ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Рўзи аввали бањорро хонандагони мактаб – интернати шањри Бўстон бо хурсандї ва  шукўњи хоса  пешвоз гирифтанд. Он рўз кормандон ва волонтерони бахши вилоятии  Љамъияти Њилоли Ањмар ва бахши шањри Бўстон бо армуѓони бањорї мењмони мактаб гардиданд.

Дар оѓоз сарвари мактаб – интернат Нодира Мирзозода баромад намуда омўзгорон ва муњассилинро бо фарорасии фасли бањор табрик карда мењмононро, аз љумла Зоирї Ѓафур Мањмудзода – љонишини раиси шањри Бўстон ва Парвиз Љабборзода – котиби иљроияи бахши вилоятии ЉЊАТ –ро  муаррифї намуд. Вай ќайд намуд, ки бо баробари  аз тарафи њукумати Љумњурии Тољикистон ва маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят, инчунин шањри Бўстон   њамеша дастгирї ёфтани мактаб – интернат Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон дар вилояти Суѓд низ  аз маљрои зиндагии муњассилини мактаб  мунтазам хабардор мегарданд.

Сипас, тарбиятгирандагон баромад намуда  дар васфи Тољикистон ва бањор  шеър хонданд. Волонтерон дар навбати худ  ба онњо тўњфањои овардаашонро ба намуди шиму курта, пойафзол, кампали мўина ва ширинињо таќдим намуданд.

Бояд ќайд кард, ки волонтерон дар бозорњои калони миќёси вилоят, махсус дар бозори « Сомон» ќаблан аксияи хайриявї баргузор намуда  маводи таќсимшударо љамъоварї намуданд. Инчунин, ЉДММ «Афзали Суѓд», ки яке аз муассисањои калонтарини миќёси вилоят мебошад, кормандони бахши вилоятиро чун њарваќта  дастгирї намуда мањсулоти ширї пешкаш намуд.

Дар охир дар майдончаи наздињавлигии мактаб – интернат якљоя  60 адад нињоли арча шинонида шуд, ки ин нињолњо низ аз љониби бахши вилоятии ЉЊАТ дастрас гардиданд.

Дар чорабинї инчунин намояндагони ВАО вилоятї ва мањаллї иштирок варзиданд.

Камолова Р., Масъули иттилооти бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд 

Санањои 28 уми феврал ва 1уми марти соли 2018 дар шањру навоњии Исфара  љамоати Лаккон ва Љаббор Расулов љамоати Сомониён дењаи Узбекќишлоќ  семинарњои  омўзишї баргузор гардиданд, ки дар он 30 нафар аъзоёни кумитањои мањаллии ОТ ва ЊФ иштирок варзиданд. Вохўрињои мазкур тибќи барномаи « Сањмгузорї ба мустањкамкунии зарфият ва бештар намудани устувории сохторњои Њилоли Ањмар ва љомеањои маќсаднок дар сатњи мањаллї, миллї ва минтаќавї дар кишварњои интихобшудаи Осиёи Марказї», ки аз тарафи Салиби Сурхи Олмон дастгирї меёбад, гузаронида шуданд.  

Маќсад аз баргузории чунин  омўзишњо ин омода намудани кумитањои мањаллии ОТ ва ЊФ барои  созмон додани ташкилотњои ибтидоии ЉЊАТ мебошад.

Дар рафти вохўрї Умед Саидуниев- намояндаи КМ ЉЊАТ ва  Ихтиёр Бобољонов – сардори шўъбаи ОТ ва ХФ – и бахши вилоятии ЉЊАТ доир ба фаъолияти Оинномавии ЉЊАТ, санадњои меъёриву њуќуќї,  вазифа ва ўњдадорињо, инчунин њуќуќ ва ваколати ташкилоти ибтидої ва њамчунин аъзоёни ЉЊАТ гуфта гузаштанд.

