ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15 январи соли 2020 дар Дастгоњи Иљроияи Кумитаи Марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) Анљумани ЉЊАТ ва Конференсияи марказии ЉЊАТ бо иштироки аъзоён ва кормандони љамъият баргузор гардид.

             Дар аввал Анљумани ЉЊАТ баргузор гардид. Бо сабаби ба итмом расидани мўњлати Президент ва муовини Президенти ЉЊАТ љаласаро яке аз аъзоёни Анљуман Содиќова Дилором њусни оѓоз бахшид.  Мутобиќи рўзнома масъалањои зерин баррасї гардиданд:  

           - Интихоби Президенти ЉЊАТ;

           - Интихоби Муовини Президенти ЉЊАТ;

           - Интихоби њайати Комиссияи молиявии ЉЊАТ;

           - Интихоби њайати Комиссияи назорати дохилии ЉЊАТ;

           - Баррасии Стратегияи ЉЊАТ «Оид ба коњиши хавфи офатњои табиї барои солњои 2020-2024»;

           - Баррасии Стратегияи ЉЊАТ «Оид ба рушди коммуникатсия барои солњои 2020-2024».

            Вобаста ба интихоби Президенти ЉЊАТ пешнињод гардид, ки номзадии Ќурбонов Саид, собиќ Президенти ЉЊАТ ба мўњлати 5 соли дигар гузошта шавад. Баъди овоздињии пинњонї аз љониби аъзоёни Анљумани ЉЊАТ Ќурбонов С. ба муддати 5 сол ба њайси Президенти ЉЊАТ интихоб гардид.

           Сипас, Анљуманро Ќурбонов Саид, Президенти аз сари нав интихобгардидаи ЉЊАТ роњбарї намуда, номзадии Азимзода Саодатро ба њайси муовини Президенти ЉЊАТ пешнињод намуд. Баъди овоздињии кушода Азимзода Саодат ба мўњлати 5 соли дигар ба њайси муовини Президенти ЉЊАТ интихоб гардид.

          Дар анљуман њамчунин њайати нави Комиссияи молиявии ЉЊАТ, њайати Комиссияи назорати дохилии ЉЊАТ, Стратегияи ЉЊАТ «Оид ба коњиши хавфи офатњои табиї барои солњои 2020-2024» ва Стратегияи ЉЊАТ «Оид ба рушди коммуникатсия барои солњои 2020-2024» интихоб ва тасдиќ гардиданд.

          Баъди ба итмом расидани Анљумани ЉЊАТ Конференсияи марказии ЉЊАТ тањти роњбарии Ќурбонов С., Раиси Конференсияи марказии ЉЊАТ, Президени ЉЊАТ кори худро оѓоз намуд.

          Мутобиќи рўзнома масъалањои зерин дар Конференсияи марказии ЉЊАТ баррасї гардиданд:   

       - Баррасии њисоботи Котиби генералї оид ба натиљаи фаъолияти ЉЊАТ дар соли 2019;

       - Баррасии лоињаи Ќарори Конференсияи Марказї «Дар бораи тасдиќи њисоботи Муовини Котиби генералии ЉЊАТ оид ба натиљаи баргузории чорабинињои моњвораи Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон ва Рўзи умумиљањонии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар дар соли 2019».

       - Баррасии лоињаи Ќарори Конференсияи марказї «Дар бораи тасдиќи њисоботи Комиссияи молиявии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон оид ба фаъолияти Комиссия дар соли 2019».

        - Баррасии лоињаи Ќарори Конференсияи марказї «Дар бораи тасдиќи њисоботи Комиссияи марказии назорати дохилии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон оид ба фаъолияти Комиссия дар соли 2019».

        - Баррасии лоињаи Ќарори Конференсияи Марказї «Дар бораи тасдиќи Буљети Дастгоњи иљроияи кумитаи марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон, бахшњои вилоятӣ, минтаќавӣвашањруноњияњобароисоли 2020».

        - Баррасии лоињаи Ќарори Конференсияи Марказї «Дар бораи тасдиќи Наќшаи кори Дастгоњи иљроияи Кумитаи марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон барои соли 2020».

        - Баррасии лоињаи Ќарори Конференсияи Марказї «Дар бораи тасдиќи Наќша – чорабинињои моњвораи Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон барои соли 2020».

        - Баррасии лоињаи Ќарори Конференсияи Марказї «Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќарори Кумитаи Марказии ЉЊАТ аз 21 ноябри соли 2018, №17».

