ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Баргузории Анчуман ва Конференсияи марказии Хилоли Ахмари Точикистон

15 январи соли 2020 дар Дастгоњи Иљроияи Кумитаи Марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) Анљумани ЉЊАТ ва Конференсияи марказии ЉЊАТ бо иштироки аъзоён ва кормандони љамъият баргузор гардид.

             Дар аввал Анљумани ЉЊАТ баргузор гардид. Бо сабаби ба итмом расидани мўњлати Президент ва муовини Президенти ЉЊАТ љаласаро яке аз аъзоёни Анљуман Содиќова Дилором њусни оѓоз бахшид.  Мутобиќи рўзнома масъалањои зерин баррасї гардиданд:  

           - Интихоби Президенти ЉЊАТ;

           - Интихоби Муовини Президенти ЉЊАТ;

           - Интихоби њайати Комиссияи молиявии ЉЊАТ;

           - Интихоби њайати Комиссияи назорати дохилии ЉЊАТ;

           - Баррасии Стратегияи ЉЊАТ «Оид ба коњиши хавфи офатњои табиї барои солњои 2020-2024»;

           - Баррасии Стратегияи ЉЊАТ «Оид ба рушди коммуникатсия барои солњои 2020-2024».

            Вобаста ба интихоби Президенти ЉЊАТ пешнињод гардид, ки номзадии Ќурбонов Саид, собиќ Президенти ЉЊАТ ба мўњлати 5 соли дигар гузошта шавад. Баъди овоздињии пинњонї аз љониби аъзоёни Анљумани ЉЊАТ Ќурбонов С. ба муддати 5 сол ба њайси Президенти ЉЊАТ интихоб гардид.

           Сипас, Анљуманро Ќурбонов Саид, Президенти аз сари нав интихобгардидаи ЉЊАТ роњбарї намуда, номзадии Азимзода Саодатро ба њайси муовини Президенти ЉЊАТ пешнињод намуд. Баъди овоздињии кушода Азимзода Саодат ба мўњлати 5 соли дигар ба њайси муовини Президенти ЉЊАТ интихоб гардид.

          Дар анљуман њамчунин њайати нави Комиссияи молиявии ЉЊАТ, њайати Комиссияи назорати дохилии ЉЊАТ, Стратегияи ЉЊАТ «Оид ба коњиши хавфи офатњои табиї барои солњои 2020-2024» ва Стратегияи ЉЊАТ «Оид ба рушди коммуникатсия барои солњои 2020-2024» интихоб ва тасдиќ гардиданд.

          Баъди ба итмом расидани Анљумани ЉЊАТ Конференсияи марказии ЉЊАТ тањти роњбарии Ќурбонов С., Раиси Конференсияи марказии ЉЊАТ, Президени ЉЊАТ кори худро оѓоз намуд.

          Мутобиќи рўзнома масъалањои зерин дар Конференсияи марказии ЉЊАТ баррасї гардиданд:   

       - Баррасии њисоботи Котиби генералї оид ба натиљаи фаъолияти ЉЊАТ дар соли 2019;

       - Баррасии лоињаи Ќарори Конференсияи Марказї «Дар бораи тасдиќи њисоботи Муовини Котиби генералии ЉЊАТ оид ба натиљаи баргузории чорабинињои моњвораи Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон ва Рўзи умумиљањонии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар дар соли 2019».

       - Баррасии лоињаи Ќарори Конференсияи марказї «Дар бораи тасдиќи њисоботи Комиссияи молиявии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон оид ба фаъолияти Комиссия дар соли 2019».

        - Баррасии лоињаи Ќарори Конференсияи марказї «Дар бораи тасдиќи њисоботи Комиссияи марказии назорати дохилии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон оид ба фаъолияти Комиссия дар соли 2019».

        - Баррасии лоињаи Ќарори Конференсияи Марказї «Дар бораи тасдиќи Буљети Дастгоњи иљроияи кумитаи марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон, бахшњои вилоятӣ, минтаќавӣвашањруноњияњобароисоли 2020».

        - Баррасии лоињаи Ќарори Конференсияи Марказї «Дар бораи тасдиќи Наќшаи кори Дастгоњи иљроияи Кумитаи марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон барои соли 2020».

        - Баррасии лоињаи Ќарори Конференсияи Марказї «Дар бораи тасдиќи Наќша – чорабинињои моњвораи Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон барои соли 2020».

        - Баррасии лоињаи Ќарори Конференсияи Марказї «Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќарори Кумитаи Марказии ЉЊАТ аз 21 ноябри соли 2018, №17».

        - Баррасии лоињаи Ќарори Конференсияи Марказї «Дар бораи ба тавозуни Муассисаи тањсилоти миёнаи умумии №10-и ноњияи Данѓараи вилояти Хатлон ва Донишкадаи Исломии Тољикистон ба номи Имоми Аъзам - Абўњанифа гузаронидани                  компютер ва принтер».

        - Баррасии лоињаи Ќарори Конференсияи Марказї «Дар бораи ба котиби иљроияи бахши ЉЊАТ дар ноњияи Муъминободи вилояти Хатлон тўњфа намудани як адад наќлиёти хизматї».         

          Вобаста ба мавзуъњои рўзнома шахсони мутасаддї баромад намуданд.  

          Бо њамин кори љаласаи Конференсияи марказии ЉЊАТ ба анљом расид.

 

 

          Маркази иттилоотии ЉЊАТ, шањри Душанбе, 15 январи соли 2020 

 

Back to top