ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Тибќї моддаи 6 Ќонуни ЉТ «Дар бораи ЉЊАТ» оид ба иштирок дар чорабинињои њифзи саломатї, шўъбаи иљтимої-тиббии ЉЊАТ бахшида ба рўзи умумиљањонии мубориза ба зидди бемории сил, Наврўзи хуљастапай ва Моњвораи Њилоли Ањмари Тољикистон як ќатор чорабинињои љумњуриявї ва мањаллї ба наќша гирифтааст, ки баргузории яке аз онњо, дар беморхонаи зидди силии ш.Душанбе бо дастгирии Салиби Сурхи Олмон мавриди иљро гардид.

Ин иќдом дар беморхонаи зидди силии шањри Душанбе рўзи 4 апрели соли љорї гузаронида шудааст, ки ин иќдом 50 кўдакони гирифтори бемории силро дар бар гирифтааст. Дар аксияи номбурда кормандони шўъбаи иљтомої-тиббї, намояндањои Маркази љумњуриявии мубориза бар зидди бемории сил иштирок намудаанд. Бо сабаби он ки табобати босамари бемории сил вобаста аз серѓизогии хўрок иборат мебошад, барои кўдакони ќабулкунандагони табобати зиддисилї, маводњои хўрока бо маблаѓи умумии 1500 (як њазору панљсад) сомонї пешкаш карда шуд. Ин маводњо аз орд, равѓани растанї, шакар, биринљ, шири ќиёмкардашуда, макарон, марљумак, ширинињо (кулчаќанд) ва гўшт иборат буданд.

Маркази иттилоотии ЉЊАТ, шањри Душанбе, 5 апрели соли 2018

Дар самти фаъолияти кўмак ба беморон ва маъюбон, 16 майи соли 2016 ба суроѓаи Дармонгоњи муштараки Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон ва Љамъияти Њилоли Ањмари Љумњурии Исломии Эрон воќеъ дар шањри Душанбе аз тарафи Љамъияти Њилоли Ањмари Љумњурии Исломии Эрон маводњои доруворї барои шањрвандони ниёзманд ва фаъолияти Дармонгоњ, ворид карда шуда буд. Айни њол Дармонгоњи муштараки Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон ва Љамъияти Њилоли Ањмари Љумњурии Исломии Эрон аз моњи сентябри 2016 муваќќатан фаъолият надорад.

Дар асоси мурољиати ЉЊАТ оид ба таќсимоти маводњои доруворї ба ањолии эњтиёљманд ва бо маќсади нагузаштани муњлати истифодабарии дорувории зикргардида, бо дастгирии бевоситаи Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон, моњи январи соли љорї ба Сафорати Љумњурии Исломии Эрон мактуб љињати ба шањрвандони ниёзманд дастрас намудани онњо ирсол карда шудааст ва ин дархост ба теъдоди 260 номгўи доруворї дастгирии худро ёфтааст.

1 марти соли љорї, пас аз ба анбори марказии ЉЊАТ ворид кардани маводњои доруворї бо иштироки намояндагони Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон ва Хадамоти назорати давлатии фаъолияти фармасевтии Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии Љумњурии Тољикистон, аз љониби кормандони шўъба назорати мўњлати истифодабарии онњо муайян гардида руйхати асосї тартиб дода шудааст, ки ин руйхат 167 номгўи доруворињоро дарбар мегирад. Муњлати истифодабарии 4 намуд доруворињо моњи марти соли 2018 ба анљом расидааст ва муайян гардид, ки 89 номгўи доруворињо такроран дар руйхати Сафорати Љумњурии Исломии Эрон ќайд карда шудаанд.

Баъди аз нав тасдиќ намудани руйхати асосї бо Сафорати Љумњурии Исломии Эрон ва Љамияти Њилоли Ањмари Тољикистон, бо гузаронидани сертификатсияи якчанд намуди доруворињо аз љониби Хадамоти назорати давлатии фаъолияти фармасевтии Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии Љумњурии Тољикистон, наќшаи таќсимоти маводњои доруворї тартиб дода шудааст ва аз љониби Роњбарияти ЉЊАТ тасдиќ гардидааст. Дар мувофиќа бо Маќомотњои иљроияи њокимияти давлатї ноњияњои ш.Душанбе руйхатњои ањолии ниёзманд тартиб дода шудааст, ки аз њар як ноњия руйхати 65 нафар пешкаш карда шудааст. Дар маљмуъ аз 4 ноњияи ш.Душанбе руйхати 260 нафар тасдиќ гардидааст. Наќшаи таќсимоти маводњои доруворињо 13 Марказњои саломатии ш.Душанберо ва Муассисаи давлатии махсуси тањсилоти умумии ассосї «Мактаб-интернати ёрирасони №3-ро» дар ш.Душанбе, дарбар гирифтааст.

