ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Таксимоти маводхои дорувори ба ниёзмандони кишвар

Дар самти фаъолияти кўмак ба беморон ва маъюбон, 16 майи соли 2016 ба суроѓаи Дармонгоњи муштараки Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон ва Љамъияти Њилоли Ањмари Љумњурии Исломии Эрон воќеъ дар шањри Душанбе аз тарафи Љамъияти Њилоли Ањмари Љумњурии Исломии Эрон маводњои доруворї барои шањрвандони ниёзманд ва фаъолияти Дармонгоњ, ворид карда шуда буд. Айни њол Дармонгоњи муштараки Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон ва Љамъияти Њилоли Ањмари Љумњурии Исломии Эрон аз моњи сентябри 2016 муваќќатан фаъолият надорад.

Дар асоси мурољиати ЉЊАТ оид ба таќсимоти маводњои доруворї ба ањолии эњтиёљманд ва бо маќсади нагузаштани муњлати истифодабарии дорувории зикргардида, бо дастгирии бевоситаи Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон, моњи январи соли љорї ба Сафорати Љумњурии Исломии Эрон мактуб љињати ба шањрвандони ниёзманд дастрас намудани онњо ирсол карда шудааст ва ин дархост ба теъдоди 260 номгўи доруворї дастгирии худро ёфтааст.

1 марти соли љорї, пас аз ба анбори марказии ЉЊАТ ворид кардани маводњои доруворї бо иштироки намояндагони Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон ва Хадамоти назорати давлатии фаъолияти фармасевтии Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии Љумњурии Тољикистон, аз љониби кормандони шўъба назорати мўњлати истифодабарии онњо муайян гардида руйхати асосї тартиб дода шудааст, ки ин руйхат 167 номгўи доруворињоро дарбар мегирад. Муњлати истифодабарии 4 намуд доруворињо моњи марти соли 2018 ба анљом расидааст ва муайян гардид, ки 89 номгўи доруворињо такроран дар руйхати Сафорати Љумњурии Исломии Эрон ќайд карда шудаанд.

Баъди аз нав тасдиќ намудани руйхати асосї бо Сафорати Љумњурии Исломии Эрон ва Љамияти Њилоли Ањмари Тољикистон, бо гузаронидани сертификатсияи якчанд намуди доруворињо аз љониби Хадамоти назорати давлатии фаъолияти фармасевтии Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии Љумњурии Тољикистон, наќшаи таќсимоти маводњои доруворї тартиб дода шудааст ва аз љониби Роњбарияти ЉЊАТ тасдиќ гардидааст. Дар мувофиќа бо Маќомотњои иљроияи њокимияти давлатї ноњияњои ш.Душанбе руйхатњои ањолии ниёзманд тартиб дода шудааст, ки аз њар як ноњия руйхати 65 нафар пешкаш карда шудааст. Дар маљмуъ аз 4 ноњияи ш.Душанбе руйхати 260 нафар тасдиќ гардидааст. Наќшаи таќсимоти маводњои доруворињо 13 Марказњои саломатии ш.Душанберо ва Муассисаи давлатии махсуси тањсилоти умумии ассосї «Мактаб-интернати ёрирасони №3-ро» дар ш.Душанбе, дарбар гирифтааст.

Дар давраи таќсимоти маводњои доруворї ба намояндагони Марказњои саломатии пойтахт, руйхати ниёзмандон пешкаш карда, дастур дода шудааст, ки ба шањрвандон, ки дар ин руйхатњо ќайд карда шудаанд маводњои дорувории зарурї њатман дастрас карда шаванд.

Аз 15-ум то 20 марти соли љорї таќсимоти маводњои доруворињо ба Марказњои саломатии ш.Душанбе ва Муассисаи давлатии махсуси тањсилоти умумии ассосї «Мактаб-интернати ёрирасони №3» ба анљом расидааст.

          Њамчунин, маводњои дорувории боќимонда ба мактаб-интернати шањри Њисор таќсим карда шуданд.

          Маркази иттилоотии ЉЊАТ, шањри Душанбе, 5 апрели соли 2018

Back to top