ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16 январи соли 2019 дар толори бахши Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) дар шањри Душанбе љаласаи љамъбасти фаъолияти бахш дар соли соли 2018 бо иштироки аъзоён ва кормандони бахш баргузор гардид.

Дар љаласа њамчунин, муовини якуми Котиби генералии ЉЊАТ Файзуллозода Н., Раиси бахши ЉЊАТ дар шањри Душанбе Содиќова Д. иштирок намуданд.

Котиби иљроияи бахши ЉЊАТ дар шањри Душанбе Намозов Зокир дар бораи фаъолияти бахш дар соли 2018 баромад намуда, њамзамон ќайд намуд, ки дар давоми сол фаъолияти бахш бисёр љолиб буда, ба ниёзмандони 4 ноњияи шањри Душанбе чанд маротиба кўмакњоии озуќаворї ва ѓайри озуќаворї намуда, дар ояда наќша дорад, ки дар ноњияњои шањри Душанбе шумораи волонтёрон ва ташкилотњои ибтидоии ҶҲАТ-ро зиёд менамоянд.   

 

Маркази иттилоотии ЉЊАТ, ш. Душанбе, 16.01.2019

14 январи соли 2019 дар Кумитаи Марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) вохурии роњбарияти ЉЊАТ бо сафири

Шохигарии Арабистони Саудї дар Тољикистон доктор Абдулазиз Муҳаммад Ал-Бодӣ баргузор гардид.

Дар оѓози вохурї Бањодур Ќурбониён, Котиби генералии ЉЊАТ ба сафири Шохигарии Арабистони Саудї дар Тољикистон вобаста ба дастгирии ањолии ниёзманди Тољикистон ва њамкорињои суманд бо ҶҲАТ изњори сипос намуд. Сипас, Ќурбониён оид ба роњ мондани њамкорињои минбаъда дар соњаи башардўстї, аз љумла, оид ба ќабул ва ба шахсони ниёзманд дастрас намудани кўмакњои башардўстона ва дигар мавзуъњои хайриявию эњсонкорї  маълумоти мухтасар пешнињод намуд.

Дар навбати худ, Абдулазиз Муҳаммад Ал-Бодӣ, сафири Шохигарии Арабистони Саудї дар Тољикистон ќаноатмандии хешро аз њамкорї бо ҶҲАТ изњор дошта, оид ба кўмакњои навбатии ин кишвари мутараќќии Осиё дар арафаи идњои Рамазон ва Ќурбон тавассути ҶҲАТ иброз намуд.    

Зимни вохурї њамчунин љонибњо оид ба самтњои њамкории минбаъда дар соли 2019 мулоќот намуда, вобаста ба наќшаи њамкорињои мутаќобилан судманд бо ташкилоту идорањои Шоњигарии Арабистон Саудї ва ҶҲАТдарояндаиназдикизњориназарнамуданд.

Дар фарљоми вохўрї Котиби генералии ЉЊАТ сафири Шохигарии Арабистони Саудї дар Тољикистонро оид ба раванди устуворсозии фаъолияти муштарак дар самтњои мухталифи башардўстї тавассути амалисозии њамкорињои минбаъда изњори сипос намуда, омодагии њамаљонибаи љамъиятро бањри амалисозии лоињањои гуногун бо Шохигарии Арабистони Саудї иброз намуд.

 

Марказии иттилоотии ЉЊАТ, ш. Душанбе, 14 январи соли 2019

Субњи имўз, яъне 31 декабри соли 2018 Котиби генералии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ҶҲАТ) Бањодур Ќурбониён ба ањли оилањои кўдакони гирифтори бемории ВНМО кўмак намуда, сипас дар толори Кумитаи марказии ҶҲАТ кормандон, аъзоён ва волонтёрони љамъиятро бо фарорасии Соли нави 2019 табрик намуд.

Бањодур Ќурбониён аз љумла ќайд намуд, ки соли 2018 барои љамъият соли бобарор буда, дар давоми сол аз љониби љамъият якќатор корњои хайриявию эњсонкорї ба сомон расида, кормандон ва волонтёрони љамъият дар чорабинињои умумиљумњуриявї ва байналмилалї фаъолона иштирок намуданд.

Дар соли 2019 Котиби генералии ҶҲАТ ба кормандон, аъзоён ва волонтёрони ҶҲАТ саломатии бардавом, зиндагии ором ва ба фаъолияти башардўстии онњо бурдборињоро орзу намуда, аз љумла афзуд, ки њамаи лоињаву барномањое, ки ба сарпарастон аз љониби љамъият пешкаш шудаанд, дастгирї ёбанд ва ба ин васила амъият барои дастгирии табаќањои ниёзмандтарини ањолии кишвар боз хам бештар сахми худро расонад.

Маркази иттилоотии ҶҲАТ, ш. Душанбе,  31 декабри соли 2018   

 

 

 

Субњи 27 декабри соли 2018 дар Дастгоњи Иљроияи Кумитаи Марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) курси кўтоњи омўзиши оид ба Ҳаракати байналмилалии Салиби Сурх ва Ҳилоли Ањмар, принсипњои бунёдї, аломатњои Салиби Сурх, Ҳилоли Ањмар, Булури Сурх ва лоињаи низомномаи нави тањияшуда дар бораи ташкилотњои ибтидоии ҶҲАТ аз љониби шуъбаи «Рушд ва њамкорињои байналмилалї» баргузор гардид.

