ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21 декабри соли 2017 бо ташаббуси бахши вилоятии Љамъияти Ҳилоли Аҳмари Точикистон бо иштироки васеи донишљўён ва устодони Донишгоњи Давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров чорабинии идона баргузор гардид. Чорабинии мазкур тариќи озмун байни ду гурўњи донишљўёни бахши 4 факултаи “ Таърих ва њуќуќ”  гузаронида шуд.   

Сарравал, бо сухани ифтитоњї декани факултаи “Таърих ва њуќуќ” Мањмудова Назира  баромад намуда мењмонон, донишљўён ва волонтеронро бо рўзи таъсисёбї ва санаи  таърихї табрик намуд. Инчунин, ба донишљўён – волонтерон барои ѓолиб баромадан дар озмун бурдборињо таманно намуд. 

Сипас, волонтёрони мактаби тањсилоти умумии № 25 шањри Хуљанд бо хондани шеърњо њозиринро табрик намуданд. Волонтерони бахши шањрї низ доир ба Принсипњои бунёдии Њаракати Байналсиллалии Салиби Сурх ва Њилоли Амар баромад намуданд.

Баъдан, дар  ќисми асосии  чорабинї гурўњњои “Љавонї ва “Дўстї” байни њам мусобиќа варзиданд. Онњо ба саволњои пешакї омодашуда доир ба таърихи Њилоли Ањмар, Аломат, Њаракат, машќњои амалї оид ба Расонидани Ёрии Аввали тодухтурї ва фаъолияти ЉЊАТ љавоб пешнињод намуданд.

Бояд ќайд намуд, ки  ба њайси аъзоёни њакамо собиќадорони Њилоли Ањмар, намояндагони ташкилотњои љамъиятии шарик, устодони донишгоњ ва мактабњои тањсилоти умумї интихоб гардиданд ва онњо ба љавобњои  дастањо  аз 1 то 5 хол  бањогузорї намуданд.

Чи хеле, ки аъзои њакамо, мудири кафедраи њуќуќшиносї Љабборов Иброњимљон ќайд намуд, донишљўён тўли 3 њафта барои  иштирок дар озмун тайёрии њаматарафа диданд, адабиёту маводи  мухталифро доир ба таърихи Њилоли Ањмар вараќ заданд. Чунки њар як даста мехост ѓолиби озмун гардад. Дар умум, баргузории чунин аксия имконият дод, ки донишљўён дониши худро доир ба фаъолияти Њилоли Ањмар такмил дињанд.   

Дар охир дастаи “Љавонї” бо гирифтани 99 хол   ѓолиб омад ва њамаи аъзоёни даста бо  тўњфањои хотиравї ќадрдонї гардиданд.

Инчунин, аз номи роњбарияти бахши вилоятї ба собиќадорон ва устодони донишгоњ барои дастгирии доимї сипосномањо супорида шуданд.

Аз номи волонтерон бошад, ба гурўњи “Дўстї” ширинї ба намуди торт ва кулчаќанд  бо рамзи “90” тўњфа карда шуд.

Камолова Р. – масъули иттилооти бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд

 

    

On November 16-17, 2017, an induction workshop of the project "DIPECHO 10: Building community resilience and strengthening disaster risk reduction systems (DRR) at local and national levels in Kyrgyzstan and Tajikistan" was held in Panjakent city of Sughd region. The project is funded by the European Union’s Civil Protection and Humanitarian Aid Operations department (ECHO), and is being implemented in Tajikistan and Kyrgyzstan by the German Red Cross (GRC) and its implementing partners (Red Crescent Societies of Tajikistan and Kyrgyzstan). The workshop covered discussions on project management, reporting and monitoring.

The project will support DRR activities in communities and schools, increasing beneficiaries' knowledge of threats, vulnerability and the necessary measures; promoting the application of this knowledge in practice through the organization of appropriate exercises and structural mitigation projects; and by implementing a climate change adaptation component in all possible activities and directions.

In addition, the project will be aimed at increasing the capacity for training and responding to emergencies of RCST branch in Panjakent and the branch of the Committee for Emergency Situations and Civil Defense (CoES and CD RT) in Panjakent, local authorities and educational institutions at the level of Panjakent city.

