ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Рўзњои 28-30 июни соли 2017 дар шањри Будапешти Љумњурии Маљористон аз љониби Намояндагии Федератсияи байналмилалии Љамъиятњои Салиби Сурху Њилоли Ањмар (ФБЉССваЊА) барои кишварњои Аврупо вохурї оид ба фондрайзинг ва иттилоот барои љамъиятњои миллии русизабони Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар баргузор мегардад. Дар ин конфронс зиёда аз 35 нафар намояндагон аз љамъиятњои миллии Салиби Сурху Њилоли Ањмар, ФБЉССваЊА ва њамчунин якчанд ташкилотњои њамкор ширкат варзиданд. Дар чорабинии мазкур намояндагони Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон низ иштирок менамоянд.

Маќсад аз баргузории чорабинии мазкур ин баланд бардоштани дониш ва малакаи иштирокчиён оид ба фондрайзинг ва иттилоот ба шумор рафта, дар он иштирокчиён метавонанд аз нозукињои фондрайзинг ва иттилорасонии муфид дар љамъиятњои миллї шинос гардида, њамчунин табодули таљрибаи якдигар намуданд.

Љалби мутахасисони варзидаи соња ва таљрибаи бои кишварњои мутараќї ба иштирокчиён бисёр муфид буд.

Бояд ќайд намуд, ки ин чорумин чорабинї оид ба ин масъала бањри кишварњои русизабон ва дигар кишварњо аз љамъиятњои миллии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар ба шумор меравад.

 

Нодир Аминзода, масъули иттилоот ва ЊББ-и ЉЊАТ, 29.07.2016

Рўзи 23 июни соли 2017, бахшида ба 20 солагии Рӯзи  вањдати миллї ва дар арафаи Иди саиди фитр Ҷамъияти ҲилолиАҳмариТоҷикистон (ҶҲАТ) иқдомихайриявироҷиҳатидастгирии молиявии кӯдакони ятими шањри Душанбе амалӣ намуд. Ин иќдоми хайриявии молиявї дар асоси мурољиати шањрвандон ба 19 нафар кўдакони ятими шањри Душанбе ба миќдори 500 Сомонї ба њар як нафар, дар њамдастї бо ташкилоти љамъиятии «Љайњун» баргузор гардид. Кўмакро намояндагони кўдакони ятим дастрас намуданд.

Њамчунин, ЉЊАТ тасмим гирифт, ки ба 50 оилањои ниёзманди љумњурї, кўмаки хайриявї, аз лињози маводњои озуќаворї намояд. Ин иќдом вобаста ба мурољиати ниёзмандони кишвар, рўзи 24 июни соли љорї ба анљом мерасад. 

Ќобили зикр аст, ки ҶҲАТсолиҷорӣ якчанд кӯмакҳои хайриявиро, љињати дастгирии табаќањои ниёзманди кишвар амалї намудааст:

Аз љумла, бахшида ба Рӯзи умумиҷаҳониимуҳофизати  кӯдакон (1 июн) иқдомихайриявироҷиҳатидастгириикӯдакони ниёзманд дар 3 парваришгоҳишаҳриДушанбе, азҷумла хонаҳои  кӯдакони №№1 ва 2-и Раёсати тандурустии шаҳриДушанбе  ва хонаи кӯдакони синни томактабии №1-и Раёсати маорифи шаҳриДушанбеамалӣ намуд.

Дар маҷмӯъ ин кӯмакҳоипешниҳодшудааз 500 кгорд, 100 литрравған, 50 кгбиринҷ, 55 кг гӯшти гов, 45 кг гӯшти мурғ, 50 кгшакар, 50 кгмакарон, 100 донашириқоқвадигармаҳсулотихӯрокворӣ, инчунин 116 дона матрас ва 116 адад болишт иборат мебошад.

Њамзамон, дар рӯзҳоиҷашни Наврӯз, аниқтараш 20 мартисоли 2017 ба 500 нафароилаҳоиниёзманди 4 ноҳияишаҳриДушанбекӯмакҳоииборатаз маводихӯрокворӣ тақсимнамуда, 22 апрели соли 2017 бо дастгирии Ҷамъияти ҲилолиАҳмариДавлатиКувайтбазиёдааз 900 оилаҳоиазофатитабиӣ зарардидаи ВМКБ дар шаҳруноҳияҳоиРушон, Шуғнон,  Мурғоб, Дарвоз, Ванҷ ва Хоруғкӯмак расонида шуд.

