ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Баргузории чаласаи чамъбасти 9 моха дар минтакаи Кургонтеппа

Мувофики наќшаи  солонаи  бахши ЉЊАТ дар  минтаќаи   Ќурѓонтеппа  ва  наќшаи оиномавии  Љаъмияти  Њилоли  Ањмари  Тољикистон санаи 06.10.2017 дар  ноњияи  Љайхун  љаласаи  сайёри љамъбастии 9-моњаи соли 2017-и бахши ЉЊАТ дар  минтаќаи Ќурѓонтеппа баргузор гардид.  

Дар љаласа Сабурзода Насим, мудири шуъбаи рушди иљтимої ва робита бо љомеаи дастгоњи раиси ноњияи Љайњун, аъзоёни раёсат ва котибони иљроияи бахшњои ЉЊАТ-и минтаќа иштирок дошатанд. Саравал љаласаро бо сухани  ифтињї котиби  иљроияи  бахши  ЉЊАТ  дар  минтаќаи  Ќурѓонтеппа  Њотамов  А.Ш., кушода  њозиринро  бо  њисобот  оид  ба  натиљањои  фаъолияти  бахшњои  ЉЊАТ  дар  9-моњи соли  2017  шинос  намуд.  Дар  рафти  баромад  ў чунин  ќайд намуд, ки  фаъолияти  ЉЊАТ   дар  минтаќаи  Ќургонтеппа дар 9 моњи соли 2017 нисбат ба нимсолаи  якум  аз  љињати  иљрои  наќшаи  молияви, тартиботи  воридот ва  содироти  њуљљатњо,  маќсаднок  истифода  намудани  маблаѓњои  хайрияви  аз  њисоби даромади маркањо, анљоми  сафарњои кории кормандони бахшњои  шањри  ва  минтаќавию  вилояти  ба  мамлакатњои хориљ ба хотири  иштирок дар  семинар  машваратњо  ва  ивази таљрибаи  кори, муњимаш  ќадр  намудани  сариваќтии  зердастон  аз  љониби  роњбарияти сатњи  болои  ЉЊАТ  мебошад.

Дар  рафти  љаласа котибони  иљроияи бахшњои  шањру ноњияњо аз  мушкилотњои хеш,  аз ќабили нарасидани  воситањои  техники, идорањои кори, алоќаи мобили, нарасидани  барномањо, фаъолият надоштани лоињањои  фоидаовар ва  сари  ваќт дастрас  нагардидани  маркањои  хайрияви  ва  шањодатномањои  аъзогї  изњори  нигарони  намуданд. 

Дар хотимаи чорабинї аз тарафи котибони ичроияи бахшњои ЉЊАТ дар ноњияву шахрхои минтака барои рушди минъбадаи фаъолият пешнињодњо карда шуданд.

Илхом Юсупов, масъули иттилоот дар бахши ЉЊАТ дар минтаќаи Ќурѓонтеппа, 9.10.2017

Back to top