It is important to note that Tajikistan is prone to natural disasters. Earthquakes, floods and droughts, mudflows and landslides, as well as extreme temperatures are the most common disasters in the country. Annual losses as a result of natural and man-made disasters result in enormous loss of money, and certain initiatives for disaster risk reduction are needed to minimize them and save lives. Preparedness for disasters and mitigation measures will help to significantly reduce vulnerability to natural disasters and increase people's ability to respond and recover from such accidents.

The project "DIPECHO 10: Building community resilience and strengthening disaster risk reduction systems (DRR) at local and national levels in Kyrgyzstan and Tajikistan", began in November 2017 and is designed for 14 months.

 

 About us

·         The German Red Cross is part of the International Red Cross and Red Crescent Movement, which was founded more than 150 years ago to provide comprehensive assistance to people affected by conflicts, natural disasters, health emergencies or social difficulties, guided solely by their needs

 

·         The European Union, jointly with its member states, is the leading donor of humanitarian assistance in the world. Through its European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO), the European Union annually assists more than 120 million victims of conflicts and disasters. With its headquarters in Brussels and a global network of offices, ECHO provides support to the most vulnerable people, based solely on humanitarian needs and regardless of their race, ethnicity, religion, gender, nationality or political affiliation

 

·         The Red Crescent Society of Tajikistan is the largest national humanitarian organization in Tajikistan, which was established in 1927. The National Society covers all of Tajikistan through its network - with 69 offices in all districts, provinces and regions, including the headquarters in Dushanbe and a huge network of volunteers providing humanitarian assistance to the needs of the most vulnerable communities. The Red Crescent focuses on places where you can rely on the experience of the International Red Cross and Red Crescent Movement

     For more information, please contact:

Umedali Saiduniev, DIPECHO 10 Project Coordinator

Red Crescent Society of Tajikistan

120 Omar Khayyam St., Dushanbe, Tajikistan

Ph: 93 561 4040, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Пурзур намудани фаъолияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон дар самти коҳиши хавфи офатҳои табиӣ дар шаҳри Панҷакент

 16-17 ноябри соли 2017 дар шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд семинар оиди оғози лоиҳаи “ДИПЕКО 10: “Тақвиятдиҳии устувории ҷомеа ва таҳкими низоми коҳиши хавфи офатҳои табиӣдар сатҳи маҳаллӣва миллӣдар Қирғизистон ва Тоҷикистон” бо дастгирии молиявии Садорати Генералии Комиссияи Аврупоӣоид ба Кӯмаки Гуманитарӣва Муҳофизати Шаҳрвандӣ(ЕСНО) оғоз гардид. Лоиҳаи мазкур дар Тоҷикистон ва Қирғизистон аз ҷониби Салиби Сурхи Олмон ва иҷрокунандагони он (Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон ва Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Қирғизистон) амалӣ мегардад. Дар вохурии мазкур масъалаҳои идоракунии лоиҳа, ҳисоботдиҳӣ ва мониторинг таҳти баррасӣ қарор дода шуд.

Лоиҳаи мазкур фаъолиятҳои коҳиши хавфи офатҳоро дар самти маҳал ва мактабҳо тавассути баланд бардоштани дониш оиди хавфу хатар, осебпазирӣ ва иқдомотҳо ҷиҳати истифодаи малакаҳо дар амал ба воситаи гузаронидани машқҳои гуногун ва лоиҳаҳои митигатсионӣфаро мегирад. Ҳамзамон, масоили мутобиқат ба ивазшавии иқлим дар ҳамаи фаъолиятҳои лоиҳа дохил карда мешавад.

Ба ғайр аз ин, лоиҳа ба мустаҳкамкунии иқтидори бахши ҶҲАТ дар шаҳри Панҷакент дар самти омодагӣ ва вокуниш ба ҳолатҳои фавқулода ва ситоди Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ ва идораҳои маориф дар шаҳри Панҷакент равона шудааст.

Қайд кардан зарур аст, ки Тоҷикистон ба офатҳои гуногуни табиӣосебпазир аст. Офатҳои табиӣба монанди заминҷунбӣ, обхезӣва хушксолӣ, сел ва лағжиши замин, ҳамзамон ҳодисаҳои марбут ба ивазшавии обу ҳаво дар Тоҷикистон аз ҳама зиёд ба чашм мерасад. Ҳамасола, хисороти зиёди молӣдар натиҷаи офатҳои табиӣва техногенӣбеандоза буда, ҷиҳати коҳиши хавфи онҳо, ҳамзамон наҷоти ҳаёти одамон иқдомоти зиёдро дар самти коҳиши хавфи офатҳои табиӣталаб менамояд. Омодагии қаблӣба ҳолатҳои фавқулода ва иқдомоти чораҳо оиди коҳиши онҳо ба паст кардани осебпазирӣва баланд бардоштани имконияти одамон ба вокуниш ва баланд бардоштани қобилияти одамон оварда мерасонад.