        - Баррасии лоињаи Ќарори Конференсияи Марказї «Дар бораи ба тавозуни Муассисаи тањсилоти миёнаи умумии №10-и ноњияи Данѓараи вилояти Хатлон ва Донишкадаи Исломии Тољикистон ба номи Имоми Аъзам - Абўњанифа гузаронидани                  компютер ва принтер».

        - Баррасии лоињаи Ќарори Конференсияи Марказї «Дар бораи ба котиби иљроияи бахши ЉЊАТ дар ноњияи Муъминободи вилояти Хатлон тўњфа намудани як адад наќлиёти хизматї».         

          Вобаста ба мавзуъњои рўзнома шахсони мутасаддї баромад намуданд.  

          Бо њамин кори љаласаи Конференсияи марказии ЉЊАТ ба анљом расид.

 

 

          Маркази иттилоотии ЉЊАТ, шањри Душанбе, 15 январи соли 2020 

 

13 январи соли 2020 дар Бахши ҶамъиятиҲилоли Аҳмари Тоҷикистон (ҶҲАТ) дар шањри Душанбе љаласаи ҷамъбасти фаъолияти Бахш дар соли 2019 баргузор гардид. Дар кори ҷаласа аъзоён ва кормандони бахши ҶҲАТ дар шаҳри Душанбе, намояндагони Кумитаи Марказии ЉЊАТ иштирок намуданд.

Ҷаласа таҳти сарварии Раиси озоди бахши ҶҲАТ дар шањри Душанбе Содиќова Дилором гузашт.

Дар љаласа 2 масъала: њисоботи Котиби иҷроияи Бахши ҶҲАТ дар шањри Душанбе оид ба фаъолияти Бахш дар соли 2019 ва наќшаи фаъолияти бахш барои соли 2020 пешниҳод гардид.

Аз рўи масъалаи якум, Котиби иҷроияи Бахши ҶҲАТ дар шањри Душанбе Намозов Зокир оид ба фаъолияти бахш дар соли 2019 ба њозирин њисобот дод.

Баъди баррасии њисоботи ў аъзоёни конфронси бахш њисоботи бахшро ќаноатбахш ќабул намуданд.

Вобаста ба масъалаи дуюм оид ба наќшаи фаъолияти бахш барои соли 2020 низ Намозов З. баромад намуда, њозиринро бо наќшаи фаъолият шинос намуд.

Содиќова Дилором пешнињод намуд, ки дар наќша бояд љашнњои умумиљумњуриявї дарљ гарданд.

Ин пешнињод аз љониби аъзоёни конфронси бахш дастгирї ёфт.

Бо ҳамин љаласаи ҷамъбасти фаъолияти солонаи Бахши ҶҲАТдар шањри Душанбе кори худро ба анљом расонид.

 

Маркази иттилоотии ЉЊАТ, 13 январи соли 2020 

10 январи соли 2020 дар Бахши Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон (ҶҲАТ) дар вилояти Суғд маҷлиси ҷамъбасти фаъолияти Бахш дар соли 2019 баргузор гардид. Дар кори ҷаласа котибони иҷроияи бахшҳои ҶҲАТ дар шаҳру ноҳияҳо, раисони ташкилотҳои ибтидоӣ, кормандони Бахши вилоятӣ, ҳамоҳангсозони лоиҳаҳо ва намояндагони ВАО иштирок намуданд.

Ҷаласа таҳти сарварии Раиси озоди бахши ҶҲАТ дар вилояти Суғд Мирзоева Қ.М. гузашт. 

Дар љаласа хисоботи Котиби иҷроияи Бахши ҶҲАТ дар вилояти Суғд оид ба фаъолияти Бахш дар соли 2019 пешниҳод гардид. Аз сабаби бемор будани Котиби иҷроияи Бахши ҶҲАТ дар вилояти Суғд Парвиз Ҷабборзода, ҳисоботи ӯ аз ҷониби коргузори Бахш Исломҷон Бобоев ба самъи ҷамъомадагон расонида шуд.

Чунончӣ, якҷоя бо 14 котибони иҷроияи шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд фаъолияти худро ба роҳ монда, дар ин сол байни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳиро доир ба мақсаду маром ва фаъолияти Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон ҳамагӣ 213 вохӯрӣ, 339 чорабинии гуногуни иҷтимоию фарҳангӣ ва варзишӣ дар корхонаву муассисаҳо, донишгоҳҳо, мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ доир ба мақсаду мароми ҶҲАТ ташкил ва баргузор карда шуданд, ки нисбат ба соли 2018-ум 23% зиёд мебошад.