Дар давраи таќсимоти маводњои доруворї ба намояндагони Марказњои саломатии пойтахт, руйхати ниёзмандон пешкаш карда, дастур дода шудааст, ки ба шањрвандон, ки дар ин руйхатњо ќайд карда шудаанд маводњои дорувории зарурї њатман дастрас карда шаванд.

Аз 15-ум то 20 марти соли љорї таќсимоти маводњои доруворињо ба Марказњои саломатии ш.Душанбе ва Муассисаи давлатии махсуси тањсилоти умумии ассосї «Мактаб-интернати ёрирасони №3» ба анљом расидааст.

          Њамчунин, маводњои дорувории боќимонда ба мактаб-интернати шањри Њисор таќсим карда шуданд.

          Маркази иттилоотии ЉЊАТ, шањри Душанбе, 5 апрели соли 2018

Бахшида ба Рўзи байналмилалии кўмак ба амалиёти зидди минаҳо санаи 4 апрели соли 2018 дар бахши Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон дар вилояти Суѓд вохўрї бо иштироки  волонтёрони барномаи «Огоњсозии ањолї аз хатари минањо», кормандони бахш, волонтерон ва намояндагони ВАО, аз љумла телевизиони СМ-1 баргузор гардид.

Сараввал, котиби иљроияи бахши вилоятии ЉЊАТ мўњтарам Парвиз Љабборзода  суханронї намуда, доир ба ањамияти Конвенсияи Оттава оид ба манъи истифода, захирасозї, истеҳсол ва таҳвили минаҳои зидди пиёдагард ва нобудсозии онҳо ва саҳми волонтерон дар коҳиши таҳдиди хатари минаҳо ва маводҳои нотаркидаи љангї баҳри амният, солимї ва ҳаёти мардуми кишвар гуфта гузашт.     

Сипас, танзимгари барнома доир ба фаъолияти барнома дар соли 2017  маълумот пешнињод намуд.  Бояд ќайд намуд, ки оѓоз аз соли 2002  бокўмакимолиявииКумитаи Байнамилалии Салиби Сурх дарминтаќањои наздисархадї бо Љумхурии Ўзбекистон, яъне шањру навоњии Панљакент, Айнї, Шањристон, Ашт, Исфара, Конибодом ва Б.Ѓафуров барнома амалї шуда истодааст. Фарогирии аҳолї оидбаогоҳсозї дарсоли 2017 азтарафиихтиёриёнибарномазиёдааз 17 њазорнафармебошанд. Яъне, 17 000 нафар доир ба хатари минањо огохї пайдо намуданд.

Волонтерон наќша доранд, ки соли 2018 низ фаъолияти огоњсозї ва пањн намудани иттилоотро доир ба хатари минањо дар минтаќањои наздисарњадї боз њам љоннок намуда то охири сол ба дастовардњои назаррас ноил гарданд.

Камолова Р., масъули иттилооти бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд

 

 

 

Њамасола 4 апрел дар тамоми кишварњои олам Рўзи байналмилалии огоњи аз хатари минањо ва кўмак ба амалиёти зидди минањо таљлил карда мешавад. Дар Љумњурии Тољикистон низ таљлили ин санаи муњим аз љониби Муассисаи давлатии «Маркази миллии Тољикистон оид ба масъалањои минањо» ташкил карда шуд. Дар чорабинии мазкур намояндагони ташкилоту идорањои давлатї, корпуси дипломатї, ташкилотњои байналмилалї ва дигар ташкилоту муассисањо иштирок намуданд. 

Муовини якуми котиби генералии ЉЊАТ Файзализода Нурулло ва иљрокунандаи вазифаи сардори намояндагони дафтари Кумитаи байналмилалии Салиби Сурх (КБСС) дар Љумњурии Тољикистон Зоряна Вербич дар чорабинї баромадњои мухтасар намуданд.

Мувофиќи иттилооти мављуда дар давоми солњои 1992-2018, 868 нафар љабрдидагони минањо ва муњимоти нотаркида дар Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта шуда, аз онњо 492 нафар маљрўњ ва 376 нафар њалок гаштаанд, ки 33% онњоро кўдакон ташкил медињанд.

Баргузории чорабинии мазкур имконият медињад, ки тавассути табодули иттилоот ва намоиши њамфикрї бо љабрдидагон дастгирии созишномањои байналмилалї, инчунин таблиѓи манъи минањои зиддипиёдагард, дар сатњи баланд ба роњ монда шавад.

 

 

 

Нодир Аминзода, масъули иттилоот ва ЊББ-и ЉЊАТ, ш. Душанбе, 04.04.2018

Back to top