ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

30 ноябри соли 2018, бомаќсадиташкиликорњоитаблиѓотиву иттилоотї бахшида ба Рўзи Байналмиллалии зидди бемории ВНМО/БПНМ, ки њамасола 1 декабр ва Рўзибайналмилалиишахсонидороимаъюбият, кињамасола 3 декабрдоирмегардандҶамъияти ҲилолиАњмариТољикистон баргузории якќаторчорабинињоробаанљомрасонид.

ЧорабинииаввалинташкилнамуданимусобиќаиварзишиибаскетболбайнитимњоидороимаъюбиятивилоятњоиСуѓд, ХатлонвашањриДушанбе, мусобиќаидастхобонївараќсдарболоиаробача, ки санаи 30 ноябри соли 2018, соати 10:00 дар толори мактаби олии варзишї, воќеъ дар мањалаи яккачинори шањри Душанбе ба анљом расид.

Чорабинии дуюм, ин барномаи фарњангиву фароѓатї санаи 30 ноябри соли 2018, соати 14.00 дар Маркази кўдаконаи “Мадагаскар” барои 40 нафар кўдакони гирифтори бемории ВНМО ва дорои маъюбият пешбинї карда  шудааст.

МАркази инттиллотии ҶҲАТ, ш. Душанбе,  30 декабри соли 2018   

Телефон барои тамос: 93 716 77 00

Шахси масъул: Рањимов Илњом     

Санаи 24-ноябри соли 2018дар ноҳияиШамсиддиниШоҳин намоиши театрикунонидашуда тахти унвони «Эҳтиёт ними ҳаёт» бо иштироки кормандон ва ихтиёриёни бахши Ҷамъияти Ҳилоли Ањмари Тољикистон (ҶҲАТ) дар минтақаи  Кулоб, дар доираи барномаи «Огоҳкунии аҳолї аз хатари минаҳо» бо дастгирии Кумитаи байналмиллалии Салиби Сурх баргузор гардид.

Маќсад аз баргузории ин чорабинї – ин баланд бардоштани иттилонокии ањолї оид ба хатари минањо, инчунин барои коњиши сатњи хатар мусоидат менамояд.

Дар чорабинии мазкур аз васоити ахбори оммаи шаҳри Кӯлоб, фаъолони ноҳия, намояндагони соҳаҳои тандурустию маориф, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия, кормандони ҷамоатҳои наздисарҳадї, ихтиёриён аз бахшҳои ҶҲАТ дар минтақаи Кӯлоб, ноҳияиҳои Фархор ва Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ зиёда аз 250 нафар иштирок намуданд.

Ба иштирокчиёни фаъоли чорабинї дар бахши Викторина тўҳфаҳо дода шуданд.

Дар анҷоми чорабинї б аиштирокчиён буклетҳо (брошурахо) тақсим карда шуданд.

  

Комил Худойдодов, корманди бахши ҶҲАТ дар минтақаи Кӯлоб

 

12-14 ноябри соли 2018 Аминзода Нодир, њамоњангсози барномаи «Иттилоот ва њуќуќи байналмилалии башардўстї»-и Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ), љињати баргузории мониторинги барнома ба шањру ноњияњои минтаќаи Бохтари вилояти Хатлон ташриф овард. Зимни сафари худ Аминзода Нодир ба шањри Бохтар, ноњињои Ёвон, Вахш, Панљ, Љайњун ва Љалолиддини Балхї ташриф намуда, бо фаъолон, ихтиёриёни бахшњои ЉЊАТ, намояндагони раёсату шуъбањои тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї, маориф, љамоатњо, мактабу литсейњо ва дигар ташкилоту идорањои ин минтаќањо вохурињо бо баромадњо баргузор намуд. Дар ин вохурињо оид ба Њаракати Байналмилалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар ва фаъолияти ЉЊАТ дар Љумњурии Тољикистон баромадњо бо пахши филмњои мустанад ташкил карда шуданд. Дар вохурї дар шањри Бохтар зиёда аз 20 нафар, ноњияи Ёвон зиёда аз 50 нафар, дар ноњияи Вахш 25 нафар, ноњияи Панљ 45 нафар, ноњияи Љайњун зиёда аз 60 нафар ва ноњияи Љалолиддини Балхї  40 нафар ва дар маљмуъ 240 нафар иштирок намуданд.

Бояд ќайд намуд, ки зимни баргузории вохурињо намояндагони бахши ЉЊАТ дар минтаќаи Бохтар, котибони иљоияи бахшњои ЉЊАТ дар ин ноњияњо ва њамоњангсози минтаќавии барнома дар минтаќаи Бохтари вилояти Хатлон фаъолона иштирок намуда, ба саволони иштирокчиён посухњо доданд.

Дар маљмуъ баргузории чунин вохурињо бахри баланд бардоштани маълумотнокии ањолї оид ба ЉЊАТ ва њамкоронаш  мусоидат хохад намуд. 

Нодир Аминзода, масъули иттилооти ЉЊАТ, ш. Бохтар, 14.11.2018

 

7-9 ноябри соли 2018 Аминзода Нодир, њамоњангсози барномаи «Иттилоот ва њуќуќи байналмилалии башардўстї»-и Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ), љињати баргузории мониторинги барнома ба шањру ноњияњои минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон ташриф овард. Зимни сафари худ Аминзода Нодир ба шањри Кўлоб, ноњињои Темурмалик, Балљувон, Шамсиддини Шоњин ва Восеъ ташриф намуда, бо фаъолон, ихтиёриёни бахшњои ЉЊАТ, намояндагони раёсату шуъбањои тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї, мењнат, маориф, љамоатњо ва дигар ташкилоту идорањои ин минтаќањо вохурињо бо баромадњо баргузор намуд. Дар ин вохурињо оид ба Њаракати Байналмилалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар ва фаъолияти ЉЊАТ дар Љумњурии Тољикистон баромадњо бо пахши филмњои мустанад ташкил карда шуданд. Дар вохурї дар шањри Кўлоб зиёда аз 24 нафар, ноњияи Темурмалик зиёда аз 45 нафар, дар ноњияи Балљувон 75 нафар, ноњияи Шамсиддини Шоњин 26 нафар ва ноњияи Восеъ 30 нафар ва дар маљмуъ 200 нафар иштирок намуданд.

Бояд ќайд намуд, ки зимни баргузории вохурињо намояндагони бахши ЉЊАТ дар минтаќаи Ќулоб, котибони иљоияи бахшњои ЉЊАТ дар ин ноњияњо ва намоянагони Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх иштирок намуданд.

Умуман, баргузории чунин вохурињо бисёр мухим буда, бахри баланд бардоштани маълумотнокии намояндагони ташкилоту идорањо  мусоидат хохад намуд.

Нодир Аминзода, масъули иттилооти ЉЊАТ, ш. Кўлоб, 09.11.2018

Back to top