади лоиҳа
Пешбурд ва ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирон дар кишварҳои иштирокчӣ, ташкили коридорҳои мухочирати ва минтакави тавассути амалхои мувофикашудаи ҷомеаи шаҳрвандӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ, бо таваҷҷуҳи хоса ба вазъи коргарони хонаги дар байни муҳоҷирон ва қурбониёни хариду фурӯши мебошад.
Барои татбики самаранок ва мутобик намудани вазифаҳои фаъолияти лоиҳа (3) ҷузъҳо амалӣ карда мешаванд ба монанди хамохангсози, дастрасӣ ба хизматрасониҳо ва баланд бардоштани иқтидори ТЧШ.
Дар доираи кисмати «Дастрасӣ ба хизматрасониҳо» вазифаи 2 амалӣ мегардад. Дастрасии васеи муҳоҷирон ба хизматрасонии иҷтимоӣ дар кишварҳои иштирокчии лоиха ва ба онхо пешниход намудани дигар навъхои хизматрасони дар доираи «Барномахои грантҳои хурд» тавассути иҷрои барномахои грантхои хурд бо талошҳои ТЧШ.


Гурӯҳҳои максаднок
Ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ (ТҒД, ТЧШ), ки дар пешбурд ва ҳифзи ҳуқуқҳои асоии инсон дар соҳаи муҳоҷират; Ассотсиатсияхои мухочирон ва Намояндагони ассотсиятсияхои ба кор кабул намуда; иттиходияхои корфармоён ва бахши хусусӣ дар маҷмӯъ (оид ба чорабинихои баланд бардоштани сатхи маълумотноки); макомотхои хокимияти сатххои маркази ва махалли (чорабинихо оид ба химоягари).
Баҳрабарандагони ниҳои: муҳоҷирон / муҳоҷирони потенсиали ва аъзоёни оилаҳои онҳо, махсусан гуруххои осебпазир (занон, кӯдакон, коргарони хонаги аз чумлаи муҳоҷирон, қурбониёни савдои инсон ва дигар шаклҳои поймолкунии ҷиддии ҳуқуқи инсон дар шароити мухочират мебошанд).


Барномаи грантҳои хурди лоихаи «Ҳуқуқҳои муҳоҷирон дар амал»
Тадбирхо оид ба «пешбурди ҳуқуқи муҳоҷирони" дар Тоҷикистон бо ташаббусҳои 3 ТҶШ дар се минтақаҳои алоҳидаи мамлакат амалӣ карда мешаванд. Дар моҳи сентябри соли 2015 се лоиҳа аз чониби ТЧШ «Нихол» дар минтақаи Рашт, ТҶШ «Солими» дар вилояти Суғд ва Консорсиуми «Сотсервис» бо фарогирии шахри Душанбе ва ноҳияҳои Ҳисор, Восеъ ва Панч оғоз гардидааст. Дар мачмуъ, ҳар се лоиҳаҳои грантӣ 17 шахру ноҳияҳои ҷумҳуриро фаро гирифта, дар амалишавии чорабинихои худ бо таваҷҷӯҳи бехтар намудани дастрасии муҳоҷирон ва оилаҳои онҳо ба хизматрасонии ичтимои, тибби ва хукуки равона гардидааст. Дар доираи ҳамаи ин 3 лоиҳаҳо вазифаи афзалият ин дастгирии занони муҳоҷирони мехнати ва қурбониёни инсонхо муайян карда шудааст.


Ичрокунандагон ва нохияхои максадноки грантҳои хурд
ТҶШ «Нихол»: минтақаи Рашт (5 нохияхо)
ТҶШ «Солими»: вилояти Суғд (8 нохияхо)
ТҶШ Консорсиуми «Сотсервис» Душанбе, Ҳисор, Восеъ ва Панҷ.

Чорабинихое, ки аз чониби ичрокунандагони ТЧШ ичро мегарданд
Хизматрасониҳои машваратӣ: машваратҳои ҳуқуқӣ, бозравонкуни ва гуселкунии мухочирон ва аъзои оилаи онҳо ба дастраскунандагони хизматрасониҳои иҷтимоӣ.
Баланд бардоштани сатҳи маълумотноки ва дониш оид ба мухочират ва хатари хариду фуруши одамон дар мухочират, хизматрасонихои реинтеграциони дар Точикистон тавассути омузишхо, вохӯриҳо ва ҷаласаҳои корӣ бо шарикони маҳаллӣ, ҷаласаҳои иттилооти дар байни ахоли, таҳия ва паҳн намудани маводҳои иттилоотӣ.
Шарикӣ ва муколама бо мақсади ҳифзи ҳуқуқҳои муҳоҷирони дар чойхо- таҳкими ҳамкорӣ бо мақомотхои хокимияти маҳаллӣ ва ташкилотҳои шарик.
Баҳодиҳӣ ва таҳлили вазъи кунунӣ ва ниёзҳои тавассути гузаронидани тадқиқоти мақсаднок, арзёбииталабот ба хизматрасониҳо ва таҳлили маълумоти мониторинги лоиҳа.

Back to top