ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Дар бахши вилоятии Љамъияти Хилоли Ањмари Тољикистон  санаи 23.07.2018 сол љаласаи навбатии кормандон баргузор гардид, ки дар он  ќарору супоришњо ва вазифањо, инчунин наќшаи фаъолият  дар нимсолаи дуввуми соли љорї баррасї гардид.  Бояд ќайд намуд, ки чанде пеш  дар шањри Душанбе  љаласаи љамъбастии  фаъолияти нимсолаи Раёсати Дастгоњи Иљроияи КМ ЉЊАТ барпо гардид. Дар он Президенти ЉЊАТ ва котиби генералї баромад намуда доир ба сазовор пешвоз гирифтани 30-Солагии Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон ва пеш бурдани корњои созандагиву ободкорї гуфта гузаштанд.

Зикр намудан љоиз аст, ки бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд яке аз бахшњои фаъол ба њисоб рафта дар самти зиёд намудани теъдоди аъзоёну волонтерон, баргузории чорабинињои хайриявї, љалби маблаѓњои хайриявї ва дар умум пањни иттилоот доир ба фаъолияти ЉЊАТ њамарўза корњои зиёдеро  ба анљом мерасонад.  Чї тавре, ки Парвиз Љабборзода – котиби иљроияи бахш дар баромади худ ќайд намуд:  «Мо дар давлати тинљу осоишта, дар давлати соњибистиќлол кору зиндагонї дорем. Шукри сулњу амният ва фазои ором намуда бояд љашни таърихиро сазовор, бо дастовардњои дучанд пешвоз гирем. Њар як корманд,  аъзо ва волонтери Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон бояд њиссаи худро барои пешрафти љамъият, љомеа ва шањру навоњии худ гузорад».

Дар охири љаласа чунин ќарор ќабул карда шуд, ки то љашни Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон  њар њафта ду маротиба рўзњои чоршанбе ва шанбе дар 18 бахшњои шањриву навоњии ЉЊАТ шанбегї гузаронида шавад. Дар шанбегињо аъзоён, волонтерон, намояндагони љамоатњо, кумитањои мањалла, ташкилотњои давлативу  ѓайридавлатї ва дигар шарикон љалб карда шаванд.

Бояд зикр намуд, ки баргузории чунин чорабнињо барои баланд бардоштани њисси  ватандўстии љавонон, кўмак ба якдигар ва пањн намудани иттилоот доир ба фаъолияти Њилоли Ањмари Тољикистон мусоидат менамоянд.

Камолова Р. – масъули иттилооти бахши ҶҲАТ дар вилояти Суѓд   

19 июли соли 2018 дар толори Дастгоњи Иљроияи Кумитаи Марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) љаласаи Раёсати Кумитаи Марказии ҶҲАТ оид ба љамъбасти нимсолаи аввали соли 2018 баргузор гардид.

Дар љаласа аъзоёни Раёсати Кумитаи марказии ҶҲАТ, кормандони Дастгоњи иљроияи Кумитаи Марказии ЉЊАТ, бахшњои вилоятї, минтаќавї ва шањру ноњияњои тобеи марказ иштирок намуданд.

Љаласаро Президенти ҶҲАТ Ќурбонов Саид Сафарович њусни оѓоз бахшида, оид ба масъалањои баррасишавандаи љаласа мутобиќи рўзнома маълумот дод.

Мутобиќи рўзномаи љаласа Котиби Генералии ЉЊАТ Бањодур Ќурбониён оид ба фаъолияти ЧХАТ дар нимсолаи аввали соли 2018 баромади муфассал намуд.

Сипас, Мирова Дилолром Саидовна, муовини Котиби генералии ҶҲАТ оид ба натиљаи баргузории Моњвораи Ҳилоли Ањмари Тољикистон дар соли 2018 баромад намуд.

Азимзода Назир, роњбари Дастгоњи иљроияи Кумитаи Марказии ЉЊАТ дар бораи иљрои наќшаи кори Дастгоњи иљроияи Кумитаи марказии ҶҲАТ дар соли 2018 баромади мухтасар намуд.

Ҳамчунин, Аскаров Содиќ дар бораи аз тавозуни ҶҲАТ баровардани автомобилњое, ки дар музояда бароварда фурўхта шуданд, баромад намуд.

