ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Санаи 18.05.2017 сол дар бахши вилоятии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон Мизи мудаввар тибќи барномаи «Огоњонидани ахолї аз хатари минањо»  баргузор гардид. Дар кори мизи мудаввар намояндагони маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањру навоњии Исфара, Конибодом, Панљакент, Шањристон, Ашт ва Б.Ѓафуров, ситод оид ба ЊФ ва МГ- и вилоят ва рўзноманигорон иштирок варзиданд.

Кори мизи мудавварро котиби иљроияи бахши вилоятии ЉЊАТ Љабборзода П.А. хусни ифтитоњ бахшид. Њамохангсози барномаи ОАХМ КМ ЉЊАТ Давлатов Улмасчон ва намояндаи бахши вилоятии ЉЊАТ Камолова Р. мохияти баргузории вохўриро ќайд намуданд.

Маќсад аз вохўрї  ин таќвият бахшидани хамкорї  байни Њилоли Ањмар ва маќомотњои давлатї дар самти огохсозии ањолї аз хатари минахо мебошад.

Чунон, ки намоянда аз шахри Панљакент Солењзода Турдибой зикр намуд, дар Панљакент дар хамкорї бо бахши шахрии ЉЊАТ барои огох намудани сокинони чамоатхои дењоте, ки дар марз бо љумњурии њамсоя воќеанд, фаъолияти тарѓиботиву ташвиќотиро бояд чоннок намуд. Чунки таљрибаи соли гузашта нишон дод, ки то холо хатари минахо дар ин манотик вучуд дорад.  

Маркази иттилооти ЉЊАТ дар вилояти Суѓд, 18.05.2017

Санаи 17 май соли 2017 ташкилоти ибтидоии навӣ ҷамъияти ҳилоли аҳмари тоҷикистон дар марказии саломатии тиббӣ шаҳри бӯстон таъсис дода шуд.

 Дар муассисаи давлатии маркази саломатии тиббӣ шаҳри Бӯстон, воҳури бо  кормандонии соҳаи тандурустӣ ва мутахассисонӣ соҳаи тибб оиди ташкили,  ташкилоти ибтидоии Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон баргузор гардид, ки дар он Котиби иҷроияи ҶҲАТ дар вилояти Суғд –Ҷабборзода Парвиз,      Сардори Муассисаи давлатии беморхонаи марказии шаҳри Бӯстон ва мехмонон аз МИҲД -и шаҳри Бӯстон, иштирок ва суханронӣ намуданд.

Мақсади воҳурии кормандони соҳаи тиббӣ бо кормандони Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон дар вилояти Суғд, масъалаҳои ташкилии ва таъсиси ташкилоти ибтидоии ҷамъиятро тибқи Оиннома ва Низомномаи ҶҲАТ мавриди баррасӣ қарор дода, ба иштирокҷиён маҷлис навори видеои 15 дақиқаро  пешниход карда шуд.

Сипас,  ба 50-нафар кормандони Муассисаи давлатии беморхонаи марказии шаҳр, ки дар асоси аризаи шахсиашон онхо иродаи ҷамъиятро  муайян намуда, бо ҳоҳиши худ,  ба сафи аъзоёни ҶҲАТ қабул карда шуданд, бо ҷонибдории кормандони Муассисаи давлатии тиббии  шаҳри Бӯстон ва дар асоси талаботи Оинномаи ҶҲАТ дар муассисаи мазкур ташкилоти ибтидои бо номи “Ободӣ барои рушди устувор” таъсис дода шуд. Барои интихоб шудан ба ҳайси раиси ташкилоти ибтидоии ҷамъият,  номзадии Алиев Ҷаҳонгир пешбарӣ гардид, ки ҳамагон якдилона номзадии ӯро дастгирӣ карданд. Бо пешниҳоди раиси тозаинтихоб барои интихоб шудан ба ҳайси котиби ташкилоти ибтидоии "Ободи барои рушди устувор" номзадии Сартабиби беморхона пешбарӣ гардид, ки аз ҷониби аъзои ҶҲАТ дастгирӣ ва интихоб гардид.

