ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6 феврали соли 2018 дар Дастгоњи иљроияи Кумитаи Марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) вохурии роњбарияти ЉЊАТ бо соњибкорони Арабистони Саудї дар њамбастагї бо намояндаи Вазорати корњои хориљии Љумњурии Тољикистон баргузор гардид.

Дар оѓози вохурї Бањодур Ќурбониён, Котиби генералии ЉЊАТ ба мењмонон дар бораи маќсаду мароми ЉЊАТ, оид ба роњ мондани њамкорињои минбаъда дар соњаи башардўстї, аз љумла, оид ба ќабул ва ба шахсони ниёзманд дастрас намудани кўмакњои башардўстона, омодагї ва вокуниш ба њолатњои фавќулода, омўзиши ёрии аввали то тиббї, таъсиси марказњои омўзишии ройгони забонњои хориљї ба шањрвандони ниёзманд, пешнињоди кўмакњои зарурї ба хона-интернатњои тибќи эњтиёљоти онњо ва дигар мавзуъњои хайриявию эњсонкорї  оаълумоти мухтасар пешнињод намуд.

Зимни вохурї намояндаи ширкати хусусии Арабистони Саудї оид ба ширкати хусусии худ, самтњои њамкории он маълумот дода, вобаста ба наќшаи њамкорињои мутаќобилан судманди он бо ташкилоту идорањои Љумњурии Тољикистон дар ояндаи наздик изњори назар намуд.

Дар фарљоми вохўрї Котиби генералии ЉЊАТ соњибкорони Арабистони Саудиро оид ба раванди устуворсозии фаъолияти муштарак дар самтњои мухталифи корњои башардўстона тавассути амалисозии њамкорињои минбаъда изњори сипос намуда ба онњо якчанд лоињањои башардўстиро пешнињод намуд. 

 

 

Марказии иттилоотии ЉЊАТ, ш. Душанбе, 06.02.2018 

Рўзи 22 январи соли 2018 дар толори Дастгоњи иљроияи Кумитаи марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) вохурї бо намояндагони гурўњи ихтиёрони Авангард баргузор гардид. Дар вохурї 30 нафар намояндагони гурўњи Авангард, намояндагони Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх (КБСС) ва Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон иштирок намуданд.

Вохуриро Клавдия Аззолини, сарвари Дафтари КБСС дар Љумњурии Тољикистон ва Дилором Мирова, муовини Котиби генералии ЉЊАТ њусни оѓоз бахшиданд.

Сипас, Нодир Аминзода, њамоњангсози барномаи «Иттилоот ва њуќуќи байналмилалии башардўстї»-и ЉЊАТ оид ба Њаракати байналмилалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар ба иштирокчиён баромади муфассал намуд. Њамчунин дар вохурї намояндагони КБСС оид ба фаъолияти барномањои КБСС дар Љумњурии Тољикистон баромадњо намуданд. Њамзамон намояндагони ЉЊАТ оид ба фаъолияти барномаву шуъбањои ЉЊАТ ба њозирин бо пахши наворњои видеої баромадњо доир намуданд.

Намояндагони гурўњи Авангард ба намояндагони КБСС ва ЉЊАТ саволњои зиёд дода, аз фаъолият ва корњои башардўстии онњо аз наздик шинос гардиданд.

Умуман, баргузории чунин вохурињо бисёр мухим буда, бахри баланд маълумотнокии намояндагони ташкилоту идорањо  мусоидат хохад намуд.

Нодир Аминзода, масъули иттилооти ЉЊАТ, ш. Душанбе, 23.01.2018

Санаи 12 январи соли 2018 дар толори Анри Дюнани Дастгоњи Иљроияи Кумитаи Марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) љаласањои Кумитаи Марказї ва Раёсати Кумитаи Марказии ЉЊАТ бо иштироки аъзоён ва кормандони љамъият баргузор гардид.