Дар ин чорабинї зиёда аз 20 нафар мутахассисон ва волонтёрони ЉЊАТ ва намояндагони бахши ЉЊАТ дар шањри Душанбе иштирок намуданд.

Маќсад аз баргузории чорабинии мазкур ин шиносої ва баланд бардоштани савияи дониши кормандон ва волонтёрон оид ба Њаракати байналмилалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар, ќисматњои он ва фаъолияти ташкилотњои ибтидоии ҶҲАТ буд.

Дар оѓоз љињати шиносої бо таъриху пайдоиш ва фаъолияти Њаракати байналмилалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар, ќисматњои он, принсипњо ва аломатњо аз љониби Аминзода Н., масъули иттилоот ва  њуќуќи байналмиллалии башардўстї баромадњо бо пахши филмњои мустанад доир гардиданд. 

Сипас, Мунољот Шумќоров, мутахасиси шуъбаи «Рушд ва њамкорињои байналмилалї» дар бораи низомномаи нави тањияшуда дар бораи ташкилотњои ибтидоии ҶҲАТ баромад доир гардид.

Баъди нисфирўзї чунин курси омўзиши барои волонтёрон ва кормандони нави ҶҲАТ дар њамбастаги бо муњассилини намояндагии Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх (КБСС) дар Ҷумњурии Тољикистон барпо гардид. Дар он 17 нафар бо саволу љавоб ва баррассии мавзуњои гуногун фаъолона иштирок намуданд.

Умуман, барномаи чорабинињо ба таври содда ва оммафањм тартиб дода шуда буд ва иштирокчиён дар як фурсати кўтоњ тавонистанд бо таъриху пайдоиши Њаракати байналмилалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар ва дигар мавзухо шиносої пайдо намуда, савияи дониши худро баланд бардоранд.

Маркази иттилоотии ЉЊАТ, ш. Душанбе, 28 декабри соли 2018

 


Press Release                                                                                                                                                                28/12/2018

THE RED CRESCENT SOCIETY OF TAJIKISTAN AND THE GERMAN RED CROSS JOINTLY STRENGTHENED DISASTER RISK REDUCTION OF COMMUNITIES AND SCHOOLS IN THE CITY OF PANJAKENT OF SUGHD REGION

 

The RCST and GRC completed their project "DIPECHO 10: Building community resilience and strengthening disaster risk reduction systems (DRR) at local and national levels in Kyrgyzstan and Tajikistan" in Panjakent district of Sughd region. The project was funded by the European Union’s Civil Protection and Humanitarian Aid Operations department (ECHO), and was being implemented in Tajikistan and Kyrgyzstan by the German Red Cross (GRC) and its implementing partners (Red Crescent Societies of Tajikistan and Kyrgyzstan).

The project supported DRR activities in 6 prone to natural disaster communities and schools, increasing beneficiaries' knowledge of threats, vulnerability and the necessary measures; promoting the application of this knowledge in practice through the organization of appropriate exercises and structural mitigation projects; and by implementing a climate change adaptation component in all possible activities and directions.

In addition, the project aimed at increasing the capacity for training and responding to emergencies of RCST branch in Panjakent and the branch of the Committee for Emergency Situations and Civil Defense (CoES and CD RT) in Panjakent, local authorities and educational institutions at the level of Panjakent city.

It is important to note that Tajikistan is prone to natural disasters. Earthquakes, floods and droughts, mudflows and landslides, as well as extreme temperatures are the most common disasters in the country. Annual losses as a result of natural and man-made disasters result in enormous loss of money, and certain initiatives for disaster risk reduction are needed to minimize them and save lives. Preparedness for disasters and mitigation measures will help to significantly reduce vulnerability to natural disasters and increase people's ability to respond and recover from such accidents.

As mentioned by Mr. Shuhrat SANGOV, RCST Head of DM Department, the results of the project were positively accepted by target population of Panjakent district as well as CoES at National level. Also, he stated that the RCST will continue the activities by support of Primary Organizations transformed from Community Based Organizations established through DIPECHO 10 project in targeted communities.     

The project "DIPECHO 10: Building community resilience and strengthening disaster risk reduction systems (DRR) at local and national levels in Kyrgyzstan and Tajikistan", began in November 2017 and was designed for 14 months.

About us

·         ·  The German Red Cross is part of the International Red Cross and Red Crescent Movement, which was founded more than 150 years ago to provide comprehensive assistance to people affected by conflicts, natural disasters, health emergencies or social difficulties, guided solely by their needs

 ·       ·The European Union, jointly with its member states, is the leading donor of humanitarian assistance in the world. Through its European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO), the European Union annually assists more than 120 million victims of conflicts and disasters. With its headquarters in Brussels and a global network of offices, ECHO provides support to the most vulnerable people, based solely on humanitarian needs and regardless of their race, ethnicity, religion, gender, nationality or political affiliation

 ·       · The Red Crescent Society of Tajikista is the largest national humanitarian organization in Tajikistan, which was established in 1927. The National Society covers all of Tajikistan through its network - with 69 offices in all districts, provinces and regions, including the headquarters in Dushanbe and a huge network of volunteers providing humanitarian assistance to the needs of the most vulnerable communities. The Red Crescent focuses on places where you can rely on the experience of the International Red Cross and Red Crescent Movement

 

For more information, please contact:

Umedali Saiduniev, DIPECHO 10 Project Coordinator

Red Crescent Society of Tajikistan

120 Omar Khayyam St., Dushanbe, Tajikistan

Ph: 93 561 4040, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Back to top