ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Баргузории вохури оид ба вазъи рушди ташкилии Хилоли Ахмари Точикистон

Рўзњои 18-19 октябри соли 2018 дар Кумитаи марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) вохурї оид ба вазъи рушди ташкилии ҶҲАТ баргузор мегардад.

Ин чорабинї дар доираи лоињаи «Саҳм ба қавигардонии зарфият ва бештар намудани устувории сохторҳои Ҳилоли Аҳмар ва ҷомеаҳои фарогирифташуда дар сатҳи маҳаллӣ, миллӣ ва минтақавӣ дар кишварҳои интихобшудаи Осиёи Марказӣ (Байнисарҳадӣ)»-и шуъбаи «Рушд ва њамкорињои байналмилалї» ташкил мегардад. Дар ин чорабинї роњбарияти ҶҲАТ, намояндагии Салиби Сурхи Олмон дар кишварњои Осиёи Миёна ва Федератсияи Байналмилалии Ҷамъиятњои Салиби Сурх ва Ҳилоли Ањмар, сардорони шуъбањои Дастгоњи иљрояии Кумитаи марказии ҶҲАТ ва котибони иљрояи бахшњои вилоятї, минтаќавї, шањри Душанбе ва ноњияњои тобеи љумњурї иштирок менамоянд. 

Чорабиниро Котиби генералии ЉЊАТ Бањодур Ќурбониён њусни ифтитоњ бахшида, аз љумла чунин ќайд намуд: «Ќобили зикр аст, ки солњои охир дар санадњои меъёрии њуќуќии ҶҲАТ якќатор таѓйироту иловањо ворид гардида, дигар санадњо низ эњтиёљ ба таѓйирот доранд. Ҳамзамон, муддате чанд даст, ки роњбарияти бахшњои ҶҲАТ оид ба вазъи кунунии сохтори марказии ҶҲАТ, ташкилотњои ибтидої ва ќисматњои он маълумоти нав надоранд. Аз ин лињоз, ба роњбарияти ҶҲАТ ва шуъбањои дахлдори он зарур аст, ки ба роњбарияти бахшњои он маълумотњои заруриро тавассути баргузории чунин вохурињо ва баромадњо дастрас намоянд».

Дар ин радиф, Икром Солиев, сарвари намояндагии Салиби Сурхи Олмон дар кишварњои Осиёи Миёна ќайд намуд, ки ташкилоти онњо њамасола мекўшад, ки тавассути лоињаву барномањо ҶҲАТ-ро дастгирї намуда, рушду иќтидори сохторњои ҶҲАТ-ро ба таври зарурї таъмин намуда, дар ин љода сањми хешро гузорад.

Тољигул Мањмадаминова, котиби иљрояи бахши вилоятии ҶҲАТ дар ВМКБ иттилоъ дод, ки ташкили чунин вохурињо аз љониби Дастгоњи иљрояи Кумитаи марказии ЉЊАТ бисёр бамаврид буда, ба роњбарони бахшњо, махсусан ба роњбарони нави бахшњои ҶҲАТ имкон медињад, ки донишу малакаи худро сайќал дода, аз сохторњои роњбарикунанда, салоњият ва вазифањои маќомоти роњбарикунанда, ба ќайдгирии аъзоёни нав, таѓйироту иловањои пешбинишуда ба оинномаи ҶҲАТ, стратегияи рушди ҶҲАТ, идоракунии воситањои молиявї ва ѓайрањо шиносої пайдо намоянд.

Нодир Аминзода, масъули иттилооти ЉЊАТ, ш. Душанбе, 18 октябри соли 2018

Back to top