ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Санаи 17 марти соли 2019 Ќурбониён Б, Котиби генералии ҶҲАТ ва Аминзода Н., танзимгари барномаи «Иттилоот ва њуќуќи байналмилалии башардўстї» ба шањри Абудабии Аморати Муттањидаи Араб сафар намуда, бо намояндагони Хилоли Ањмари Аморати Муттањидаи Араб вохурї намуданд.

Зимни вохурї оид ба рафти корњо вобаста ба лоињаи кўмаки кўдакони ятими Тољикистон, ки аз љониби ин Ҷамъияти миллї роњандозї мегардад, баррасї гардид. Ҳамзамон, дигар самтњои њамкорї, аз ќабили кўмаки ниёзмандон дар ваќти моњи шарифи Рамазон ва Ќурбон, таъмири мактабњо, гузарноидани хатти оби нўшокї ва ѓайрањо мавриди баррасї ќарор гирифтанд. 

Маќсад аз баргузории вохурї ин густариши њамкорињо ва пешнињод намудани лоињањои нав дар самтњои гуногуни башардўстї, хайриявию эњсонкорї буд.

Маркази иттилоотии ҶҲАТ, шањи Душанбе, 20 марти соли 2019

13 марти соли 2019 Бањодур Ќурбониён, Котиби генералии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) дар шањри Дубайи Аморати Муттањидаи Араб бо Котиби генералии Хилоли Ахмари Бахрейн доктор Фавзи Амин вохурї намуд.

Дар рафти вохурї роњбарияти ин ду љамъияти миллї оид ба барќарор намудани њамкорињои дуљониба дар самтњои гуногуни башардўстї мулоќот намуданд. Бањодур Ќурбониён ба роњбари Љамъияти Њилоли Ањмари Бањрейн вобаста ба самтњои афзалиятноки фаъолияти ЉЊАТ, аз љумла таъмини ањолии ниёзманди Тољикистон бо оби нўшокї, њолатњои фавќулода, рушти соњаи љавонону волонтёрон ва ѓайрањо иттилоъ дод.

Дар навбати худ доктор Фавзи Амин омодагии Љамъияти Њилоли Ањмари Бањрейнро бо ЉЊАТ дар самтњои рушди љавонон ва волонтёрон, маорифу тандурустї ва таъмири мактабњои миёна иброз намуд.

Сипас, роњбари Љамъияти Њилоли Ањмари Бањрейн роњбари ЉЊАТ-ро бо доктор Салењ Ал Суњайбанї, Котиби генералии Ташкилоти Њилоли Ањмар ва Салиби Сурхи кишварњои Араб ва якчанд аъзоёни ин ташкилоти башардўст муаррифї намуд.

Дар љараёни ин вохурї љониби ЉЊАТ ба мувофиќа расид, ки дар ояндаи наздик Ёддошти њусни тафоњумро бо Ташкилоти Њилоли Ањмар ва Салиби Сурхи кишварњои Араб ба имзо расонида, њамкориро дар амалисозии якќатор лоињањои башардўстиву эњсонкорї ба роњ монад.

Боиси ќайд аст, ки Ташкилоти Њилоли Ањмар ва Салиби Сурхи кишварњои Араб аз оѓози фаъолияташ дар соли 1999 бо бисёр кишварњои Осиё ва Африќо њамкори намуда, барномањои гуногуни хайриявиву эњсонкориро ба анљом мерасонад.

Санаи 14 марти соли 209 Бањодур Ќурбониён ва Нодир Аминзода, њамоњангсози барномаи “Иттилоот ва њуќуќи байналмилалии башардўстї”- и ЉЊАТ дар намоишгоњи байналмилалии башардўстї дар Маркази љањонии тиљоратии Дубай иштирок намуда, бо зиёда аз 15 ташкилоту муассисањое, ки дар самтњои гуногуни башардўсти фаъолият менамоянд, вохурї намуда, намояндагони онњоро вобаста ба барќарор намудани њамкорињо ва амалисозии лоињањои муштарак бо ЉЊАТ даъват намуданд.

Нодир Аминзода, њамоњангсози барномаи “Иттилоот ва њуќуќи байналмилалии башардўстї”- и ЉЊАТ, 14 марти соли 2019

 

Дар МТМУ №55, дењаи Чорсу, љамоати дењоти Навбањори ноњияи Кўшониён дар доираи лоињаи «Сањмгузорї ба бештар намудани устувории мактабњо ба њолатњои фавќулода (ЊФ) ва таѓирёбии иќлим дар Тољикистон» санаи 09-марти соли 2019 машќи амалї дар мавзўи «Заминларза» гузаронида шуд.

Дар чорабинии мазкур намояндагони ситоди КЊФ ва ОТ, беморхонаи марказии ноњия, хадамоти оташнишони, муалимон ва волидайн иштирок намуданд. Дар рафти чорабини маълум гашт, ки тими ташкилшуда иборат аз 20-нафар фаоълона ёрии аввалияи то духтуриро нишон доданд. Дар анљоми чорабани аз љониби бахши ЉЊАТ-и минтаќа ба намояндагон ва иштирокчиён сипоснома ва туњфањои хотирави таќдим карда шуд.

 

10 марти соли 2019 роњбарияти Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) дар пойтахти Шоњигарии Арабистони Саудї, шањри Ар-Риёз бо рохбарият ва намояндагони масъули Маркази хайриявии Малик Салмони Арабистони Саудї вохурї намуд.

Дар аввал Котиби генералии ЉЊАТ, Ќурбониён Бањодур бо роњбарияти олии Маркази хайриявии Малик Салмони Арабистони Саудї вохурї намуда, сипас бо роњбари барномањои байналмилалии ин Маркази бонуфуз вохурии судманд анљом дод.

Дар љараёни вохурї роњбарияти ЉЊАТ вобаста ба шаш барномае, ки Маркази хайриявии Малик Салмони Арабистони Саудї дастгирї намудааст, маълумоти муфассал дода, сипас оид ба дигар лоињаву барномањое, ки аз љониби ЉЊАТ ба ин Марказ пешбинї гаштааст, баррасї намуд.

Бояд ќайд намуд, ки роњбарияти Маркази хайриявии Малик Салмони Арабистони Саудї аз иљрои барномањое, ки аз љониби ЉЊАТ амалї мегарданд, изњори сипосгузорї намуда, вобаста ба дастгирии дигар лоињаву барномањо дар самтњои гуногуни хайриявї, аз лињози дастгирии ятимону камбизоатон, кўдакони гирифтори беморињои ќалбу чашм ва дигар љодањо омодагии хешро изњор намуданд.

Ќурбониён Бањодур, Котиби генералии ЉЊАТ иброз намуд, ки ин вохурї, ки бори аввал дар бинои асосии Маркази хайриявии Малик Салмони Арабистони Саудї дар шањри Ар-Риёз баргузор гардид, вохурии таърихї ва судманд ба њисоб рафта, дар рушди њамкорињои байни ЉЊАТ ва Маркази хайриявии Малик Салмон сањифаи наверо боз хоњад намуд.   

Бояд дарљ намуд, ки дар ин вохурї њамчунин консули Љумњурии Тољикистон дар Шоњигарии Арабистони Саудї, муовини якуми Котиби генералии ЉЊАТ, намояндаи шуъбаи “Фондрайзинг” ва шуъбаи “Рушд ва њамкорињои байналмилалї”ЉЊАТ иштирок намуданд.

Нодир Аминзода, њамоњангсози “Иттилоот ва њуќуќи байналмилалии башардўстї”- и ЉЊАТ, шахри Ар-Риёз, 10 марти соли 2019.

 

Back to top