ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Баррасии карорхои чаласаи чамъбасти дар вилояти Сугд

Дар бахши вилоятии Љамъияти Хилоли Ањмари Тољикистон  санаи 23.07.2018 сол љаласаи навбатии кормандон баргузор гардид, ки дар он  ќарору супоришњо ва вазифањо, инчунин наќшаи фаъолият  дар нимсолаи дуввуми соли љорї баррасї гардид.  Бояд ќайд намуд, ки чанде пеш  дар шањри Душанбе  љаласаи љамъбастии  фаъолияти нимсолаи Раёсати Дастгоњи Иљроияи КМ ЉЊАТ барпо гардид. Дар он Президенти ЉЊАТ ва котиби генералї баромад намуда доир ба сазовор пешвоз гирифтани 30-Солагии Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон ва пеш бурдани корњои созандагиву ободкорї гуфта гузаштанд.

Зикр намудан љоиз аст, ки бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд яке аз бахшњои фаъол ба њисоб рафта дар самти зиёд намудани теъдоди аъзоёну волонтерон, баргузории чорабинињои хайриявї, љалби маблаѓњои хайриявї ва дар умум пањни иттилоот доир ба фаъолияти ЉЊАТ њамарўза корњои зиёдеро  ба анљом мерасонад.  Чї тавре, ки Парвиз Љабборзода – котиби иљроияи бахш дар баромади худ ќайд намуд:  «Мо дар давлати тинљу осоишта, дар давлати соњибистиќлол кору зиндагонї дорем. Шукри сулњу амният ва фазои ором намуда бояд љашни таърихиро сазовор, бо дастовардњои дучанд пешвоз гирем. Њар як корманд,  аъзо ва волонтери Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон бояд њиссаи худро барои пешрафти љамъият, љомеа ва шањру навоњии худ гузорад».

Дар охири љаласа чунин ќарор ќабул карда шуд, ки то љашни Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон  њар њафта ду маротиба рўзњои чоршанбе ва шанбе дар 18 бахшњои шањриву навоњии ЉЊАТ шанбегї гузаронида шавад. Дар шанбегињо аъзоён, волонтерон, намояндагони љамоатњо, кумитањои мањалла, ташкилотњои давлативу  ѓайридавлатї ва дигар шарикон љалб карда шаванд.

Бояд зикр намуд, ки баргузории чунин чорабнињо барои баланд бардоштани њисси  ватандўстии љавонон, кўмак ба якдигар ва пањн намудани иттилоот доир ба фаъолияти Њилоли Ањмари Тољикистон мусоидат менамоянд.

Камолова Р. – масъули иттилооти бахши ҶҲАТ дар вилояти Суѓд   

Back to top