ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Дар таърихи 05.08.17 дар толори ЧХАТ –и ВМКБ, аз тарафи њамоњангсози барномаи «Баркароркунии робитахои оилавї» дар Дастгоњи иљроияи КМ ЧХАТ Зулфия Нуралиева ва танзимгари барномахои КБСС-и бахши ЉЊАТ дар ВМКБ Ќосим Бозичаев барои кормандон ва ихтиериени ЧХАТ дар ВМКБ семинарии якруза дар мавзуи Баркароркунии робитахои оилавї ташкил карда шуд, ки дар семинар чамъ 16 нафар иштирок намуданд.

Семинарро котиби ичроияи ЧХАТ дар ВМКБ Мамадаминова,Т хусни ифтитох бахшида, барои хозирон максади гузаронидани семинарро фахмонида дод.

Дар огози семинар танзимгари барномахои КБСС-и бахши ЉЊАТ дар ВМКБ Ќосим Бозичаев барои хозирон дар бораи таъриху фаъолияти Њаракати Байналмилалии СС/ЊА, ЉХАТ ва Принсипхои бунёдии Харакати Байналмилалии СС ва ХА  ахборот дод.

Сипас аз тарафи њамоњангсози барномаи «Баркароркунии робитахои оилавї» Нуралиева.З,  барои иштироккунандагон дар хусуси фаъолияти барнома дар тамоми каламрави Чумхурї, пешравихои барнома ва усулхои нави фаъолият, фахмонида дод. Хамчунин дар бораи тарз ва усули пур кардани варакахои чустучуї ва пайгомњои Салиби Сурх аз наздикон, ба тарики амали кор карда баромада шуданд. Дар рафти семинар иштироккунадагон аз тамошои филм дар хусуси барномаи БРО низ бархурдор гаштанд.

Дар фарчоми семинар аз тарафи ташкилкунандагони семинар барои иштироккунандагон маводхои ташвикотию тарѓиботї таксим гардид.

 

Ќ. Бозичаев, танзимгари барномахои КБСС-и бахши ЉЊАТ дар ВМКБ, ш. Хорўѓ, 07/08/2017 

Рўзи 01 августи соли 2017 зимни бозгашт аз шањри Гулистони вилояти Суѓд намояндагони бахшњои Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) дар ВМКБ, минтаќањои Ќурѓонтеппа, Кўлоб, шањрњои Душанбе, Роѓун, ноњияњои Рашт ва Њамадонї, љињати шиносої ба бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд, воќеъ дар шањри бостонии Хўљанд ташриф намуданд.

Мењмоноро котиби иљроияи бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд Љабборзода Парвиз хайра маќдам гуфта, сипас бо кормандони шуъбаву барномањо, анбори марказии бахш ва навоварињо дар соли љорї аз наздик шинос намуд.

Мењмонон баъди шиносої бо бахш дар утоќи кории сарвари бахш бо њамаи кормандони бахш вохурї намуда, табодули таљриба намуданд.

Чи хеле, ки сарвари бахши ЉЊАТ дар ноњияи Мирсаид Алии Њамадонї Зарина Одинаева иттилоъ дод, барои ў бори аввал буд, ки аз бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд шинос шуда, аз пешравињо ва таљрибаи ѓании яке аз бахшњои калонтарини ЉЊАТ табодули таљриба намояд.  Аз ин лињоз, ташриф аз ин бахш ба ў имконият дод, ки аз кору фаъолияти бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд шиносої пайдо намуда, аз таљрибаи онњо дар бахши ЉЊАТ дар ноњияи Њамадонии вилояти Хатлон самаранок истифода барад.  

Бояд ќайд намуд, ки дар ин сафар кормандони бахшњоро намояндагони Дастгоњи Иљроияи Кумитаи Марказии ЉЊАТ низ њамроњї намуданд.

Нодир Аминзода, масъули иттилооти ЉЊАТ, ш. Душанбе, 03.08.2017

Рўзњои 20-21 июли соли 2017 дар шањри Венаи Љумњурии Австрия Форуми дуюми Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар барои кишварњои Аврупо ва Осиёи Миёна баргузор гардид. Дар кори ин форум зиёда аз 37 нафар намояндагони љамъиятњои Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар аз 19 кишвари љањон ва њамчунин намояндагони Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх ва Федератсияи байналмилалии љамъиятњои Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар иштирок намуданд.

Чорабиниро Котиби Генералии Салиби Сурхи Австрия доктор Вернер Кешбаум њусни оѓоз бахшида, оид ба муњимияти чорабинї суханронї намуд.

Сипас форум кори худро оѓоз намуд. Иштирокчиён дар муддати 2 рўз масъалањои омодагї ба иҷлосияи навбатии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар, оид бавохӯриҳоиоинномавї ваҳадафњоиумумии намояндагони Њаракати байналмилалии СС ва ЊА, рӯзномаиКонфронсибайналмилалии минбаъда  ва дигар љаласањоинавбатиро баррасї намуда, њамчунин доир ба масъалањои мубрами стратегї дар 20 соли оянда таклифу пешнињод намуданд.

Форум дар шакли интерактивӣ баргузор гашта,   иштирокчиён оид ба њар як масъалаи баррасишаванда ба гурўњњои хурд таќсим шуда, фикру аќидањояшонро ба ташкилкунандагони чорабинї пешнињод менамуданд.

 

Нодир Аминзода, масъули иттилооти ЉЊАТ, ш. Душанбе, 26.07.2017

Ҷамъияти Хилоли Ахмари Точикистон ба 150 оилаҳои осебдидаи водии Бартанги нохияи Рушони ВМКБ, ки ду сол кабл бар асари заминларзаи сахт хисороти зиёд дида буданд, бо дастгири Хилоли Ахмари Давлати Кувейт аз лихози 15 намуд маводхои хуроквори ва гайрихуровори кўмак намуд.

Гарчанде маводхо пешаки ба худуди ВМКБ ворид гардида бошанд хам, аз сабаби вазъи ноустувори роххо ба ин водии дурдаст, бахши ЧХАТ дар ВМКБ тавонист имрузхо маводро пурра ба мардуми азияткашида бо чалби кормандон ва ихтиериени ЧХАТ дастрас намояд.

Маркази иттилоотии ЧХАТ дар ВМКБ, ш. Хоруг, 18.07.2017

 

Back to top