ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Хадамоти Љустуљў яке аз барномањои муњими Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) ба њисоб рафта, оѓоз аз соли 1993 дар Тољикистон бо дастгирии Кумитаи Байналмиллалии Салиби Сурх (КБСС) фаъолияти худро ба роњ мондааст.   

Љоиз ба ќайд аст, ки доираи барнома сол аз сол васеъ гардида, айни замон  фаъолияти он  чунин самтњоро дар бар мегирад:

·         Љустуљўи хешовандону наздиконе, ки робитаи онњо дар натиљаи њолатњои фавќуллода, офатњои табиї ва муњољирати мењнатї канда шудааст;

·         Муайян намудани таќдири шахсоне, ки дар рафти љангњо бедарак шудаанд;

·         Тањвили мактубњои Салиби Сурх байни аъзоёни оила дар њолатњое, ки дигар воситањои алоќа ќатъ гардидаанд;

·         Муайян намудани махфуз мондани ќабрњои њарбї дар хориљи кишвар;

Аз тарафи масъули барномаи  бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд соли гузашта зиёда аз 60 дархости љустуљуиро аз шањрвандони миќёси вилоят ва берун аз љумњурї доир ба кофтукоб ва барќарорсозии робитањои оилавї ќабул карда шуд. Мавриди зикр аст, ки шахсони бедаракшуда аксарият муњољирони мењнатии дар давлати Русия ќарордошта,  ба њисоб мераванд. Онњо бо сабабњои гуногун алоќаро бо наздикон ва пайвандони худ гум кардаанд.  Аз ин лињоз, дархостњо асосан ба Салиби Сурхи Русия равона карда мешаванд. То ин муддат таќрибан ба нисфи дархостњо љавоб ворид гаштааст. Албатта, ин натиљаи назаррас мебошад. Лекин, бояд ќайд намуд, ки маълумотномањо аксарият бо љавоби ѓайриќаноатбахш, яъне  «…ба ќайд гирифта нашудааст» ќабул  мешаванд. Аз сабаби дар суроѓаи нишондодашуда (кўча, шањр, вилоят) аз ќайди расмї нагузаштани муњољирон-шахсони бедаракшуда кормандон наметавонанд аз таќдири онњо маълумот пайдо намоянд ва  ба хешу пайвандонашон хабар дињанд.  

Истиќоматкунандаи ноњияи Љаббор Расулов охири соли 2017 ба корманди масъули барнома мурољиат намуда доир ба бедаракшавии писараш маълумот дода буд.  Вай барои кор ба давлати Русия рафта танњо соли аввал ба падару модараш занг задаст. Баъдан, тайи 6 соли охир наздикон аз таќдири писарашон ягон хабаре  надоштанд. Аз ѓаму ѓуссаи гум шудани фарзанди дилбандаш модар олами њастиро  падруд гуфт. Падар бо чашмони пуроб ва бо њазор умеду орзу ба бахши вилоятии Љамъияти Њилоли Ањмар мурољиат намуд. Албатта, дархост ќабул ва ба Кумитаи Марказии ЉЊАТ ирсол гардид.

Хушбахтона, чанде пеш аз «Маркази Љустуљў ва маълумоти Салиби Сурхи Русия»  ба унвони дархосткунанда  љавоб  ворид гашт, ки дар он суроѓа ва раќами телефони писараш  навишта шудааст. Вакте, ки падар ин хабари хушро шунид, ба кулли кормандон ва шахсони муттасаддии барнома сипоси худро расонид.  Алалхусус, дар сўњбат вай чунин ќайд кард: «…Солњои тўлонї аз писарам  ягон хабар набуд ва аз ин сабаб дилам њамеша хавотиру хотирам нољамъ буд. Хушбахтона, бо дастгирии Њилоли Ањмар фањмидам, ки писарам зиндаву саломат будааст ва моњњои наздик ба хона бармегаштааст.  Ташаккур ба кормандони Њилоли Ањмар ва Салиби Сурхи Русия. Онњо  пайвандгари дилњо буда тавонистанд дар ин моњи шарифи Рамазон кори хайру савобро ба љо оранд».      

Бояд ќайд намуд, ки барномаи «Хадамоти Љустуљў» фаъолияти худро дар њамкорї бо намояндагони маќомоти мањаллї, Раёсати хадамоти муњољират дар вилояти Суѓд, ташкилотњои љамъиятї ва волонтерон дар миќёси вилоят ба роњ мондааст. Тибќи наќшаи корї мунтазам бо ањолї, намояндагони ташкилоту муассисањо ва љамоатњо вохўрињо гузаронида, доир ба маќсаду мароми барнома иттилоот пешнињод мегардад.  

