ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Вохурии судманд бо чавонони вилояти Сугд

Волонтерон – њалќаи муњими пайвасткунанда байни Њилоли Ањмар ва љомеа буда, ваќт ва нерўи худро барои баланд бардоштани обрўву нуфузи ташкилот масраф менамоянд. Онњо дар њама чорабинињое, ки аз тарафи Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ҶҲАТ) баргузор мегардад фаъолона иштирок меварзанд.

Бо маќсади рушди љавонон ва бо дастгирии Салиби Сурхи Италиё оѓоз аз соли 2016 барномаи «Ташаббусњо оид ба рушди љавонон» дар вилояти Суѓд амалї мегардад.  Барои  шиносої пайдо намудан аз рафти иљрои барнома 4 октябри соли 2018 ба бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд     Ирене Брессан – намояндаи Салиби Сурхи Италиё дар Осиёи Марказї ва Набї Сиддиќшоев - танзимгари барномаи зерин аз Кумитаи Марказии ЉЊАТ ташриф намуданд.

Мењмонон аз намоишгоњи њунарњои мардумї, ки дастранљи худи волонтерони ЉЊАТ буд, шинос гардида, сипас дар намоиши барномаи консертие, ки волонтерон омода намуда буданд, иштирок намуданд. Инчунин, дар рафти чорабинї волонтерон  донишу малакаи худро доир ба Расонидани Ёрии Аввали то духтурї намоиш доданд.   

Дар вохурї њамчунин, Парвиз Мањмудов – намояндаи Салиби Сурхи Олмон дар вилояти Суѓд низ иштирок варзид.

Баъдан байни иштирокчиён саволу љавоб ба миён омад. Дар охир  аз љониби  волонтерон барои пешрафти кори љавонон якчанд пешнињод карда шуд, ки яке аз онњо ин  таљрибаомўзї  байни љавонони  Тољикистон ва давлати Италиё буд.

Бояд ќайд намуд, ки дар чорабинї зиёда аз 65 нафар волонтерон иштирок варзиданд, ки аксарият донишљўёни Донишкадаи Иќтисод ва савдои Донишгоњи Давлатии Тиљорати Тољикистон ва хонандагони мактабњои миёна мебошанд.      

Баъди нисфирўзї  намояндагон  ба  бахши ЉЊАТ дар ноњияи  Љаббор Расулов сафар намуда, доир ба фаъолияти љавонони бахш маълумот пайдо намуданд.

Камолова Р., масъули иттилооти бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд 

Back to top