Парвиз Ҷабборзода –котиби иҷроияи ҶҲАТ дар вилояти Суғд, дар кори маҷлиси кормандони соҳаи тиббӣ, ташкилоти ибтидоии бахши шаҳрии ҶҲАТ ҷонибдорӣ намуда аз сиёсати роҳбарияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз таъсиси ташкилоти ибтидоии ҷамъияти изҳори миннатдорӣ намуда баён кард, ки Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон (ҶҲАТ) яке аз кӯҳнатарин созмонҳои башардӯстона дар кишвар буда, сар карда аз соли 1927 ба мардуми ниёзманд дасти ёри дароз мекунад.

Дар фарҷоми воҳурии кормандони соҳаи тиббӣ,  ташкилоти ибтидоии ҷамъияти мазкурро,  изҳори умедворӣ намуданд, ки  он дар оянда  яке аз ташкилотҳои бонуфӯз хоҳад гардид.

Маркази иттилоотии ЉЊАТ дар вилояти Суѓд, 18.05.2017

Дар доираи барномаи "Огоњкунии ањолї аз хатари минањо" рўзи 11 майи соли љорї дар љамоати Саричашмаи ноњияи Ш,Шоњини вилояти Хатлон огохкунии фаврї оиди хатари минањо  гузаронида шуд. Дар ин чорабини гурўњи вокуниш ба холатњои фавкулодда ва ихтиёриёни  барномаи Огоњкунии ахолии аз хатари минањои ЉЊАТ дар якљояги бо маркази миллии Тољикистон оид ба масъалањои минањо вокуниш нишон доданд. 

Бояд ќайд кард, ки санаи 9 май дар љамоати дењоти Саричашма дењаи Ќавоќ дар натиљаи таркиши мина 2 нафар љароњатњои гуногуни љисмонї бардоштанд.

Инчунин рўзи 12 майи соли љорї дар шањри  Кўлоб дар доираи Моњвораи Њилоли Ањмар ва 90-солагии ЉЊАТ семинар оиди љамоварии иттилооти оморї ва раванди гендерї доир ба Огоњкунии ањолии аз хатари минањо гузаронида шуд. Дар семинари мазкур кормандон ва ихтиёриёни ЉЊАТ иштирок намуданд.

Маќсади гузаронидани  ин семинар баланд бардоштани савияи дониши иштирокчиён дар самти Огоњкунии ањолї аз хатари минањхо мебошад.

 

К.Худойдодов, танзимгари барномаи ОАХМ, бахши ЉЊАТ дар минтаќаи Кўлоб                                                                      

Бахшида ба Мохвораи Њилоли Ахмар, 90-солагии ЉЊАТ ва тибќи наќша чорабинии барномаи «Огоњкунии ањолї аз хатари минањо» дар бахши ҶЊАТ-и минтаќаи Кӯлоб озмуни расмкаши оид ба хатари минањо ва маводхои нотаркида аз 20 апрел то 10 майи соли 2017  дар Муассисаи тањсилоти миёнаи умумии №20-и дењаи Мумираки љамоати дехоти  Балхобии нохияи Муъминобод  эълон карда шуд.

Дар озмуни расмкашии мазкур зиёда аз 100 нафар хонандагони мактаб иштирок намуданд. Дар натиља хонандагони фаъоли мактаб  љойњои намоёнро ишѓол намуданд, ки  бо дастгирии барнома  ба ѓолибони озмун туњфањо супорида шуданд.

Озмун дар ноњияхои Ш.Шоњин, Фархор ва Њамадони низ дар муассисахои тахсилоти миёнахои умумии дехахои наздисархади гузаронида шуданд.

К. Худойдодов, корманди бахши ЉЊАТ дар минтаќаи Кӯлоб                                                  

Back to top