ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Дастгирии кўдакони иллатнок дар ВМКБ

Мутобики ќарори Хукумати Ҷумњурии Тољикистон аз 7- октябри соли 2011 «Дар бораи тартиб ва шарти гузаронидани моњвораи Ҷамъияти Ҳилоли Ањмари Тољикистон» (ҶҲАТ), њар сол дар моњи май дар саросари љумњурї чорабинињои гуногун аз љониби ҶҲАТ ва бахшњои он баргузор мегарданд. Маќсади гузаронидани моњвора ин љалби диќќати љомеа ба зарурияти таваљљухи доимї барои њалли душворињои иљтимоии табаќахои мўњтољтарини ахолї, расонидани кўмаки моддї ва маънавї барои бењтаркунии шароитњои зиндагиашон мебошад.

Аз ин лињоз бахши ҶҲАТ дар Вилояти Мухтори Кўхистони Бадахшон (ВМКБ), дар фарљоми моњвораи ҶҲАТ, дар арафаи моњи шарифи Рамазон ва бахшида ба «Рўзи байналмилалии муњофизати кўдакон» ба 10 нафар кўдакони иллатнок, ки дар хонањо барљомондаанд ва 20 нафар кўдакони иллатноке, ки аз тамоми ноњияњои ВМКБ дар ташкилоти љамъияти «НУР» чамъ оварда шуда, аз  табобат ва дарсу бозињои шавќовар бархурдор мегарданд, маводњои хўрокворї ба монанди орд, шакар, равган, биринљ, гречка, макарон ва чой таъмин намуд.

Ќосим Бозичаев, масъули иттилооти бахши ҶҲАТ дар ВМКБ

Back to top