Лоиҳаи “ДИПЕКО 10: “Тақвиятдиҳии устувории ҷомеа ва таҳкими низоми коҳиши хавфи офатҳои табиӣдар сатҳи маҳаллӣва миллӣдар Қирғизистон ва Тоҷикистон” моҳи ноябри соли 2017 оғоз гардида ба муддати 14 моҳ дар маҳалҳои ҳадафноки шаҳри Панҷакент амалӣмегардад.

 Дар бораи мо:

•Салиби Сурхи Олмон қисмати Ҷумбиши Байналмилалии Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳ мар буда, беш аз 150 сол дар расонидани ёрӣ ба муҳтоҷон, захмдорони майдони ҷанг, офатҳои табиӣ, офати табиии санитарӣ ё душвориҳои иҷтимоӣ дар асоси эҳтиёҷоти мавҷуда фаъолият мебарад. 

 

•Иттиҳоди Аврупо дар ҳамдастӣ бо мамлакатҳо - аъзоёни худ яке аз маблағгузорони калонтарин дар соҳаи расонидани ёрии башардӯстона дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Ба воситаи Садорати Генералии Комиссияи Аврупоӣ оид ба Кӯмаки Гуманитарӣ ва Муҳофизати Шаҳрвандӣ (ECHO), Иттиҳоди Аврупо ҳамасола ба бештар аз 120 миллион зарардидагони муноқишаҳо ва офатҳои табиӣ кӯмаки худро мерасонад. Ба воситаи дафтари асосии худ дар Брюсел ва шабакаи ҷаҳонии дафтарҳои саҳроии худ, ECHO кӯмаки худро ба мардуми ниёзмандтарин дар асоси эҳтиёҷоти башардӯстона бидуни тобеият ба миллат, нажод, мансубият ба дин, ҷинс ва сиёсат мерасонад. 

 

•Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон (ҶҲАТ) яке аз калонтарин ташкилот ҳои башардӯстӣ дар Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, соли 1927 ташкил ёфтааст. ҶҲАТ дар саросари кишвар фаъолияти башардӯстони худро тавассути 69 (шасту н ӯҳ) бахшҳои худ дар сатҳи ноҳия, шаҳр, минтақа ва вилоят бо назардошти дафтари асосии худ дар шаҳри Душанбе бо дастгирии шабакаи бузурги ихтиёриёни худ ҷиҳати расонидани кӯмак ба мӯҳтоҷон пеш мебарад. 

Барои ахбороти иловагӣ, бо корманди масъул дар тамос бошед:

УмедалӣСайдуниев, ҳамоҳангсози лоиҳаи ДИПЕКО 10

Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон,

кӯчаи Умари Хайём 120, ш.Душанбе, Тоҷикистон

Тамос.: 93 561 4040, почтаи электронӣ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ОКПТ совместно с Германским КК усилят деятельность по СРБ с сообществами и школами в городе Пенджикент

 16-17 ноября 2017 года в городе Пенджикент Согдийской области был проведен вводный семинар проекта “DIPECHO 10: Создание устойчивости сообществ и укрепление систем снижения риска бедствий (СРБ) на местном и национальном уровнях в Кыргызстане и Таджикистане”, финансируемого Генеральным Директоратом Европейских Операций по Гражданской Защите и Гуманитарной Помощи (ECHO). Данный проект реализуется в Таджикистане и Кыргызстане Германским Красным Крестом (ГКК) и его исполнительными партнерами (Обществами Красного Полумесяца Таджикистана и Кыргызстана). На вводной встрече обсуждались вопросы управления проектом, отчетность и мониторинг.

Проект будет поддерживать деятельность по СРБ как в сообществах, так и в школах, повышая знания получателей об угрозах, уязвимости и принятии необходимых мер, способствуя применению данных знаний на практике путем организации соответствующих учений и структурных митигационных проектов, а также внедряя компонент адаптации к изменению климата во все возможные мероприятия и направления.

Помимо этого, проект будет направлен на повышение потенциала подготовки и реагирования на ЧС филиала Национального Общества в Пенджикенте и штаба Комитета по ЧС и ГО РТ в городе Пенджикент, органов местной власти и образовательных институтов на уровне города Пенджикент.

