ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Баргузории чаласахои Кумитаи Маркази ва Раёсати ЧХАТ

Санаи 12 январи соли 2018 дар толори Анри Дюнани Дастгоњи Иљроияи Кумитаи Марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) љаласањои Кумитаи Марказї ва Раёсати Кумитаи Марказии ЉЊАТ бо иштироки аъзоён ва кормандони љамъият баргузор гардид.

    Дар аввал љаласаи Кумитаи Марказии ЉЊАТ баргузор гардид, ки онро Президенти ЉЊАТ Ќурбонов Саид Сафарович њусни оѓоз бахшид. Дар љаласа мутобиќи рўзнома масъалањои зерин баррасї гардиданд:

    - њисоботи Котиби генералї оид ба натиљаи фаъолияти ЉЊАТ дар соли 2017;

  - лоињаи Ќарори Кумитаи Марказї “Дар бораи тасдиќи Наќшаи кории Раёсати Кумитаи марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон барои соли 2018”;

    - лоињаи Ќарори Кумитаи Марказї “Дар бораи тасдиќи Наќшаи кори Дастгоњи иљроияи Кумитаи марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон барои соли 2018”;

   - лоињаи Ќарори Кумитаи марказї “Дар бораи тасдиќи њисоботи Комиссияи марказии назорати дохилии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон оид ба фаъолияти Комиссия дар соли 2017”;

  - лоињаи Ќарори Кумитаи марказї “Дар бораи тасдиќи њисоботи Комиссияи молиявии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон оид ба фаъолияти Комиссия дар соли 2017”;

  - лоињаи Ќарори Кумитаи Марказї “Дар бораи тасдиќи Буљети Дастгоњи иљроияи Кумитаи марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон, бахшњои њудудї (вилоятњо), бахшњои мањаллї (минтаќањо ва шањрњо), шањри Душанбе, ва бахшњои шањру ноњияњои тобеи љумњурї барои соли 2018”.

    Вобаста ба мавзуъњои рўзнома шахсони мутасаддї баромад намуданд.

   Њамаи масъалањои рўзнома аз љониби аъзоёни Кумитаи Марказии ЉЊАТ мавриди баррасї ќарор дода шуда, доир ба онњо ќарорњои далдор ќабул гардиданд.

    Баъди ба анљом расидани љаласаи Кумитаи Марказї љаласаи Раёсати Кумитаи Марказии ЉЊАТ барпо гардид, ки дар он мутобиќи рўзнома масъалањои зерин баррасї гардиданд:

    - Баррасии њисоботи Котиби генералии ЉЊАТ оид ба натиљаи баргузории чорабинињои моњвораи Њилоли Ањмари Тољикистон, 90 солагии ЉЊАТ ва Рўзи умумиљањонии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар дар соли 2017;

    - баррасии тасдиќи Наќша – чорабинињои моњвораи Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон барои  соли  2018;

    - баррасии масъалаи аз эътибор соќит донистани молу мулки корношоям ва фарсудашудаи Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон;

    - баррасии масъалаи аз эътибор соќит донистан ва ба тариќи музояда фурўши автомашинањои корношоями Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон;

   -  баррасии дастурамали харољотњои сафарњои хизматии кормандони ЉЊАТ.

   Ќариб њамаи масъалањои дар рўзнома дарљёфта, ба истиснои масъалаи панљуми рўзнома аз љониби аъзоёни Раёсати КМ ЉЊАТ баррасї гардида, ќарорњои дахлдор оид ба тасдиќи онњо ќабул гардиданд. Вобаста ба масъалаи панљум, яъне баррасии дастурамали харољотњои сафарњои хизматии кормандони ЉЊАТ Нуров Назриддин, раиси комиссияи млоиявии ЉЊАТ эрод гирифта, ќайд намуд, ки ин масъала бояд аз љониби мутахассисони соња, мавриди санљиш ќарор гирифта, сипас ќарори дахлдор оид ба тасдиќи он ќабул гардад.

    Котиби генералии ЉЊАТ Ќурбониён Бањодур ба шуъбањои дахлдор супориш дод, ки вобаста ба ин масъала ба Вазорати молияи ЉТ мактуб ирсол намоянд ва баъди љавоби мактуб ин масъала аз нав љињати баррасї ќарор гирфта шавад.

 

 

   Маркази иттилоотии ЉЊАТ, ш. Душанбе, 12/01/2018

Back to top