ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Санаи 22 майи соли 2018 аз тарафи барномаи «Рушд ва идоракунии ихтиёриён»-и бахши Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) дар минтаќаи Кўлоб бахшида ба Рўзи љавонон иќдоми иттилоотї гузаронида шуд.

Дар ин иќдом ихтиёриёни бахш дар боғи истироҳатию фарҳангии шаҳри Кулоб, кўчаю хиёбонҳо  баромада, ба ањолии шањр, хусусан ба љавонон ва мактаббачагон корњои тарѓиботию фањмондадињї гузаронида ба онњо  буклету брошурањо таќсим намуданд.

Инчунин  дар ќасри фарњанги шањри Кўлоб чорабинии фарњангї, ки аз тарафи бахши  кор бо љавонон ва варзиши шањри Кўлоб ташкил карда шуда буд, ихтиёриёни бахши ЉЊАТ дар минтаќаи Кўлоб фаъолона иштирок намуданд.

М. Мањмадалиева, корманди бахши ЉЊАТ дар минтаќаи Кўлоб                      

 

 

Тибқи нақша-чорабиниҳои барномаи «Огоҳкунии аҳолї аз хатари минаҳо» дар се ноҳияҳои назди сарҳадии  Шамсиддин Шоҳин, Фархор, Муъминобод ва Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ озмуни расмкаши дар мавзуи «Хатари минаҳо» дар байни муасиссаҳои таълимии минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон  эълон карда шуда буд.

Санаи 21 май соли 2018 дар ноҳияиҳои мазкур ин озмун натиҷагирї карда шуда, барои ишғоли љойҳои намоён аз тарафи барномаи «Огоҳкунии аҳолї аз хатари минаҳо»-и бахши ҶҲАТ дар минтақаи Кӯлоб ғолибон бо туҳфаҳо сарфароз гардонида шуданд.

Комил Худойдодов, корманди бахши ЉЊАТ дар минтаќаи Кўлоб           

Хадамоти Љустуљў яке аз барномањои муњими Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) ба њисоб рафта, оѓоз аз соли 1993 дар Тољикистон бо дастгирии Кумитаи Байналмиллалии Салиби Сурх (КБСС) фаъолияти худро ба роњ мондааст.   

Љоиз ба ќайд аст, ки доираи барнома сол аз сол васеъ гардида, айни замон  фаъолияти он  чунин самтњоро дар бар мегирад:

·         Љустуљўи хешовандону наздиконе, ки робитаи онњо дар натиљаи њолатњои фавќуллода, офатњои табиї ва муњољирати мењнатї канда шудааст;

·         Муайян намудани таќдири шахсоне, ки дар рафти љангњо бедарак шудаанд;

·         Тањвили мактубњои Салиби Сурх байни аъзоёни оила дар њолатњое, ки дигар воситањои алоќа ќатъ гардидаанд;

·         Муайян намудани махфуз мондани ќабрњои њарбї дар хориљи кишвар;

Аз тарафи масъули барномаи  бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд соли гузашта зиёда аз 60 дархости љустуљуиро аз шањрвандони миќёси вилоят ва берун аз љумњурї доир ба кофтукоб ва барќарорсозии робитањои оилавї ќабул карда шуд. Мавриди зикр аст, ки шахсони бедаракшуда аксарият муњољирони мењнатии дар давлати Русия ќарордошта,  ба њисоб мераванд. Онњо бо сабабњои гуногун алоќаро бо наздикон ва пайвандони худ гум кардаанд.  Аз ин лињоз, дархостњо асосан ба Салиби Сурхи Русия равона карда мешаванд. То ин муддат таќрибан ба нисфи дархостњо љавоб ворид гаштааст. Албатта, ин натиљаи назаррас мебошад. Лекин, бояд ќайд намуд, ки маълумотномањо аксарият бо љавоби ѓайриќаноатбахш, яъне  «…ба ќайд гирифта нашудааст» ќабул  мешаванд. Аз сабаби дар суроѓаи нишондодашуда (кўча, шањр, вилоят) аз ќайди расмї нагузаштани муњољирон-шахсони бедаракшуда кормандон наметавонанд аз таќдири онњо маълумот пайдо намоянд ва  ба хешу пайвандонашон хабар дињанд.  