Важно отметить, что Таджикистан подвержен возникновению стихийных бедствий. Среди самых распространенных бедствий в стране можно отметить землетрясения, наводнения и засухи, сели и оползни, а также экстремальные температуры. Ежегодные убытки в результате природных и техногенных катастроф составляют огромные суммы, и для их снижения, а также спасения человеческих жизней, необходима реализация определенных инициатив по снижению риска бедствий. Заблаговременная готовность к бедствиям и принятие мер по смягчению их последствий, помогут существенно снизить уязвимость перед стихийными бедствиями и повысить возможности людей в реагировании и восстановлении после таких происшествий.

Проект “DIPECHO 10: Создание устойчивости сообществ и укрепление систем снижения риска бедствий (СРБ) на местном и национальном уровнях в Кыргызстане и Таджикистане”, начался в ноябре 2017 года и рассчитан на 14 месяцев.

 

О нас

·         Германский Красный Крест является частью Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, которое было основано более 150 лет назад для оказания всесторонней помощи людям, пострадавшим от конфликтов, стихийных бедствии, санитарных чрезвычайных ситуаций или социальных трудностей, руководствуясь исключительно их потребностями.

 

 

·         Европейский Союз совместно с его государствами-членами является ведущим донором гуманитарной помощи в мире. Через Генеральный Директорат Европейских Операций по Гражданской Защите и Гуманитарной Помощи (ECHO), Европейский Союз ежегодно помогает более чем 120 миллионам жертв конфликтов и бедствий. Со своей штаб-квартирой в Брюсселе и глобальной сетью офисов, ECHO оказывает поддержку наиболее уязвимым людям, основываясь исключительно на гуманитарных нуждах и независимо от их расовой, этнической, религиозной, половозрастной, национальной или политической принадлежности.

 

·         Общество Красного Полумесяца Таджикистана (ОКПТ) является крупнейшей национальной гуманитарной организацией в Таджикистане, которая была создана в 1927 году. Национальное Общество охватывает весь Таджикистан через свою сеть - с 69 офисами во всех районах, регионах и областях, включая штаб-квартиру в Душанбе и огромной сетью добровольцев оказывая гуманитарную помощь нуждам наиболее уязвимых сообществ. Красный Полумесяц сосредотачивается на местах, где можно полагаться на опыт в рамках Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

 

Для получения дополнительной информации,

обращайтесь по указанным контактам:

Умедали Сайдуниев, Координатор Проекта DIPECHO 10

Общество Красного Полумесяца Таджикистана,

ул. Омар Хайяма 120, Душанбе, Таджикистан

Тел.: 93 561 4040, эл.почта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


 

                          Баргузории семинари омўзиши оид ба коммуникатсияи амалиётї

Рузхои 13-14 декабри соли 2017 дар толори мехмонхонаи «Серена»-и шахри Душанбе семинари омузиши дар мавзуи коммуникатсияи амалиёти баргузор мегардад. Ин семинар бо дархости барномаи «Иттилоот ва хукуки байналмилалии башардусти»-и Чамъияти Хилоли Ахмари Точикистон (ЧХАТ) аз чониби Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх (КБСС) ташкил карда шуд. Дар семинар кормандони ЉЊАТ ва КБСС, ки бештар бо корхои иттилооти сарукор доранд, иштирок менамоянд.

Ашот Астабастян, корманди КБСС ва Шахноз Комизода, рузноманигор дар мавзуъхои гуногун оид ба роххои хуби кор бо васоити ахбори омма, усулхои маъмули коммуниатсиони, фаъолият бо расонахои ичтимои ва гайрахо баромадхои чолиб менамоянд.

Чи тавре, ки яке аз иштирокчиёни семинар Махмадчон Одинаев, корманди бахши ЧХАТ дар нохияи Рашт иброз намуд, у якумин бор дар чунин семинар иштирок менамояд ва барои вай мавзуъхои ин чорабини ва усулхои гузарноидани семинар бисёр чолиб аст.

Ба гуфтахои Махмадчон, Исмоичон Ёкубчонов намояндаи КБСС дар вилояти Сугд пайрави намуда, иброз намуд, ки ба у низ иштирок дар чунин чорабини бисёр писанд омад ва у дар муддати кутох бо мухимтарин воситахои хуби иртиботи ва кор бо рузноманигорон шинос гардид.

