ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Санаи 19.10.2017 сол дар толори маљлисгоњи бахши вилоятии ЉЊАТ  љаласаи љамъбастии фаъолияти   нуњмоњаи бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд баргузор гардид.

Дар љаласа  намояндаи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят, аъзоёни Раёсат, кормандон, котибони иљроия ва раисони озод,  раисони ташкилотхои ибтидоии бахшњои шањриву навоњї, ВАУ  ва ихтиёриён иштирок варзиданд.

Љаласаро раиси бахши вилоятии ЉЊАТ Мирзоева Ќ.М. њусни ифтитоњ башида  суханро ба Љабборзода П.А. – котиби иљроияи бахши вилоятии ЉЊАТ дод.  Дар навбати худ, маърўзачї доир ба фаъолияти бахш дар марњилаи њисоботї  маълумоти пурра пешнињод намуд. Зимни баромад котиби иљроия хусусан ба њар чї бењтар пањн намудани иттилоот оид ба фаъолияти ЉЊАТ,  иљроиши наќшањои буљљаи бахшњо, фурўши маркањои хайриявї, њуљљатгузорї ва дигар фаъолияти оинномавї диќќати махсус доданд. Махсус доир ба андешидани чорањои мухталиф оид ба љалби маблаѓњои хайриявї истода гузаштанд.

Набиев Мирзотоњир Сайфиддинович – намояндаи МИЊД вилояти Суѓд  дар баромади худ фаъолияти  пурсамар ва наќши босазои  бахши вилоятиро дар самти кўмаки иљтимої ба ањолии ниёзманд ќайд намуда  ба кормандон ва намояндагони бахшњои мањаллї дастур дод, ки љињати боз њам бењтар намудани  фаъолият њамаљониба кўшиш намоянд.

Дар интињои  љаласа аз љониби раиси ноњияи Љаббор Расулов ба унвони роњбарияти бахши ЉЊАТ барои фаъолияти назаррас дар  як ќатор чорабинињои миќёси ноњия  сипоснома супорида шуд.

 

Камолова Р. – масъули иттилоот дар бахши ЉЊАТ дар вилояти суѓд

Рўзи 13-октябр  дар боги фархангию истирохатии н.Восеъ бо иштироки кормандон ва ихтиёриёни бахши Чамъияти Хилоли Ахмари минтакаи Кўлоб ва нохияи Восеъ чорабириро бахшида ба Рўзи байналмилалии коњиши хатари офатхои табии гузаронида шуд.

   Аз тарафи кормандон ва ихтиёриёни бахши Чамъияти Хилоли Ахмари минтакаи Кўлоб ва нохияи Восеъ сахнахо  оиди расонидани «Ёрии аввал»  ба ахоли ва иштирокчиён намоиш дода шуд.

Дар ин чорабини маќомотхои давлати ва ташкилотхои давлати ва гайридавлати, идорахо ва муассисахои  нохия иштирок намуданд.

   Барои иштироки фаъолона дар ин чорабини  кормандон ва ихтиёриёни бахши ЧХАТ дар минтакаи Кўлоб ва н.Восеъ аз тарафи Ситод оид ба Холатхои фавќулодда ва мудофиаи граждании н.Восеъ ва  ташкилоти байналмилалии ОКСФАМ бо ифтихорнома сарфароз гардонида шуд. 

К.Худойдодов, корманди бахши ЧХАТ дар минтакаи Кўлоб 

 

                       

Мувофики наќшаи  солонаи  бахши ЉЊАТ дар  минтаќаи   Ќурѓонтеппа  ва  наќшаи оиномавии  Љаъмияти  Њилоли  Ањмари  Тољикистон санаи 06.10.2017 дар  ноњияи  Љайхун  љаласаи  сайёри љамъбастии 9-моњаи соли 2017-и бахши ЉЊАТ дар  минтаќаи Ќурѓонтеппа баргузор гардид.  

