ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2 июня  2017 года в средней школе №7 г. Худжанда координатор по управлению при ЧС Согдийского областного филиала ОКПТ провел акцию  по изменению климата и влияние на окружающую среду. Акция проводилась для учеников старших классов  (8-11 классы). На мероприятие присутствовали исполнительный секретарь СОФ ОКПТ Джабаррзода Парвиз и исполнительный секретарь ГФ ОКПТ Негматова  С. На мероприятие было сделано презентация по  деятельности  ОКПТ и изменению  климата и его последствия, каким приводят  СБ.

Были затронуты следующие вопросы:

1.      Что такое изменения климата.

2.      Факторы изменения климата.

3.      Что такое глобальное изменения климата.

4.      Причины изменения климата.

5.      Парниковый газ.

6.      Парниковый эффект и т.д.

Мероприятие проводили интерактивным методом для того что участники акции активно участвовали, так же подняты темы по СРБ и ПП.   

А также 1 июня на территории городского парка в  международный день защиты детей, волонтерами и сотрудниками ОКПТ были проведены беседы с населением и розданы буклеты на тему изменения климата. 

 

 

 

 

Дар таърихи рўзи 03 июнисоли 2017 аз тарафи бахши ЉЊАТ дар минтаќаи Кўлоб ба 20 оилањои аз офати табиї зарардидаи дењаи Порвори љамоати дењоти Н. Мањмудов-и ноњияи Шамсиддини Шоњин кўмаки башардўстонаи ѓайри ѓизої расонида шуд.

Кўмаки башардўстона аз лињози маводњои матрас, болишт, руйпуши пашмин, рўйљои хоб, маводњои ошхона, бастањои гигиенї, зарфхои обгирии 20 л, сатили обгирї, термос, бел, каланд ва ѓайрањо иборат буданд.

 

К. Худойдодов, корманди бахши  ЉЊАТ дар минтаќаи Кўлоб, 07.06.2017                                       

Санаи 04.06.2017 Котиби Генералии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) Ќурбониен Бањодур ва сардори шуъбаи Њолатњои Фавќулоддаи ЉЊАТ Сангов Шуњрат,  дар якљоягї бо се нафар намояндагони Љамъияти Њилоли Ањмари Ќувейт аз Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон (ВМКБ) боздид намуданд. 

Њадафи боздиди  намояндагон, ин доир намудани вохурї  бо раиси њукумати ВМКБ, раисони њукуматњои  ноњияхои Рўшон ва Шуѓнон, инчунин бањодихї, ќабул ва нигоњдорию таќсимоти кўмаки хайриявии иборат аз 15 намуд  маводњои хўрокворї ва ѓайри хўрокворї, ки аз тарафи Љамъияти Њилоли Ањмари Ќувейт барои 900 хочагї, ки дар солњои 2014 – 2015  дар натичаи омадани сел дар дењаи Барсеми ноњияи Шуѓнон ва заминларзаи водии Бартанги ноњияи Рўшон, инчунин дар натиљаи ба вуќуъ омадани офатњои табиї дар дигар ноњияњои ВМКБ, ки њисороти зиёд диданд ва дастгирии минбаъдаи онњо буд.

Рўзи 04.06.17 намояндагон дар ноњияи Рўшон, аз тарзи ќабул ва нигоњдории маводњои хўрокворї ва ѓайрихўрокворї, ки барои 591 оилаи водии Бартанги ноњияи Рўшон људо гардидааст ва дар маркази нохия нигох дошта шудааст, шинос гардиданд.

Рўзи 05.06.17 намояндагон дар таксимоти маводи хайриявї, ки дар мањалаи навбунёди Рањмонободи нохияи Шугнон барои 86 хољагї таксим гардид, иштирок намуданад. Дар оѓози таќсимот,  раиси ноњияи Шуѓнон А. Ѓиезода суханронї намуда,  мењмононро хайрамаќдам намуда, ба намояндагони Њилоли Ањмари Ќувейт ва Тољикистон арзи сипос намуд. Котиби Генералии ЉЊАТ Ќурбониен Бањодур барои кабули самимии намояндагон, аз тарафи Хукумати ВМКБ ва ноњия миннатдории хешро баён кард. Дар баробари ин, намояндагони Љамъияти Њилоли Ањмари Ќувейт кайд намуданд, ки њамкорї бо Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон идома хохад ефта, махсусан дар масъалаи дастгирии зарардидагони офатхои табиї минбаъд низ кўмаки башардўстона расонида хохад шуд.    

Баъдан, намояндагон бо раванди таќсимот аз наздик шинос шуда, ба он бањои баланд доданд. Њамин тариќ, аз  маводи  хайрия бидуни мањалаи Рањмонобод, 25 хочагї дар љамоати Ванќалъа, 6 хочагї дар љамоати Вер, 2 хољагии љамоати Навобод, 7 хољагии љамоати Поршинев, 3 хочагии љамоати  Дарморахт, 10 хољагии љамоати Сохчарв ва 11 хочагии љамоати Сучон, бархурдор гаштанд, ки љамъ дар ноњияи Шуѓнон ба  150 хољагии  зарардида кўмак расонида шуд.

Њамчунин, 8 хочагї дар нохияи Дарвоз, 49 хочагї дар нохияи Ванч, 25 хочагї дар нохияи Ишкошим, 14 хочагї дар нохияи Рошткалъа, 34 хочагї дар нохияи Мурѓоб ва 29 хочагї дар шањри Хоруѓ аз маводхои хайриявї бархурдор гардиданд.

 

 

 

Маркази иттилоотии ЉЊАТ, шањри Душанбе, 06.06.2017

Чорабинии  «Таѓирёбии иќлим»  дар таърихи рузи 02 июни соли љори дар муассисаи тањсилоти миёнаи умумии №5-и шахри Кўлоб гузаронида шуд, ки дар ин чорабини зиёда аз 80-нафар хонандагону муаллимон ва кормандони ин муассиса иштирок намуданад.

Дар оѓози чорабини танзимгари барномаи Ќонун ва иттилоот Шоира Олимова оиди Њаракати Байналмилалии Љамъиятхои Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар, ва фаъолияти Љамъияти Њилоли Ањмари минтакаи Кўлоб маълумот дод.
Дар мавзўи «Таѓирёбии иќлим»ба иштирокчиён  презентатсияњо намош дода шуданд. Дар рафти чорабини зиёда аз 300-адад маводхои иттилооти (буклетњо) оид ба таѓирёбии иќлим ва гармшавии сайёра таќсим карда шуданд.

Чунин иќдомњоро Љамъияти Њилоли Ањмари минтакаи Кўлоб дар якљояги бо шуъбаи ЊФ-и КМ ЉЊАТ низ дар оянда хоханд гузаронид.  

 

Ш.Олимова, танзимгари барномаи «Иттилот ва ЊББ»-и

бахши ЉЊАТ дар минтаќаи Кўлоб, 03.06.2017                                     

 

017                                     

Back to top