Дар миқёси вилояти Суғд дар ҳолати моҳи январи соли 2020-ум 316 ташкилоти ибтидоӣ, ки дар сафҳои худ 5726 нафар аъзоёнро муттаҳид менамояд, фаъолият бурда истодаанд, ки шумораи ташкилотҳои ибтидоӣ назар ба соли 2018 - 14 адад ё худ 8% афзоиш ёфтааст. Яъне, шумораи аъзои ҶҲАТ дар миқёси вилоят ба 5726 нафар расидааст, ки ин нишондиҳанда дар соли 2018 ба 5373 нафар баробар буд ва афзоиш 11 %-ро нишон дод.

Гарчанде, ки чор бахш аз ӯҳдаи иҷрои нақшаи оинномавӣ ва молиявӣ набаромаданд ва нақшаи худро сари вақт таъмин карда натавонистанд, ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, иҷроиши нақшаи молиявии Бахши вилоятии ҶҲАТ дар соли 2019-ум 365 ҳазору 107 сомонӣ ё худ 95 фоиз таъмин гардид.

Дар давоми соли 2019-ум 2 маротиба Консерти хайриявӣ, 9 маротиба Аксияи хайриявии “Якҷоя кӯмак мерасонем” ташкил ва баргузор гардиданд, ки ба ин васила ба шумораи зиёди ниёзмандон кӯмакҳои моддӣ ва молиявӣ расонида шуданд. Ба 13 нафар маъюбони дар ҳақиқат ниёзманде, ки бо ариза ба Бахши вилоятии ҶҲАТ муроҷиат намуда буданд, бо дастгирии ДИ КМ ҶҲАТ ва Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд аробачаҳои маъюбӣ харидорӣ ва ба таври ройгон тақсим карда шуданд.

Ба ифтихори 92-юмин солгарди Рӯзи таъсисёбии Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон, 25-солагии таъсисёбии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон (ҲХДТ) ва ҳам фарорасии Соли нави мелодии 2020 бо иқдоми неки Бахши ҶҲАТ дар вилояти Суғд дар якҷоягӣ бо Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бӯстон ва Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Бӯстон дар “Мактаб-интернат барои тарбиятгирандагони аз падару модар маҳруммондаи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд” воқеъ дар шаҳри Бӯстон Аксияи хайриявӣ таҳти унвони “Якҷоя кӯмак мерасонем” бо оростани дастархони идона ташкил ва баргузор гардид. Бо хоҳишу дархости Директори Мактаб-интернат ба ҳамаи 79 нафар тарбиятгирандагон маводи пӯшока-пойафзолҳои зимистона харидорӣ ва пешниҳод гардид.

Дар назди Бахши Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон дар вилояти Суғд якчанд Лоиҳа ё худ барномаҳо, ба монанди “Ташаббусҳо оид ба рушди ҷавонон”, “Қонун, арзишҳои башарӣ ва иттилоот”, “Огоҳонидани аҳолӣ аз хатари мина”, “Хадамоти ҷустуҷӯ ва барқарорсозии робитаҳои оилавӣ (БРО)”, “Дастраси бехатарӣ”, “Эътино ба ҳолатҳои фавқулода”, “Саҳм ба қавигардонии зарфият ва бештар намудани устувории сохторҳои Ҳилоли Аҳмар ва ҷомеаҳои фарогирифташуда дар сатҳи маҳаллӣ, миллӣ ва минтақавӣ дар кишварҳои интихобшудаи Осиёи Марказӣ (Байнисарҳадӣ)” ва аз 1-уми октябри соли 2019 Лоиҳаи нави “Мустаҳкамкунии иқтидори институтсионалӣ оид ба омодагӣ ва вокуниш ба ҳолатҳои фавқулода ва коҳиши хавфи офатҳои табиӣ дар Тоҷикистон” (маблағгузор USAID OFDA) дар шаҳру ноҳияҳои интихобшуда амалӣ карда шуда истодаанд.

Дар давоми соли 2019 тибқи маълумотномаи пешниҳодшуда аз рӯи ҳамаи барномаҳое, ки аз тарафи СС Олмон, СС Итолиё, КБСС дастгирӣ ёфтаанд, тибқи нақша-чорабиниҳо семинар-машваратҳо ва мизи мудаввар ташкил ва доир карда шуданд.

Бо мақсади паҳн намудани иттилоот тавассути Телевизион ва радиои вилояти Суғд, радиоҳои “Пайванд”, “Тироз”, “Шаҳри ман”, ширкатҳои телевизионии “Азия”, “СМ-1”, “Диёр” ва рӯзномаву маҷаллаҳои даврӣ дар давоми соли 2019-ум 135 баромад, аз ҷумла тавассути радио 46 баромад, тавассути телевизионҳо 57 баромад ва чопи мақолаҳо дар нашрияҳо 32 мавод ташкил карда шуда, ба аҳолӣ оид ба мақсаду мароми ҶҲАТ ва фаъолияти асосии он маълумоти васеъ пешниҳод карда шуданд.

