ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштирок дар рузи «Мудофиаи шахрвандии намунавии ягона» дар шахри Хучанд

12 апрели соли љорї   дар муассисаи тањсилоти умумии № 21шањри Хуљанд  рўзи «Мудофиаи шањрвандии намунавии ягона» гузаронида шуд, ки дар он  гурўњи вокуниш ба Њолатњои Фавќулодаи бахши вилоятии Љамъияти Њилоли Ахмари Тољикистон  фаъолона иштирок намуд.

Пеш аз оѓози чорабинии симулятсионї  њамоњангсози барномаи «Дастрасии Бехатарї њангоми расонидани кўмаки башардўстона дар ЊФ» ба аъзоёни тим оид ба ќоидањои бехатарї ва риояи принсипњо гуфта гузашт.  Барои ихтиёриёни муасиссаи таълимї бошад, доир ба РЁА  машварат гузаронида шуд.

            Тибќи барномаи омўзишї дар миќёси шањр заминљунбии сахт рух дод ва ба љои ходиса якумин шуда, аъзоёни гурўњи вокуниш ба ЊФ – и ЉЊАТ хозир шуда хаймаи худро шинонданд.

Аъзоён ба љабрдидагони офати табиї њангоми  шикасти устухони пой, хунравї  аз сар ва сўхтани даст  Ёрии аввали тодухтурї расонида  онњоро ба хайма  бурданд.  Инчунин, барои интиќол додани љабрдидагон  ба наќлиёти  Ёрии таъљилї ба духтурон кўмак ва мусоидат намуданд.

Дар љамъбасти чорабинї муовини раиси шањр ва сарвари муассисаи таълимї ба   фаъолияти кормандон ва ихтиёриёни Њилоли Ањмар  бањои баланд дода,  ќайд намуданд, ки ЉЊАТ  ќодир аст, хангоми зарурият дар чорабинињои вобаста ба ЊФ фаъолона иштирок намоянд ва сањми назарраси худро дар паст кардани хавфи хатар ва чорабинињои эътиної гузорад.

Дар охир ба гурўњи эътино ба ОТ ва ЊФ мукофототи хотиравї  таќдим карда шуд.

Камолова Р., Масъули иттилооти бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд  

Back to top