ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Чун анъана, њар сол моњи май бахшида ба Моњвораи Њилоли Ањмар, тибќи наќша чорабинињо озмуни иншо ва расми бењтарин байни хонандагони мактабњои миёна гузаронида мешавад.  Озмуни мазкур  тибќи барномаи «Огоњонидани ањолї аз хатари минањо», ки дар бахши Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ)  бо дастгирии Кумитаи Байналмиллалии Салиби Сурх (КБСС) амалї мегардад, баргузор гардид. Дар он талабагони  мактабњои  тањсилоти миёнаи умумии шањру навоњии маќсадноки наздисарњадї – Исфара, Конибодом, Ашт, Шањристон, Панљакент, Айнї ва Бобољон Ѓафуров иштирок варзиданд.

Љоиз ба ќайд аст, ки дар озмун хонандагон масъулияти баланд  ва фаъолнокї нишон доданд.

Мисробї Тахмина - волонтери барнома аз ноњияи Ашт зимни баромади худ дар љаласа доир ба муайян намудани ѓолибони озмун чунин зикр намуд: « Дар озмун зиёда аз 80 нафар хонандагони миќёси ноњия иштирок варзиданд. Маќсаду мароми асосии гузаронидани озмуни мазкур ин њарчї бештар коњиш додани хатар аз таркиши минањо, баланд бардоштани савияи донишу љањонбинии хонандагон оид ба хатари минањо, яъне огоњии бештар пайдо намудани онњо аз марги зери по мебошад».

Ѓолиби озмун Хонимќулова Шодиёна,  хонандаи синфи 3 МТМУ № 97 дењаи Вањдати љамоати Хурмии ноњияи Панљакент, имсол бо навгонии худ љои аввалро сазовор гардид. Вай фикру андешаи худро на бо як расм, балки  бо силсиларасмњо ифода намуда, бо баробари ин онњоро шарњ додаст. Ин имконият медињад, ки  волонтерони  барнома маводи пешкашгардидаро дар оянда њамчун намуна ва дастур дар байни хонандагони синфњои поёнї истифода баранд.  

Дар љамъбасти озмун барои њар як шањру навоњї  љойњои  ифтихорї муайян гардида, њамзамон  љоизадорон бо тўњфањои хотиравї ќадрдонї шуданд.

Бояд ќайд намуд, ки баргузории озмун имконият фароњам овард, ки хонандагон дониши худро доир ба хатари минањо, аломатњои хатар ва рафтори бехатар дар минтаќањои хавфнок такмил дињанд.

Камолова Р. – масъули иттилооти бахши ҶҲАТ дар вилояти Суѓд

23 майи соли 2019 Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон (ҶҲАТ) ба хонаи кудакони синни томактабии №1-и шахри Душанбе кўмак намуд.

Ин кўмак аз лињози 250 кг орд, 15 литр равғани растанӣ, 15 кг. биринҷ, 15 кг. шакар, 15 кг.макарон, 15 кг. лубиё, 15 кг. наск 15 кг. нахӯд, 15 кг. марҷумак, 2,5 кг. чойи қоқ, 5 кг. намаки йоднокшуда, 30 кг. гўшти гов ва бастаи бозичањои кўдакона иборат буд.

Дастгирии ниёзмандон, аз љумла кўдакони ятиму бепарастор ва дардманд яке аз иќдомњои бењтарини инсонист ва Ҷамъияти Ҳилоли Ањмари Тољикистон њамеша мекўшад барои дастгирии онњо мусоидат намояд.

Ќобили зикр аст, ки айни замон дар хонаи кудакони синни томактабии №1-и шахри Душанбе 87 нафар кўдакони ятиму бемори синни то 7 сола фаро гирифта шудаанд.

Маркази иттилоотии ҶҲАТ, шањри Душанбе, 23 майи соли 2019

 

  

21 майи соли 2019 дар толори марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) баромад оид ба Оинномаи нави ҶҲАТ барои кормандони Дастгоњи Иљроияи Кумитаи Марказии ҶҲАТ баргузор гардид.

Дар ин чорабинї зиёда аз 30 нафар мутахассисон ва сардорони шуъбањои ҶҲАТ ва намояндагони бахши ЉЊАТ дар шањри Душанбе иштирок намуданд.

Дар чорабинї Аминзода Н., масъули иттилоот ва  њуќуќи байналмиллалии башардўстии ҶҲАТ  оид ба маќсаду маром ва зарурияти ќабули Оинномаи ҶҲАТ дар тањрири нав баромад намуда, ба саволњои иштирокчиён посухњои мушаххас дод.

Маќсад аз баргузории чорабинии мазкур ин шиносої ва баланд бардоштани савияи дониши кормандони Чамъият оид ба Оинномаи нави ҶҲАТ буд.

Бояд ќайд намуд, ки Оинномаи нави ҶҲАТ соли 2018 тањия гардида, баъди мувофиќа бо Комиссияи муштараки Ҳаракти Байналмилалии Салиби Сурх ва Ҳилоли Ањмар бо ќарори Анљумани Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон санаи 22 январи соли  2019, №39 тасдиќ шуда, дар Вазорати адлияи Ҷумњурии Тољикистон аз 06 феврали соли 2019, №57 «Б» ба ќайди давлатї гирифта шудааст.

Маркази иттилоотии ЉЊАТ, ш. Душанбе, 21 майи соли 2019

Имрўз, яъне 21 майи соли 2019 аз љониби Ҷамъияти Ҳилоли Ањмари Тољикистон боз як иќдоми хайриявї ба анљом расид. Ин иќдоми хайриявї аз маводњои озуќаворї ба фарзандони Рањмонова Гулбегим Абдурауфовнаи 29 сола, ки чанде ќабл дар шањри Клини Федератсияи Россия фавтида буд, иборат буд. Ин кўмак аз лињози орд (50кг), равғани растанӣ (3 литр), биринҷ (3 кг), шакар (3 кг), макарон (3 кг), лубиё (3 кг), наск (3 кг), нахӯд (3 кг), марҷумак (3 кг), чойи қоқ (чойи сиёҳ - 250 гр., чойи сабз - 250 гр.), намаки йоднокшуда (1 кг) иборат буд.

Маркази иттилоотии ҶҲАТ, шањри Душанбе, 21 майи соли 2019

Back to top