Аз рӯи масъалаи дуюми рӯзномаи маҷлис – “Гузориши сармуҳосиби Бахши ҶҲАТ дар вилояти Суғд М. Ибодуллаева оид ба иҷрои нақшаи молиявӣ дар соли 2019” шунида шуд. Гуфта шуд, ки иҷроиши нақшаи молиявии Бахши вилоятии ҶҲАТ дар соли 2019-ум 365 ҳазору 107 сомонӣ ё худ 95 фоиз таъмин гардид.

Ҳамин тавр, тибқи рӯзномаи маҷлис аз ҷониби аъзои раёсат ва иштирокчиён қарори Суратҷаласаи Комиссияи одоби ДИ КМ ҶҲАТ аз 28-уми ноябри соли 2019 муҳокима ва баррасӣ шуда, Нақшаи кории Бахши ҶҲАТ дар вилояти Суғд барои соли 2020, фармоишҳои Котиби иҷроияи Бахши ҶҲАТ дар вилояти Суғд дар давоми соли 2019 тасдиқ карда шуданд. Дар фарҷом аз ҷониби иштирокдорони ҷаласа вакилон ба Анҷумани навбатии ҶҲАТ аз Бахши вилоятии ҶҲАТ интихоб ва пешбарӣ гардиданд.

Аз рӯи ҳамаи масъалаҳои муҳокима ва баррасишуда, аз ҷониби аъзои раёсат ва иштирокчиёни маҷлис қарорҳои дахлдор қабул карда шуданд.

Бо ҳамин маҷлиси ҷамъбасти фаъолияти солонаи Бахши ҶҲАТ дар вилояти Суғд ба итмом расид.

Бахши вилоятии Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо бахшҳои шаҳриву ноҳиявӣ минбаъд низ баҳри иҷроиши саривақтӣ ва босифати супоришу дастурҳои Котиби генералии Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон, ДИ КМ ҶҲАТ кӯшиш ба харҷ медиҳад ва фаъолияти худро дар ин самт боз ҳам ҷоннок менамояд.

Маркази иттилоотии ЉЊАТ, 13 январи соли 2020

Санаи 6 декабри соли 2019 дар шаҳри Кӯлоб семинари якрӯза дар доираи лоиҳаи "Амал дар асоси пешгӯӣ" бо дастгирии Салиби Сурхи Олмон (ССО) ҷиҳати омодасозии Протокол фаъолияти қаблӣ барои фасли сармои ғайри муқаррарӣг узаронида шуд. Дар семинари мазкур ҳамоҳангсози лоиҳа аз КМ  ҶҲАТ ва аз ССО,      котибони иҷроияb бахшҳои ҶҲАТ аз ноҳияҳои Мурғоб, Ховалинг, Лахшва Мастчоҳи Куҳӣ ва ҳамоҳангсозони марказҳои вокуниш ба ҳолатҳои фавқулоддаи ҶҲАТ аз вилояти Суғд, ВМКБ, минтақаи Кӯлоб, Рашт ва инчунин кормандони шуъбаҳои КҲФ аз шаҳри Кӯлоб, ноҳияҳои Лахш,  Мастчоҳи Куҳӣ, Ховалинг ва аз шаҳри Хоруғ иштирок намуданд. Ҳамагӣ зиёда аз 20 (бист) нафар дар семинари мазкур иштирок доштанд.

Бояд ќайд намуд, ки аз моҳи январи соли 2019 Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон (ҶҲАТ) бо дастгирии Салиби Сурхи Олмон ва дар ҳамкории зич бо Агентии обуҳавошиносии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (Агентии обуҳавошиносӣ) ва Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (КҲФ) лоиҳаи "Амал дар асоси пешгӯӣ"-ро оғоз карданд, ки аз ҷониби Бонки Олмонӣ (Deutsche Bank Stiftung) маблағгузорӣ мешавад. Ҳадафи асосии лоиҳаи сесола амалӣ намудани Амалиёти барвақтӣ дар асоси пешгӯии офатҳои табиӣ бо эҳтимолияти таъсири зиёдтарин ба маҳалҳои осебпазир мебошад.

Маркази иттилоотии ЉЊАТ, шањри душанбе, 9 декабри соли 2019

Back to top