ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Бахшида ба иди сайиди Ќурбон санаи 21 августи соли 2018 Ҷамъияти Ҳилоли Ањмари Тољикистон кўмаки башардўстонаро аз лињози гўшти гов ба 400 нафар маъюбони гурўњи якум, зарардидагони њодисаи Чернобил, чанговарони интернатсионалист дар нерўњои мусалањи Иттињоди Шўравї дар Ҷумњурии Исломии Афѓонистон ва дигар ниёзмандони 4 ноњияњои шањри Душанбе ва њамчунин ба 20 ятимхонањои шањри Душанбе ва Маркази нобиноён (ба 300 нафар) таќсим намуд. Ин кўмаки башардўстона ба ҶҲАТ аз љониби Сафорати Ҷумњурии Туркия дар Ҷумњурии Тољикистон таќдим карда шуд.

Ҳамчунин, рўзи 22 августи соли 2018 аз љониби ҶҲАТ ба 275 нафар ниёзмандони шањри Душанбе, 80 нафар ниёзмандони шањри Турсунзода, 80 нафар ниёзмандони шањри Ҳисор, 50 нафар ниёзмандони ноњияи Варзоб, 50 нафар ниёзмандони ноњияи Шањринав, 100 ниёзмандони ноњияи Рўдакї ва 80 нафар ниёзмандони шањри Вањдат кўмак аз лињози гўшти гов таќдим карда мешавад.

Ҳамзамон бояд ќайд намуд, ки  таќдими чунин кўмаки гўшти гов ба ташкилоти љамъиятии «Некї» ба миќдори 50 баста, ташкилоти љамъиятии «Боварї ба фардо» 50 баста, Ҷамъияти маъюбони шањри Душанбе 270 баста, Ташкилоти љамъиятии «Ҷанговарони интернатсионалисти воќеањои Афѓонистон» 30 баста дар назар аст. Ҳар як баста иборат аст аз 3 кг гўшти гов иборат буда, як баста барои як нафар ниёзманд пешбинї карда шудааст.

Дар маљмуъ танњо дар шањри Душанбе миќдори умумии гўшти гов ба 675 баста баробар аст.

Дастгирии шахсони ниёзманд яке аз њадафњои асосии ҶамъиятиҲилоли Аҳмари Тоҷикистон ба њисоб рафта, Ҷамъият њамеша мекўшад барои дастгирии ниёзмандон кўмакњои хайриявї намояд.  

Бояд ќайд намуд, ки 12 июни соли 2018 бахшида ба иди шарифи Рамазон низ ҶамъиятиҲилолиАҳмариТоҷикистон (ҶҲАТ) ба 500 нафар ниёзмандони 4 ноњияњои шањри Душанбе кўмак намуда буд.

Ин кўмак дар маљмуъ аз маводи озуќаворї аз љумла, 2500 кг. орд, 500 кг. биринљ, 1000 кг. шакар, 1000 литр равѓани растанї, 500 кг. макарон, 500 кг. лубиё, 500 кг. наск, 500 кг нахўд (горох),  500 кг. марљумак, 0,5 кг. чойи хушк ва 500 кг. намак иборат буд.

Маркази иттилоотии ҶҲАТ, шањри Душанбе, 22.08.2018

Рўзњои 16-18 августи соли 2018 дар осоишгоњи «Эдем»-и дењаи Ќаротоѓи шањри Турсунзода аз љониби Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) семинари омўзишии дуюм оид ба њуќуќи байналмилалии башардўстї баргузор гардид. Дар ин чорабинї 26 нафар намояндагони Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомузии кормандони соњаи маориф, омўзгорони фанни њуќуќ ва таърихи муассисањои тањсилоти миёнаи умумии Љумњурии Тољикистон ва њамчунин кормандони масъули ЉЊАТ ва Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх (КБСС)  иштирок намуданд.

Дар нимаи якуми рўзи аввали семинар Нодир Аминзода, њамоњангсози барномаи «Иттилоот ва њуќуќи байналмилалии башардўсти»-и ЉЊАТ оид ба таъриху фаъолити Њаракати байналмилалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар, Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) ва Ќосим Бозичаев, корманди барнома дар ВМКБ оид ба аломатњои Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар баромадњо намуда, оид ба ин мавзуъњо филмњои мустанад намоиш доданд.

Сипас, Раљабов Саидумар, доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор, Сардори шуъбаи байналмилалии Донишкадаи философия, илм ва сиёсати ба номи А. БаҳоваддиновиАкадемияиилмҳоиҶумҳурииТоҷикистоноидба 6 мавзуъхоимубрамбањуќуќи байналмилалии башардўстї (ЊББ) баромадњои мушаххас намуд.

Махсусан дар ин семинар оид ба асосхои ҲББ, мафхум, сарчашмахо, принсипхо ва намудњои он, муоњидањои Женева ва њимояи ќурбониёни љанг, усулњо ва воситањои пешбурди амалиёти њарбї, њимояи махсуси занон ва кўдакон зимни низоъњои мусалањона, њимояи њуќуќи кўдакон мутобиќи меъёрњои ЊББ, њифзи ҳуқуқҳои инсон дар давраи низоъњои  мусаллаҳона, оќибатњои ҷиддии вайронкунии меъёрњои ЊББ, татбиқи меъёрҳои ЊББ дар кишварҳои ИДМ ва Тоҷикистон бо пахши филмњои  дарсї ба иштирокчиён маълумотњо пешкаш гардиданд.

