ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8 октябри соли 2018 дар Кумитаи Марказии Чамъияти Хилоли Ахмари Точикистон (ЧХАТ) вохурии рохбарияти Чвмъияти Хилоли Ахмари Точикистон бо Сафири Шохигарии Арабистони Сауди дар Точикистон доктор Абдулазиз Мухаммед Албади баргузор гардид.

Дар огози вохури намояндагони ЧХАТ оид ба фаъолияти 6 барномахое, ки аз чониби Маркази хайриявии Шох Салмони Арабистони Сауди маблаггузори мегарданд, маълумот доданд.

Сипас, рохбарияти ЧХАТ бо Сафири Шохигарии Арабистони Сауди дар Точикистон оид ба густариши хамкорихои дучонибаи мутакобилан судманд мулокот намуда, рдастгирии  барномахои хайриявию эхсонкориро барраси намуданд.

Маркази иттилоотии ЧХАТ, шахри Душанбе, 8 октябри соли 2018

 

Волонтерон – њалќаи муњими пайвасткунанда байни Њилоли Ањмар ва љомеа буда, ваќт ва нерўи худро барои баланд бардоштани обрўву нуфузи ташкилот масраф менамоянд. Онњо дар њама чорабинињое, ки аз тарафи Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ҶҲАТ) баргузор мегардад фаъолона иштирок меварзанд.

Бо маќсади рушди љавонон ва бо дастгирии Салиби Сурхи Италиё оѓоз аз соли 2016 барномаи «Ташаббусњо оид ба рушди љавонон» дар вилояти Суѓд амалї мегардад.  Барои  шиносої пайдо намудан аз рафти иљрои барнома 4 октябри соли 2018 ба бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд     Ирене Брессан – намояндаи Салиби Сурхи Италиё дар Осиёи Марказї ва Набї Сиддиќшоев - танзимгари барномаи зерин аз Кумитаи Марказии ЉЊАТ ташриф намуданд.

Мењмонон аз намоишгоњи њунарњои мардумї, ки дастранљи худи волонтерони ЉЊАТ буд, шинос гардида, сипас дар намоиши барномаи консертие, ки волонтерон омода намуда буданд, иштирок намуданд. Инчунин, дар рафти чорабинї волонтерон  донишу малакаи худро доир ба Расонидани Ёрии Аввали то духтурї намоиш доданд.   

Дар вохурї њамчунин, Парвиз Мањмудов – намояндаи Салиби Сурхи Олмон дар вилояти Суѓд низ иштирок варзид.

Баъдан байни иштирокчиён саволу љавоб ба миён омад. Дар охир  аз љониби  волонтерон барои пешрафти кори љавонон якчанд пешнињод карда шуд, ки яке аз онњо ин  таљрибаомўзї  байни љавонони  Тољикистон ва давлати Италиё буд.

Бояд ќайд намуд, ки дар чорабинї зиёда аз 65 нафар волонтерон иштирок варзиданд, ки аксарият донишљўёни Донишкадаи Иќтисод ва савдои Донишгоњи Давлатии Тиљорати Тољикистон ва хонандагони мактабњои миёна мебошанд.      

Баъди нисфирўзї  намояндагон  ба  бахши ЉЊАТ дар ноњияи  Љаббор Расулов сафар намуда, доир ба фаъолияти љавонони бахш маълумот пайдо намуданд.

Камолова Р., масъули иттилооти бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 октябри соли 2018 дар дењаи Шаршараи љамоати дењоти Айнии ноњияи Варзоб аз љониби Ҷамъияти Ҳилоли Ањмари Тољикистон (ҶҲАТ) хатти оби нўшоќии нав ба истифода дода шуд.  Ин ташаббус аз љониби барномаи «Об ва бењдоштї»-и ҶҲАТ бо дастгирии Салиби Сурхи Испания амалї гардид.