Ин кӯмакҳоангишт, оташдон, гармкунакибарқӣ, фонус, канистр, сатил, болопӯши пластикӣ, кампал, бистар, болишт, ҷойпӯш, таҷҳизотисохтмонӣ, бастаҳоигигиенӣ, маводи ошхона ва маводи хӯроквориро дарбар мегирифтанд.

 

 

Маркази иттилоотии ЉЊАТ, ш. Душанбе, 23.06.2017

Дар доираи хамкории байни ЧХАТ ва Маркази миллии Точикистон (ММТММ), оид ба масъалахои минахо, дар таърихи 21 – 22 июни соли 2017 дар ш. Хоруг семинари омузишї оид ба мавзуъи «Љамъоварии иттилооти оморї ва раванди гендерї дар огоњсозии ањолї аз хатари минахо» баргузор гардид.

Дар семинар 13 нафар кормандон ва ихтиериени бахши ЧХАТ дар ВМКБ аз нохияхои Дарвоз, Ванч, Рушон, Шугнон, Ишкошим ва ш.Хоруг иштирок намуданд.

Семинар аз тарафи мутахассисони ММТММ ва ЉЊАТ, Шањринисо Давлатова, Улмасљон Давлатов ва Ќосим Бозичаев  гузаронида шуд. Семинарро котиби иљроияи бахши ЉЊАТ дар ВМКБ Т. Мамадаминова њусни оѓоз бахшида, минатдоргии хешро  ба мехмонон ва иштирокчиён барои иштирок ва гузаронидани ин чорабинии муфид баен намуд.

Сипас, корманди ММТММ ва КМ ЧХАТ Давлатова Ш. ва Давлатов У. дар бораи максад ва тарзи гузаронидани семинари дуруза ба иштироккунандагон фахмонида доданд.

Дар фарљоми семинар барои иштироккунандагон аз тарафи кормандони ММТММ, 8 намуд маводхои иттилоотї ба микдори 600 адад, се намуд баннер ба микдори 105 адад ва  45 адад футболка супорида шуд.

Маркази иттилоотии ЉЊАТ дар ВМКБ, ш. Хоруѓ, 22. 06. 2017 

                                           

Чем вы можете помочь? Сдавайте кровь. Сдавайте ее сейчас. Сдавайте ее часто.

Каждый год 14 июня страны всего мира отмечают Всемирный день донора крови (ВДДК). Это событие служит поводом для привлечения внимания общественности к вопросу о потребностях человечества в безопасной крови и продуктах крови и выражения благодарности донорам крови за то, что они, сдавая кровь, помогают спасать жизни людей.

 

Основная тема кампании в этом году

Каждый год чрезвычайные ситуации угрожают жизни и здоровью миллионов человек. За последнее десятилетие катастрофы унесли более 1 миллиона жизней. Каждый год они затрагивают более 250 миллионов человек во всем мире. Природные катастрофы, такие как землетрясения, наводнения и ураганы формируют значительные потребности в неотложной медицинской помощи и, в то же самое время, нередко приводят к разрушению жизненно важной инфраструктуры здравоохранения. Антропогенные катастрофы, а также дорожно-транспортные происшествия и вооруженные конфликты, тоже формируют большие потребности в медицинской помощи и терапии первой линии.

 

Сдавайте кровь. Сдавайте ее сейчас. Сдавайте ее часто.

Таким образом, в этом году центральной темой кампании будет донорство крови в условиях чрезвычайных ситуаций. В любой кризисной или чрезвычайной ситуации естественной реакцией человека является вопрос: «Что я могу сделать? Как я могу помочь?». Поэтому в качестве лозунга кампании 2017 г. был выбран вопрос: “Чем вы можете помочь?”, а дополнительный лозунг звучит так: “Сдавайте кровь. Сдавайте ее сейчас. Сдавайте ее часто”.

Посвященный данной дате ОКПТ, провело ряд акций по призыву населения стать донорами крови.

Back to top