Иштирокчиёни семинар дар љамъбасти чорабинї ќайд намуданд, ки баргузории чунин чорабинї барои онњо бисёр муњим буда, онњо дар тўли 3 рўз дониши худро оид ба њуќуќи байналмилалии башардўстї баланд бардоштанд. Онњо њамчунин дорои шањодатномањо гардиданд.

Нодир Аминзода, масъули иттилооти ЉЊАТ, 19.08.2018

Санаи 8 августи соли 2018, кормандони бахши Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон дар вилояти Суғд, баҳри иҷрои қарори Раиси вилояти Суғд аз 14 марти соли 2018, №89 “Дар бораи эълон намудани 1300 рўзи меҳнати зарбдор ба истиқболи 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва нақшаи чорабиниҳои баргузории ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо мақсади омодагии ҳамаҷониба ба истиқболи 27-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо мақсади вусъат бахшидан ба корҳои созандагию бунёдкорӣ, ободонию кабудизоркунӣ, таъмиру тармими биноҳои маъмурию истиқоматӣ, кўчаву хиёбонҳо, гулгашту боғҳои фарҳангию мавзеъҳои истироҳатӣ, инчунин тоза намудани маҳалли зист аз партовҳо ҳар ҳафта рўзҳои шанбею якшанбе ҳашарҳои умумишаҳрӣ бо иштироки васеи ҷомеаҳои меҳнатии корхонаҳо, ташкилоту муассисаҳо ва шаҳрвандон ташкил ва гузаронида шуда истодааст. Бинобар ин намояндагони Бахши ҶҲАТ дар вилояти Суғд бо волонтёрон тасмим гирифтанд, ки то баргузории ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо мақсади омодагии ҳамаҷониба ба истиқболи 27-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе, ҳашарҳо гузаронида, гирду атрофи Бахшҳои ҶҲАТ-ро дар шахру ноҳияҳо ва ташкилотҳои ибтидои он аз партовҳо тоза намуда, ҳиссаи худро гузоранд.

Рўзњои 01-03 августи соли 2018 дар осоишгоњи «Эдем»-и дењаи Ќаротоѓи шањри Турсунзода аз љониби Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) семинари омўзишї оид ба њуќуќи байналмилалии башардўстї баргузор гардид. Дар ин чорабинї 25 нафар намояндагони Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомузии кормандони соњаи маориф, омўзгорони фанни њуќуќ ва таърихи муассисањои тањсилоти миёнаи умумии Љумњурии Тољикистон ва њамчунин кормандони масъули ЉЊАТ иштирок намуданд.

Дар нимаи якуми рўзи аввали семинар Нодир Аминзода, њамоњангсози барномаи «Иттилоот ва њуќуќи байналмилалии башардўсти»-и ЉЊАТ оид ба таъриху фаъолити Њаракати байналмилалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар, Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) ва аломатњои Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар баромадњо намуда, оид ба ин мавзуъњо филмњои мустанад намоиш дод.

Сипас, Раљабов Саидумар, доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор, Сардори шуъбаи байналмилалии Донишкадаи философия, илм ва сиёсати ба номи А. Баҳоваддинови Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 6 мавзуъхои мубрам ба њуќуќи байналмилалии башардўстї (ЊББ) баромадњои мушаххас намуд.

Махсусан дар ин семинар оид ба асосхои ҲББ, мафхум, сарчашмахо, принсипхо ва намудњои он, муоњидањои Женева ва њимояи ќурбониёни љанг, усулњо ва воситањои пешбурди амалиёти њарбї, њимояи махсуси занон ва кўдакон зимни низоъњои мусалањона, њимояи њуќуќи кўдакон мутобиќи меъёрњои ЊББ, њифзи ҳуқуқҳои инсон дар давраи низоъњои  мусаллаҳона, оќибатњои ҷиддии вайронкунии меъёрњои ЊББ, татбиқи меъёрҳои ЊББ дар кишварҳои ИДМ ва Тоҷикистон бо пахши филмњои  дарсї ба иштирокчиён маълумотњо пешкаш гардиданд. 

Яке аз иштирокчии ин семинар Муродов Миррањим, корманди филиали Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомузии кормандони соњаи маориф дар шањри Хуљанд ќайд намуд, ки баргузории чунин чорабинї барои ў бисёр мухим буда, бахри баланд бардоштани маълумотнокии иштирокчиён мусоидат хохад намуд.

Умуман дар муддати 3 рўз иштирокчиён аз шањру ноњияњои гуногуни љумњурї тавонистанд дониши худро оид ба ин мавзуъи мубрами рўз васеъ намуда, њамчунин мубодилаи таљриба намоянд. 

Нодир Аминзода, масъули иттилооти ЉЊАТ, 03.08.2018

Back to top