Ҳамаи масъалањои баррасишуда, аз љониби аъзоёни Раёсати КМ ҶҲАТ ќабул ва тасдиќ гардиданд.

Дар интињои љаласа Президенти ҶҲАТЌурбоновСаидСафарович барои бењтар намудани иљроиши наќшањои буљљаи бахшњо, фаъолияти Дастгоњ ва шуъбањои он, њамчунин оид ба дигар фаъолияти оинномавї диќќати махсус дода, дастур дод, ки љињати фаъолияти самарабахш њамаљониба кўшиш намоянд.

  

Маркази иттилоотии ЉЊАТ, ш. Душанбе, 19/07/2018

В Рамках трансграничного проекта  «ВКЛАД В УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И УЛУЧШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СТРУКТУР ОБЩЕСТВ КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА И ЦЕЛЕВЫХ СООБЩЕСТВ НА МЕСТНОМ, НАЦИОНАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ В ОТОБРАННЫХ СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (2017-2019)» 5-6 июля был организован и проведен обмен визитами,  между целевыми сообществами вовлеченных в проект. 

Во главе координатора проекта по Согдийской области 10 членов первичных организаций ОКПТ, исполнительный секретарь филиала ОКПТ  Джаббор Расуловского района и сотрудник по ЧС данного района  посетили офис  филиала ОКПТ города Исфары и целевые села района. В ходе визита были организованы встречи между членами первичных организаций ОКПТ. Основная цель данного мероприятия является обмен опытом между членами  первичных организаций, достижениями в деятельности первичных организаций и обсуждения проблем в рамках проекта.  Гости ознакомились ходом строительных работ по реконструкции подвального помещения офиса ОКПТ города  Исфары под кондитерский цех. Также был визит в село Найман, где в начале этого года в рамках вышеуказанного проекта было построено футбольное поле. Данный объект был  построен по проекту дающих доход, с целью обеспечения стабильности работы первичных организаций и выполнения задач в соответствии  мандату ОКПТ.  Гости также ознакомились с  ведением документации и выполнение Уставных задач ОКПТ.

Обратный визит представителей первичных организаций ОКПТ  города  Исфары в Джаббор Расуловский район планируется провести в сентябре месяца текущего года.  

Бободжанов Ихтиёр - координатор проекта филиала ОКПТ по Согдийской области

Дар  бахши ЧХАТ-и нохияи Рашт  семинари якруза дар таърихи 04.07.2017 оид ба барномаи «Баркарорсозии робитахои оилави» баргузор гардид.

Дар баргузории ин семинар 20 нафар ихтиёриён аз минтакаи Рашт, аз нохияхои Рашт, Сангвор, Нуробод, Точикобод ва Лахш  ва инчунин кормандани бахш низ иштирок доштанд. Дар баргузории  семинар бо сухани ифтифохи Хабибуллоев А. котиби ичроияи  бахши ЧХАТ баромад намуда, хозиринро хайру макдам гуфта, оид ба маком ва нуфузи ЧХАТ, барномахои амалкунандаро  дар бахш ва  махсусан кушода шудани барномаи рохбалади ихтиёриён  дар бахши нохия, ки ин боз барои боз хам фаъол шудани кори барномахои бахш мусоидат мекунад. Сипас намояндаи Кумитаи марказии ЉХАТ, хамохангсози барномаи «Баркарорсозии робитахои оилави» Чононаев Саидумар оид ба фаъолияти ЧХАТ ва барномахои он маълумот дод.

Баъдан Саидхочаев Ш., танзимгари барномаи «Иттилоот, ХББ, Хадомоти чустучу» оид ба Чунбиши Байналмилалии Салиби Сурх  ва Хилоли Ахмар, принсипхои бунёди ва фаъолияти Хадамоти чустучу ва огох намудани ахоли аз ловозимоти нотаркида дар давоми сол дар минтакаи Рашт   ахборот дода, макоми ихтиёриёнро дар фаъолияти харрузаи ЧХАТ кайд намуд.  Варакахои дархостии чустучуиро бо ихтиёриён пур карда, маълум  шуд, ки шумораи дархосткунандагон оид ба шахсони бедаракшуда хеле зиёд шудааст. Сипас иштирокчиён фикру акидахои худро ибрози назар намуданд.

Маркази иттилоотии ЉЊАТ дар минтаќаи Рашт, н. Рашт, 12 июли соли 2018

Back to top