ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Санаи 14 феврали соли 2018 дар толори бахши Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) дар минтаќаи Кўлоб семинари омузишї барои ихтиёриёни барномаи "Рушд ва идоракунии ихтиёриён" баргузор гардид.

Ин барнома аз тарафи Сали Сурхи Испания дастгири меёбад.

Дар огози семинар ба ихтиёриён оид ба таърихи пайдоиши Харакати Байналмиллалии Салиби Сурх ва Хилоли Ахмар маълумот дода шуд.

Дар семинари омузишї хамохангсози барномаи "Рушд ва идоракунии ихтиёриён" аз КМ ЉЊАТ  Зардова Шањноза иштирок ва баромад намуд.

Дар рафти семинар ба ихтиёриён дар мавзуъхои њуќуќ ва ўњдадорихои волонтёрон, фаъолияти  волонтёрон дар ЉЊАТ ва фаъолияти ихтиёриён дар бахши ЉЊАТ дар минтакаи  Кулоб маълумот дода шуданд.

М. Нозимова, танзимгари барномаи "ЊББ"-и бахши ЧХАТ дар минтакаи Кулоб

Имрўз рўзи дуюм аст, ки дар Кумитаи Марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) вохурї оид ба пешгирии беморињои ѓайри сироятї баргузор мегардад. Ин чорабинї бо пешнињоди ЉЊАТ ва бо дастгирии Федератсияи байналмилалии Љамъиятњои Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар, Салиби Сурхи Финландия ва Салиби Сурхи Олмон тарњрезї гаштааст.

Дар ин вохурї намояндагони масъули Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон, ЉЊАТ, ташкилотњои байналмилалии UNDP, UNICEF, UNOPS, WHODefeat-NCD partnership, шарикони рушди ЉЊАТ аз Федератсияи байналмилалии Љамъиятњои Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар, Салиби Сурхи Финландия ва Салиби Сурхи Олмон иштирок менамоянд.

Маќсади баргузории вохурї ин тањия намудани лоињаи нав дар самти сафарбаркунии љомеа барои пешгирии беморињои ѓайри сироятї, аз љумла фишорбаландї ва диабети ќанд дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон мебошад.

Маркази иттилоотии ЉЊАТ, ш. Душанбе, 14.02.2018

Санаи 13.02.2018 сол кормандони бахши вилоятии  ЉЊАТ бо дастгирии роњбарияти Раёсати тандурустии вилояти Суѓд бо сардухтурони ташкилоту муассисањои тиббии миќёси вилоят вохўрї баргузор намуданд. Маќсад аз ташкили  чунин чорабинї ин пањн намудани иттилоот оид ба фаъолияти Њилоли Ањмар, љалби аъзоён ва волонтерон буд.

Сарраввал, чун њамешагї, доир ба таърихи пайдоиши Њаракати Байналмиллаии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар презентатсия намоиш дода шуд. Зимни баромад  маълумот оид ба расонидани кўмак  ба муассисањои тиббии вилоят тўли солњои охир аз љониби Кумитаи Байналмиллалии Салиби Сурх махсус зикр гардид. Аз љумла, амалї гардидани 3 лоињаи инфрасохторї барои таъмири беморхонањо дар љамоатњои дењоти Чилгазии ноњияи Исфара, Дўстии ноњияи Ашт ва дењаи Ќўрѓончаи ноњияи Љаббор Расулов ва дастрас намудани таљњизотњои муосир ба  якчанд шўъбањои беморхонањои вилоят ќайд гардид.

Боиси зикр аст, ки сафи аъзоёни ЉЊАТ аз њисоби табибон ва њамширањои шафќат сол аз сол афзуда истодаст,  ки ин боиси ифтихори њам ташкилот ва њам муассисањои тиббї мебошад. Ин нуќтаро  Муборак Негматова - котиби иљроияи  бахши ЉЊАТ дар шањри Хуљанд  дар баромади худ гуфта гузашта  ќайд намуд, ки дар соли 2018 аввалин шуда аъзоњаќќиро кормандони марказњои саратоншиносї, эндокринологї, беморињои сил ва  беморхонаи вилоятї супориданд.

Дар фарљом кормандон барои дастгирї ва њамкории судманд ба сардухтурони ин муассисањои тиббї  арзи сипос намуда  даъватнома ба шоу-консерти хайриявї таќдим намуданд.

Бояд тазаккур дод, ки шоу-консерти хайриявї  санаи 14.02.2018 сол бо ибтикори бахши вилоятии ЉЊАТ баргузор хоњад гардид.    

 

Камолова Р., Масъули иттилооти бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд

 

 

Шанбеи рўзи 10 феврали соли 2018 тибќи ташаббуси роњбарияти Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри Душанбе кормандон ва волонтёрони Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) бањри ободонию сарсабз гардонидани пойтахти кишвар, шањри Душанбе дар гирду атрофи идораи марказии ЉЊАТ нињолњои ороишї шинониданд.

Кормандон ва ихтиёриёни ЉЊАТ аз субњ то нисфирўзї тамоми гирду атрофи бинои љамъиятро тоза намуда, дар атрофи он 51 нињолњои ороишї, аз ќабили арча шинонданд.

Бояд ќайд намуд, ки Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон њам дар шањри Душанбе ва њам тавассути бахшњои он дар тамоми шањру ноњияњои љумњурї  њамеша дар сарсабзу хуррам гардонидани кишварамон ва дастгирии табаќањои ниёзмандии ањолии љумњурї кўшиши зиёде ба харљ медињад.

Маркази иттилоотии ЉЊАТ, ш. Душанбе, 10.02.2018

Back to top