Умуман, баргузории чунин семинархои омузиши барои кормандони ташкилоту идорахо бисёр мухим буда, бахри баланд бардоштани савияи дониши кормандон дар омода намудани маводхои иттилооти ва роххои маъмули кор бо васоити ахбори омма мусоидат хохад намуд.

 

 

Нодир Аминзода, масъули иттилооти ЧХАТ, ш. Душанбе, 14.12.2017      

Общество Красного Полумесяца Таджикистана в Согдийской области 8.12.2017г. проводило встречу  с сотрудниками  ГАИ Согдийской области.

На встрече была сделана краткая  презентация  о целях и задачах Общества. Другие темы, которые были обсуждены в ходе встречи -  принципы и навыки оказания Первой доврачебной помощи. Участникам были показаны практические навыки  оказания  помощи во время кровотечения, переломе костей, искусственное вентиляция легких, получения ожогов. Сотрудники ГАИ, подолгу службы,  часто становятся очевидцами дорожно – транспортных  происшествий и поэтому, изучения  оказания ПП пострадавшим  является весьма актуальной задачей.

После презентации каждой темы участники показали полученные знания на  практике.

Руководство областного ГАИ, поблагодарили представителей СОФ ОКПТ  за плодотворную и полезную встречу.

Координатор проекта "Инициативы в деле развития молодежи" СОФ ОКПТ  Азиза Тухтабаева, также рассказала о достижениях волонтерской деятельности по Согдийской области.   

Камолова Р. – координатор программ СОФ ОКПТ

Санаи 7 декабри соли 2017 дар шањри Душанб мизи мудаввар бо намояндагони маќомоти иљроияи њокимияти давлатї дар шањру ноњияњои тобеи љумњурї (НТЧ) ва котибони иљроияи Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) дар шањру ноњияњои тобеи љумњурї оид ба рушд ва таќвият бахшидани њамкорињои тарафайн баргузор гардид.

Чорабиниро котиби генералии ЉЊАТ Ќурбониён Бањодур њусни оѓоз бахшида, ќайд намуд ки роњбарияти Љамъият љињати рушду ривољи њамкорињои байни ЉЊАТ ва  маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї дар шањру ноњияњои тобеи љумњурї њамаљониба саъю кўшиш ба харљ медињад ва њамасола њамкории байни бахшњои ЉЊАТ бо маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї рушд меёбад. Дар чорабинї њамчунин иљрокунандаи вазифаи сардори намояндагони дафтари Кумитаи байналмилалии Салиби Сурх (КБСС) дар Љумњурии Тољикистон Зоряна Вербич баромад намуд.

Мизи мудаввар дар сатњи баланд барпо шуда, дар он 35 нафар намоядагони маќомоти иљроияи њокимияти давлатї дар 14 шањру ноњияњои тобеи љумњурї, котибони иљроияи Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон дар НТЉ, кормандону волонтёрони ЉЊАТ ва КБСС иштирок намуданд.

Дар чорабинї Нодир Аминзода, масъули иттилоот ва њуќуќи байналмилалии башардўстии ЉЊАТ ва Мавзуна Мирзоева, корманди КБСС оид ба мавзуъхои соњавї баромад намуданд.

Баъди баромадњо иштирокчиён оид ба рушди њамкорињои судманд пешнињодњои муфид пешкаш намуданд. Махсусан, муовинони раисон ва намояндагони њукумати шањрњои Турсунзода, Њисор, Вањдат, ноњияњои Шањринав, Рўдакї, Рашт ва Тољикобод аз фаъолияти бахшњои ЉЊАТ дар ин шањру ноњияњо изњори ќаноатмандї намуда, омодагии хешро љињати вусъат бахшидани њамкорињои минбаъда баён намуданд.

Дар интињои чорабинї Курбониён Бањодур,  котиби генералии ЉЊАТ ва Зоряна Вербич, иљрокунандаи сардори намояндагони дафтари Кумитаи байналмилалии Салиби Сурх (КБСС) дар Љумњурии Тољикистон ба иштирокчиён оид ба иштирок ва дастгирии бахшњои ЉЊАТ дар шањру ноњияињои НТЉ ва барномахои КБСС изњори сипос намуданд.

 

 

 

 

 

Нодир Аминзода, масъули иттилоот ва ЊББ-и ЉЊАТ, ш. Душанбе, 07.12.2017

Back to top