ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Дар таърихи 1-июни соли 2017 дар боѓи марказии ш. Хоруг, бахшида ба рўзи байналмилалии њифзи кўдакон , ЉЊАТ дар ВМКБ, дар  якчоягї бо  Маркази љавонони ш.Хоруѓ барои  кўдакони шањр, чорабинии идона ташкил намуданд. Дар чорабинї зиеда аз 250 нафар волидону кўдакони шањри Хоруѓ  иштирок намуданд ва аз тарафи ихтиёрини ЉЊАТ ва кормандони маркази љавонон,   барои кўдакон  сањначањо ва бозињои шавќовар ташкил намуданд.

Маркази иттилоотии ЉЊАТ дар ВМКБ, ш. Хоруѓ, 02.06.2017

Бахшида ба Мохвораи ЧХАТ ва мохи Шарифи Рамазон,  дар таърихи 31 майи соли 2017 аз чониби Ҷамъияти ҲилолиАҳмариТоҷикистондарВМКБбамаризонирухиитабобатхонаиВМКБ, кидарнохияиРошткалъаиВМКБвокеъаст, кўмак расонида шуд.

Ин кўмакасосани барои 40 нафар мариз,ки 22 нафарашон мард ва 18 нафар зан аз тарики пойафзоли сабук,халати занона,шим ва куртаи хонаги барои мардхо (пиджам), наски ва пушокаи таг, ба анчом расид.Маводхо аз хисоби Аксияи чамъоварии маблаг, ки мувофики накша – чорабинии Мохвора дар шахри Хоруг, 25.05.2017 гузаронида шуд ва 6236 сомони чамъовари гардид, харидори карда шуданд.

Инчунин лахзахои дастраскунии маводхо аз тарафи кормандони телевизони шабакаи аввал ва телевизони Бадахшон ба навор гирифта дар худи хамин руз аз тарики садо ва симои вилояти,  пахш гардид.

  

Маркази иттилоотии ЉЊАТ дар ВМКБ, ш. Хоруѓ, 01.06.2017

Њифзи  саломатии кўдакон  алхусус кўдакони  маъюб яке  аз  самтњои  афзалиятноки  фаъолияти  Љаъмияти  Њилоли  Ањмари  Тољикистон  ба  шумор  меравад. Аз ин  сабаб  расонидани  кўмакњои хайриявї ба табаќањои эњтиёљмандтарини  шањрвандон, яъне шахсони имконияти мањдуддошта вазифаи асосии  Љаъмияти  Њилоли  Ањмари  Тољикистон   мебошад.

Имрўзњо  бахши Љаъмияти  Њилоли  Ањмари  Тољикистон дар  минтаќаи  Ќурѓонтеппаи вилояти  Хатлон тавасути њамкорињои судманд бо корхонањои давлати ва ѓайри давлати  расонидани  кўмакњои хайриявиро оиди бењтар  намудани  шароити  иљтимоии табаќањои  ниёзманди  ањолї хизматњои  шоёнро  ба  анљом  мерасонад.

Бахши Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон дар минтаќаи Ќурѓонтеппаи вилояти Хатлон бахшида ба рўзи «Умумиљањони муњофизати кудакон», моњи шарифи Рамазон ва љамъбасти Моњвораи Њилоли Ањмари Тољикистон, ки 90-солагиро ќайд намуд дар идораи «Эњё ва ѓамхорї» вохурї намуда, бо намояндаи дастгоњи иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон, њизби халќии демократи, бахши љавонон варзиш ва сайёњии вилояти Хатлон, ширкати Мегафони Тољикистон, ТВ-Сафина ва ТВ-Хатлон иштирок намуданд. Аз тарафи Љамъяти Њилоли Ањмари Тољикистон ба нафарони имкониятошон мањдуд туњфањои хотирави яъне «Маводи хурока» такдим карда шуд.

Инчунин дар шањри Сарбанд ва ноњияњои Бохтар ва Вахш низ барои кудакони маъюб аз тарафи котибони иљроияи маводњои хўрока таќдим карда шуд.

 

  

Маркази иттилоотии ЉЊАТ дар ш. Ќурѓонтеппа, 31.06.2017

Дар арафаи моњи шарифи Рамазон, дар доираи Моњвораи Њилоли Ањмари Тољикистон ва бахшида ба Рўзи байналмилалии њифзи кўдакон рўзи 29 майи соли 2017 ҶамъиятиҲилолиАҳмариТоҷикистон тасмим гирифт, ки иќдоми хайриявиро љињати дастгирии кўдакони ниёзманд дар 3 мактаб-интернатњои воќеъ дар шањри Душанбе (хона-интернати кўдаконаи махсусгардонидашудаи барои кўдакони ятими №1, хона-интернати кўдаконаи №2 ва хона-интернати кўдакони синни то мактабии шањри Душанбе) ба анљом расонад.

Чи тавре, ки Ќурбониён Бањодур, Котиби Генералии ЉЊАТ иттилоъ дод, ин кўмак мувофиќи дархости пешнињодшуда аз љониби роњбарияти хона-интернати кўдаконаи дар боло зикршуда, баррасї гардида, аз љониби Кумитаи Марказии ЉЊАТ тавассути ихтиёриёни ЉЊАТ ба ин ниёзмандон таќсим карда шуд. Ин иќдом аз ќабили  маводњои орд, шакар, гўшти гов, гўшти мурѓ, равѓан, биринљ, макарон, марљумак, матрас ва болишт  ва дигар маводњои зарурии ниёзи ќудакон иборат мебошад.

Бояд ќайд намуд, ЉЊАТ дар давоми соли љорї якчанд кўмакњоро ба ниёзмандони кишвар интиќол додааст. Махсусан, дар рўзњои љашни наврўз, рўзи 20 марти соли 2017 ба 500 нафар ањолии ниёзманди 4 ноњияи шањри Душанбе кўмакњои маводи хўрокворї таќсим намуда, рўзи 22 апрели соли 2017 бо дастгирии ҶамъиятиҲилолиАҳмариДавлати Кувейт базиёдааз 900 оилаҳоиазофатитабиӣзарардидаиВМКБ(ноњияњои Рушон, Дарвоз, Ванљ ва шаҳриХоруғ) кўмак намуд. Ин кўмак аз лињози ангишт, оташдон, гармкунаки барќї, фонус, канистр, сатил, болопуши пластикї, кампал, бистар, болишт, љойпуш, таљњизоти сохтмонї, бастањои гигенї, мавои ошхона ва маводи хўрокворї иборат буд.   

 

Маркази иттилооти ЉЊАТ ш. Душанбе, 29/05/2017

Back to top