Дењаи Шаршара, ки дар масофаи 12 км дур аз шањри Душанбе дар ноњияи Варзоб љойгир аст, солњои зиёд боз ниёз ба оби нўшокї дошт ва ин мушкилии онњоро кормандони ҶҲАТ ба инобат гирифта, аз масофаи зиёда аз 3 километр оби нўшокї аз чашмаи болои дења гузарониданд.

Дар маросими истифодадињии хатти оби нўшокї раиси Ноњияи Варзоб, раиси љамояти Айнии ноњияи Варзоб ва масъулини ҶҲАТ иштирок намуданд.

Аз ин хатти оби нўшокї мардуми дењаи «Шаршара» ва мактаби дења бањраванд мегарданд.     

Чунин иќдом солњои зиёд боз аз љониби ЉЊАТ дар минтаќањое, ки аз оби нўшокї танќисї мекашанд, амалї карда мешавад.

Маркази иттилоотии ЉЊАТ, ш. Душанбе, 02.10.2018

 


CONDUCTING A NEW DRINKING WATER LINE IN THE VILLAGE OF SHARSHARA, VARZOB DISTRICT

On October 1, 2018, the Red Crescent Society of Tajikistan (RCST) conducted a drinking water line in the village of Sharshara, jmoat “Ayni” of the Varzob district.

This initiative was implemented by the "Water and Sanitation" program of the RCST with the support of the Spanish Red Cross.

The village of Sharshara, located about 12 km far from Dushanbe and was in need of drinking water for many years, and this issue has been taken into consideration by the RCST staff and carried out more than 3 km of drinking water from the mountainous water source.

At the opening ceremony of drinking water supply was chaired by Chairman of the Varzob district, Chairman of Ayni jamoat of the Varzob district and responsible persons of the RCST.

From this drinking water line will be benefit the inhabitants of Shahshara village and its rural school.

Such initiatives have been implemented for a long period by the Red Crescent Society of Tajikistan with support of Spanish Red Cross to those areas, which suffer from drinking water.

Information Center of the Red Crescent Society of Tajikistan,  Dushanbe, October 02, 2018

Рўзи 27 сентябри соли 2018 дар урдугоњи Чиларчаи шањри Панљакенти вилояти Суѓд аз љониби Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) бо дастгирии Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх (КБСС) мусобиќаи амалї оид ба омодагї ва вокуниш ба њолатњои фавќулодда ва њодисањои табиї баргузор гардид. Дар ин чорабинї кормандон ва волонтёрони ЉЊАТ аз шањру ноњияњои љумњурї иштирок намуданд.  

Дар рафти ин чорабинї мусобиќа байни 7 тим оид ба тарзњои расонидани ёрии аввали то духтурї, ёрии равонї, эвакуатсияи зарардидагон аз љойњои осебдида ба мавзеъњои бехавф, тарзи дуруст ва фаврии барќарор намудани хаймањо, дастрасии бехатар, љустуљуи афроди гумшуда ва барќарорсозии робитањои оилавї ва ѓайрањо баргузор гардид.  

Дар натиљаи мусобиќа ва љамъбасти холњо аз љониби доварони мусобиќа тими Кумитаи Марказии ЉЊАТ маќоми аввалро сазовор гардид. Аз сабаби он ки ташкилкунандаи чорабинї Кумитаи Марказии ЉЊАТ ба њисоб мерафт, бо хоњиши мизбонон маќоми аввал ба тими милии бахши ЉЊАТ дар минтаќаи Кўлоб дода шуда, маќоми дуввум ба тими милии бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд ва маќоми саввум ба тими миллии бахши ЉЊАТ дар ВМКБ дода шуд.

Сипас, ба ѓолибони чорабинї аз љониби масъулин тўњфањои хотиравї ва сипосномањо таќдим карда шуданд.

 Нодир Аминзода, масъули иттилооти ЉЊАТ, ш. Панљакент, 27.09.2018

Back to top