Истиќоматкунандаи ноњияи Љаббор Расулов охири соли 2017 ба корманди масъули барнома мурољиат намуда доир ба бедаракшавии писараш маълумот дода буд.  Вай барои кор ба давлати Русия рафта танњо соли аввал ба падару модараш занг задаст. Баъдан, тайи 6 соли охир наздикон аз таќдири писарашон ягон хабаре  надоштанд. Аз ѓаму ѓуссаи гум шудани фарзанди дилбандаш модар олами њастиро  падруд гуфт. Падар бо чашмони пуроб ва бо њазор умеду орзу ба бахши вилоятии Љамъияти Њилоли Ањмар мурољиат намуд. Албатта, дархост ќабул ва ба Кумитаи Марказии ЉЊАТ ирсол гардид.

Хушбахтона, чанде пеш аз «Маркази Љустуљў ва маълумоти Салиби Сурхи Русия»  ба унвони дархосткунанда  љавоб  ворид гашт, ки дар он суроѓа ва раќами телефони писараш  навишта шудааст. Вакте, ки падар ин хабари хушро шунид, ба кулли кормандон ва шахсони муттасаддии барнома сипоси худро расонид.  Алалхусус, дар сўњбат вай чунин ќайд кард: «…Солњои тўлонї аз писарам  ягон хабар набуд ва аз ин сабаб дилам њамеша хавотиру хотирам нољамъ буд. Хушбахтона, бо дастгирии Њилоли Ањмар фањмидам, ки писарам зиндаву саломат будааст ва моњњои наздик ба хона бармегаштааст.  Ташаккур ба кормандони Њилоли Ањмар ва Салиби Сурхи Русия. Онњо  пайвандгари дилњо буда тавонистанд дар ин моњи шарифи Рамазон кори хайру савобро ба љо оранд».      

Бояд ќайд намуд, ки барномаи «Хадамоти Љустуљў» фаъолияти худро дар њамкорї бо намояндагони маќомоти мањаллї, Раёсати хадамоти муњољират дар вилояти Суѓд, ташкилотњои љамъиятї ва волонтерон дар миќёси вилоят ба роњ мондааст. Тибќи наќшаи корї мунтазам бо ањолї, намояндагони ташкилоту муассисањо ва љамоатњо вохўрињо гузаронида, доир ба маќсаду мароми барнома иттилоот пешнињод мегардад.  

Маркази иттилоотии ЉЊАТ дар вилояти Суѓд, шањри Хуљанд, 21 майи соли 2018

Рузи дави миллӣ  чун ҳамасола дар вилояти Суғд,  низ бо таёрӣ ва омодагии хуб баргузор гардид, 20-уми май кормандони идораву,  ташкилоту корхонаҳо, хонандагону омӯзгорони донишгоҳу донишкадаҳои олии вилояти Суғд, аъзоёни Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон, аъзоёни ТҶҶ “СОЗАНДАГОНИ ВАТАН  зиёда аз 25 000 ҳазор нафар ҷамъомаданд, ғайр азин собиқадорон,  волонётерони Ҳилоли Аҳмар, ки шумораи онҳо зиёда аз  100 нафар  ташкил мекард, низ сар карда аз даромадгоҳи варзишгоҳи 25 солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд,  то парҷам ва нишони давлатии кӯчаи Ҳиёбони  Р.Набиев масофаи марофони дав зиёда аз 4 ҳазор метрро ташкил мекард, баъди фарорасидани вақтимуқарар гардида, Раиси вилоят мӯҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода баромади муҳтафо намуда сипас давро оғоз ёфта эълон намудаанд.

Иштирокчиёни дав то майдони  ҳиёбони Раҳмон Набиев майдони нишон ва парҷами миллӣназди бинои МИҲД-и вилояти Суғд, ки марра- яъне финниш муқаррар гардида буд, давиданд. 

Шахсони масъул натиҷаи давро ҷамъбаст намуда ба ғолибони даври чорабини муайян намуданд, Раиси вилоят дар бораи моҳияту аҳамияти Рӯзи дави миллӣ аҳамияти он дартарбияи маънавию ҷисмонии омма  суханронда, баъдан  ба ғолибони дав корҳонаву идораҳои давлати, ки  беҳтаринҳо  будаанд туҳфаҳо ва сипосномаҳои махсусро  бо тантана тақдимнамуданд.

Маркази иттилооти ЉЊАТ, шањри Хучанд, 20 майи соли 2018 

 

Back to top