    Дар аввал љаласаи Кумитаи Марказии ЉЊАТ баргузор гардид, ки онро Президенти ЉЊАТ Ќурбонов Саид Сафарович њусни оѓоз бахшид. Дар љаласа мутобиќи рўзнома масъалањои зерин баррасї гардиданд:

    - њисоботи Котиби генералї оид ба натиљаи фаъолияти ЉЊАТ дар соли 2017;

  - лоињаи Ќарори Кумитаи Марказї “Дар бораи тасдиќи Наќшаи кории Раёсати Кумитаи марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон барои соли 2018”;

    - лоињаи Ќарори Кумитаи Марказї “Дар бораи тасдиќи Наќшаи кори Дастгоњи иљроияи Кумитаи марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон барои соли 2018”;

   - лоињаи Ќарори Кумитаи марказї “Дар бораи тасдиќи њисоботи Комиссияи марказии назорати дохилии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон оид ба фаъолияти Комиссия дар соли 2017”;

  - лоињаи Ќарори Кумитаи марказї “Дар бораи тасдиќи њисоботи Комиссияи молиявии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон оид ба фаъолияти Комиссия дар соли 2017”;

  - лоињаи Ќарори Кумитаи Марказї “Дар бораи тасдиќи Буљети Дастгоњи иљроияи Кумитаи марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон, бахшњои њудудї (вилоятњо), бахшњои мањаллї (минтаќањо ва шањрњо), шањри Душанбе, ва бахшњои шањру ноњияњои тобеи љумњурї барои соли 2018”.

    Вобаста ба мавзуъњои рўзнома шахсони мутасаддї баромад намуданд.

   Њамаи масъалањои рўзнома аз љониби аъзоёни Кумитаи Марказии ЉЊАТ мавриди баррасї ќарор дода шуда, доир ба онњо ќарорњои далдор ќабул гардиданд.

    Баъди ба анљом расидани љаласаи Кумитаи Марказї љаласаи Раёсати Кумитаи Марказии ЉЊАТ барпо гардид, ки дар он мутобиќи рўзнома масъалањои зерин баррасї гардиданд:

    - Баррасии њисоботи Котиби генералии ЉЊАТ оид ба натиљаи баргузории чорабинињои моњвораи Њилоли Ањмари Тољикистон, 90 солагии ЉЊАТ ва Рўзи умумиљањонии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар дар соли 2017;

    - баррасии тасдиќи Наќша – чорабинињои моњвораи Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон барои  соли  2018;

    - баррасии масъалаи аз эътибор соќит донистани молу мулки корношоям ва фарсудашудаи Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон;

    - баррасии масъалаи аз эътибор соќит донистан ва ба тариќи музояда фурўши автомашинањои корношоями Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон;

   -  баррасии дастурамали харољотњои сафарњои хизматии кормандони ЉЊАТ.

   Ќариб њамаи масъалањои дар рўзнома дарљёфта, ба истиснои масъалаи панљуми рўзнома аз љониби аъзоёни Раёсати КМ ЉЊАТ баррасї гардида, ќарорњои дахлдор оид ба тасдиќи онњо ќабул гардиданд. Вобаста ба масъалаи панљум, яъне баррасии дастурамали харољотњои сафарњои хизматии кормандони ЉЊАТ Нуров Назриддин, раиси комиссияи млоиявии ЉЊАТ эрод гирифта, ќайд намуд, ки ин масъала бояд аз љониби мутахассисони соња, мавриди санљиш ќарор гирифта, сипас ќарори дахлдор оид ба тасдиќи он ќабул гардад.

    Котиби генералии ЉЊАТ Ќурбониён Бањодур ба шуъбањои дахлдор супориш дод, ки вобаста ба ин масъала ба Вазорати молияи ЉТ мактуб ирсол намоянд ва баъди љавоби мактуб ин масъала аз нав љињати баррасї ќарор гирфта шавад.

 

 

   Маркази иттилоотии ЉЊАТ, ш. Душанбе, 12/01/2018

11 январи соли 2018 дар бинои бахши Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) дар шањри Душанбе љаласаи љамъбасти фаъолияти бахш дар соли соли 2017 бо иштироки аъзоён ва кормандони бахш баргузор гардид.

Дар љаласа њамчунин, муовини якуми Котиби генералии ЉЊАТ Файзуллозода Н., муовини сардори шўъбаи рушд ва њамкорињои байналмилалии Дастгоњи иљроияи Кумитаи Марказии ЉЊАТ Аминзода Н., Раиси озоди бахши ЉЊАТ дар шањри Душанбе Содиќова иштирок намуданд.

Котиби иљроияи бахши ЉЊАТ дар шањри Душанбе дар бораи фаъолияти бахш дар соли 2017 баромад намуда, њамзамон ќайд намуд, ки дар давоми сол фаъолияти бахш бисёр љолиб буда, ба ниёзмандони 4 ноњияи шањри Душанбе чанд маротиба кўмаки озуќаворї ва ѓайри озуќаворї намуд.     

Маркази иттилоотии ЉЊАТ, ш. Душанбе, 11.01.2018

Back to top