ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Хилоли Ахмари Точикистон бахри ободонии кишвар сахмгузор аст

Шанбеи рўзи 10 феврали соли 2018 тибќи ташаббуси роњбарияти Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри Душанбе кормандон ва волонтёрони Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) бањри ободонию сарсабз гардонидани пойтахти кишвар, шањри Душанбе дар гирду атрофи идораи марказии ЉЊАТ нињолњои ороишї шинониданд.

Кормандон ва ихтиёриёни ЉЊАТ аз субњ то нисфирўзї тамоми гирду атрофи бинои љамъиятро тоза намуда, дар атрофи он 51 нињолњои ороишї, аз ќабили арча шинонданд.

Бояд ќайд намуд, ки Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон њам дар шањри Душанбе ва њам тавассути бахшњои он дар тамоми шањру ноњияњои љумњурї  њамеша дар сарсабзу хуррам гардонидани кишварамон ва дастгирии табаќањои ниёзмандии ањолии љумњурї кўшиши зиёде ба харљ медињад.

Маркази иттилоотии ЉЊАТ, ш. Душанбе, 10.02.2018

Back to top