Дар љаласа Сабурзода Насим, мудири шуъбаи рушди иљтимої ва робита бо љомеаи дастгоњи раиси ноњияи Љайњун, аъзоёни раёсат ва котибони иљроияи бахшњои ЉЊАТ-и минтаќа иштирок дошатанд. Саравал љаласаро бо сухани  ифтињї котиби  иљроияи  бахши  ЉЊАТ  дар  минтаќаи  Ќурѓонтеппа  Њотамов  А.Ш., кушода  њозиринро  бо  њисобот  оид  ба  натиљањои  фаъолияти  бахшњои  ЉЊАТ  дар  9-моњи соли  2017  шинос  намуд.  Дар  рафти  баромад  ў чунин  ќайд намуд, ки  фаъолияти  ЉЊАТ   дар  минтаќаи  Ќургонтеппа дар 9 моњи соли 2017 нисбат ба нимсолаи  якум  аз  љињати  иљрои  наќшаи  молияви, тартиботи  воридот ва  содироти  њуљљатњо,  маќсаднок  истифода  намудани  маблаѓњои  хайрияви  аз  њисоби даромади маркањо, анљоми  сафарњои кории кормандони бахшњои  шањри  ва  минтаќавию  вилояти  ба  мамлакатњои хориљ ба хотири  иштирок дар  семинар  машваратњо  ва  ивази таљрибаи  кори, муњимаш  ќадр  намудани  сариваќтии  зердастон  аз  љониби  роњбарияти сатњи  болои  ЉЊАТ  мебошад.

Дар  рафти  љаласа котибони  иљроияи бахшњои  шањру ноњияњо аз  мушкилотњои хеш,  аз ќабили нарасидани  воситањои  техники, идорањои кори, алоќаи мобили, нарасидани  барномањо, фаъолият надоштани лоињањои  фоидаовар ва  сари  ваќт дастрас  нагардидани  маркањои  хайрияви  ва  шањодатномањои  аъзогї  изњори  нигарони  намуданд. 

Дар хотимаи чорабинї аз тарафи котибони ичроияи бахшњои ЉЊАТ дар ноњияву шахрхои минтака барои рушди минъбадаи фаъолият пешнињодњо карда шуданд.

Илхом Юсупов, масъули иттилоот дар бахши ЉЊАТ дар минтаќаи Ќурѓонтеппа, 9.10.2017

Рўзњои 07-08 октябри соли 2017 дар ноњияи Ванљи вилояти мухтори кўњистони Бадахшон (ВМКБ) семинари омўзишї оид ба дастрасии бехатар ва ёрии аввал барои кормандон ва волонтёрони Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) дар ноњияи Ванљ, аъзоёни тими вокуниш ба њолатњои фавќулодда баргузор гардид.

Семинарро котиби иљроияи бахши ЉЊАТ дар ноњияи Ванљ, намояндагони Дастгоњи иљроияи Кумитаи марказии ЉЊАТ ва намояндагони дафтари Кумитаи байналмилалии Салиби Сурхдар Љумњурии Тољикистон њусни оѓоз бахшиданд.   

Дар оѓози чорабинї Нодир Аминзода, масъули иттилоот ва њуќуќи байналмилалии башардўстии ЉЊАТ оид ба таъриху фаъолияти Њаракати байналмилалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар, њамчунин дар бораи фаъолияти Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон ба њозирин маълумот дод.

Сипас, Бењрўз Миралибеков ва Муродљон Солиев, кормандони дафтари Кумитаи байналмилалии Салиби Сурхдар Љумњурии Тољикистон ба њозирин оид ба дастрасии бехатар баромадњои мухтасар намуда, иштирокчиёнро ба машќњои амалї сафарбар намуданд.

Рўзи дуюми семинар оид ба расонидани кўмаки аввалияи то духтурї бо баргузории якќатор тамринњои амалї ба иштирокчиён аз љониби Умеда Ќаюмова, корманди Дастгоњи иљроияи Кумитаи марказии ЉЊАТ ва Ќосим Бозичаев, корманди бахши ЉЊАТ дар ВМКБ идома ёфт.

Маќсад аз баргузории чорабинии мазкур, ин баланд бардоштани савияи дониши кормандон ва волонтёрони бахши ЉЊАТ дар ноњияи Ванљи ВМКБ оид ба расонидани кўмаки аввалияи то духтурї ва дастрасии бехатар зимни иљрои фаъолияти худ дар ин минтаќа буд.

Нодир Аминзода, масъули иттилоот ва њуќуќи байналмилалии башардўстї, 08.10.2017

Back to top