Маркази иттилоотии ЉЊАТ дар вилояти Суѓд, шањри Хуљанд, 21 майи соли 2018

Рузи дави миллӣ  чун ҳамасола дар вилояти Суғд,  низ бо таёрӣ ва омодагии хуб баргузор гардид, 20-уми май кормандони идораву,  ташкилоту корхонаҳо, хонандагону омӯзгорони донишгоҳу донишкадаҳои олии вилояти Суғд, аъзоёни Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон, аъзоёни ТҶҶ “СОЗАНДАГОНИ ВАТАН  зиёда аз 25 000 ҳазор нафар ҷамъомаданд, ғайр азин собиқадорон,  волонётерони Ҳилоли Аҳмар, ки шумораи онҳо зиёда аз  100 нафар  ташкил мекард, низ сар карда аз даромадгоҳи варзишгоҳи 25 солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд,  то парҷам ва нишони давлатии кӯчаи Ҳиёбони  Р.Набиев масофаи марофони дав зиёда аз 4 ҳазор метрро ташкил мекард, баъди фарорасидани вақтимуқарар гардида, Раиси вилоят мӯҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода баромади муҳтафо намуда сипас давро оғоз ёфта эълон намудаанд.

Иштирокчиёни дав то майдони  ҳиёбони Раҳмон Набиев майдони нишон ва парҷами миллӣназди бинои МИҲД-и вилояти Суғд, ки марра- яъне финниш муқаррар гардида буд, давиданд. 

Шахсони масъул натиҷаи давро ҷамъбаст намуда ба ғолибони даври чорабини муайян намуданд, Раиси вилоят дар бораи моҳияту аҳамияти Рӯзи дави миллӣ аҳамияти он дартарбияи маънавию ҷисмонии омма  суханронда, баъдан  ба ғолибони дав корҳонаву идораҳои давлати, ки  беҳтаринҳо  будаанд туҳфаҳо ва сипосномаҳои махсусро  бо тантана тақдимнамуданд.

Маркази иттилооти ЉЊАТ, шањри Хучанд, 20 майи соли 2018 

 

Ҳамасола якшанбеи сеюми моҳи май дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Рӯзи Дави миллӣ баргузор мегардад. Ин иқдом бо мақсади таргиби тарзи ҳаёти солим, рушду инкишофи соҳаи варзиш дар саросари чумхури сурат мегирад. 

Имсол ин рӯз ба 20 май рост омада, масофаи «Дави миллӣ» зиёда аз 10 км-ро дарбар гирифта, аз даромадгоҳи маҳаллаи Чорбоғи нохияи Варзоб тавассути хиёбони Ҳофизи Шерозӣ то Наврӯзгоҳи шахри Душанбе идома гардид. 

Рӯзи дави миллӣ дар ҳамаи шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ дар як вақт – соати 9-и субҳ оғоз ёфт. Ин чорабини хамчунин дар Тоҷикистон ба муносибати Рӯзи ҷавонон, ки ҳамасола санаи 23 май ҷашн гирифта мешавад, бахшида шуд.

Дар шаҳри Душанбе 51300 нафар намояндагони синну соли гуногун дар ин чорабинии муҳими варзишӣ иштирок намуданд.

Дар ин чорабинӣ кормандон ва ихтиёриёни Кумитаи Марказии Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон (ҶҲАТ) дар хамбастагӣ бо бахши ҶҲАТ дар шахри Душанбе фаъолона иштирок гамуданд.

Ғолибон бо медалу ифтихорнома ва туҳфаҳои арзишманд қадрдонӣ карда шуданд.

Мавриди зикр аст, ки Дави миллӣ 10-ум сол аст, ки бо ташаббуси Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурӣ, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор мегардад. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи якшанбеи сеюми моҳи майи ҳар сол доир кардани Рӯзи Дави миллӣ 28 марти соли 2007, №225 ба тасвиб расида буд.

 

Маркази иттилооти ЉЊАТ, шањри Душанбе, 20 майи соли 2018

 

 

 

 

 

 

16 майи соли 2018 дар муассисањои томактабии №1 ва №4 –и шахри Кўлоб иќдом дар доираи барномаи «Рушд ва идоракунии ихтиёриён»-и бахши Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон дар минтаќаи Кўлоб  гузаронида шуд.      

Дар ин иќдом волонтёрони барномаи «Рушд ва идоракунии ихтиёриён» бо барномаи рангоранги тайёркардаи худ дар назди кўдакон баромад намуданд.Ин барнома аз сањнача, сароидани суруд, ќироати шеър, гузаронидани бозињои шавќовар иборат буд.

Дар навбати худ кўдакон низ дар ин чорабинї фаъолона иштирок намуда, фаъолон бо тўњфањо аз тарафи  барномаи  «Рушд ва идоракунии ихтиёриён» сарфароз гардонида шуданд.

Инчунин аз тарафи барномаи «Рушд ва идоракунии ихтиёриён» -и бахши ЉЊАТ дар минтаќаи Кўлоб, ки аз тарафи Салиби Сурхи Испания маблаѓгузорї  карда  мешавад, ба ин ду муассисаи томактабї бозичањои гуногун, коѓазхои ранга, ќалам, ширешхо, пластилин  доштанд  тўњфа карда шуд.

Ин чорабинї низ ба Моњвораи Њилоли Ањмари Тољикистон бахшида шуд.

 

М. Мањмадалиева, корманди бахши ЉЊАТ дар минтаќаи Кўлоб                        

Back to top