Љоиз ба ќайд аст, ки њар як кумитањои мањаллии  иборат аз 15 нафар аъзо дар оянда њамчун ташкилоти ибтидоии ЉЊАТ фаъолият бурда бо ин васила  барои устувории  бахшњои мањаллї ва рушди онњо сањми худро хоњанд гузошт. 

      

Камолова Р., Масъули иттилооти бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд 

Яке аз самтхои сиёсати давлатии Хукумати Чумхурии Точикистон ва бевосита сиёсати пешгирифтаи  Асосгузори Сулху Вахдати Милли, Пешвои Миллат, Президенти Чумхурии Точикистон, мухтарам Эмомали Рахмон ин расонидани кумак ба мардуми ниёзманд, алалхусус расонидани кумак ба бечорагону ятимон, бепарасторону шахсони яккаву танхо, пиронсолони дардманд ва шахсони имконияташон махдуд мебошад. Дар ин замина Бахши Чамъияти Хилоли Ахмари Точикистон дар минтакаи Кулоб тасмим гирифтааст чихати ичро ва дастгирии сиёсати давлати дар самти расонидани кумак ба шахсони имконияташон махдуд, яъне Ташкилоти чамъиятии "Мушфики маъюбон" ва беморхонаи касалихои рухии шахри Кулоб либоси дасти дуюм, ки аз чониби Салиби Сурхи Финландия дастрас гардидааст, кумак намояд.

Бояд тазаккур дод, ки кумакхои расонидашуда аз костюмхои занона, гарданбандхои бахори ва зимистона, дастпушакхо, чуробхои пашмин, пойафзоли занона ва кулоххои зимистона иборат мебошад. Дар оянда Бахши Чамъияти Хилоли Ахмари Точикистон дар минтакаи Кулоб расонидани чунин кумакхоро ба дигар ташкилотхои дорандаи шахсони имконияташон махдуд низ ба наша гирифтааст. Чои зикр аст, ки расонидани чунин кумакхо пеш аз хама карзи шахрвандии хар як фарди точику Точикистонист. Бахши Чамъияти Хилоли Ахмари Точикистон дар минтакаи Кулоб ин икдоми хайрхохонаро пайваста идома дода, чихати дастгирии сиёсати давлати дар самти расонидани кумак ба ахолии ниёзманд, инчунин чихати ичрои Конунхои Чумхурии Точикистон "Дар бораи Чамъияти Хилоли Ахмари Точикистон" ва "Дар бораи фаъолияти эхсонкори дар Чумхурии Точикистон" кушиш ба харч медихад.

Бахши ЧХАТ дар минтаќаи Кўлоб, 1 марти соли 2018

Тањти ин унвон санаи 27.02.2018 сол дар Боѓи фарњангию истироњатии ба номи Камоли Хуљандии маркази вилоят чорабнии хайриявї баргузор гардид. Чорабинии мазкур бо ибтикори бахши вилоятии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон ва дастгирии маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суѓд ва шањри Хуљанд гузаронида шуд. Дар он шумораи зиёди  шахсони имконияташон мањдуд, бепарастор, осебпазиру эњтиёљманд ва мењмонони Хуљандшањр иштирок намуданд.  

Тибќи наќша соати 12:00 ба шахсони љамъомада оши палави миллї, нон, шириниву кулчаќанд ва чои гарму ќањва пешкаш гардид.  Ба њар як иштирокчї волонтерон ва кормандони бахши вилоятии ЉЊАТ дар бастањои махсус маводи номбаршударо  таќсим намуданд. Бояд ќайд намуд, ки нону кулчаќандњо дар нонвойхонаи иљтимоии назди бахши вилоятї пухта шудаанд.

Кормандон ва волонтерон доир ба фаъолияти Њилоли Ањмар, барномањои он, манбањои даромад ва роњњои љамъоварии маблаѓ ба иштирокчиён маълумот пешнињод намуда маводи иттилоотї таќсим карданд.   

Баргузории ин чорабинї дар Боѓи фарњангию истироњатии ба номи Камоли Хуљандї басо рамзї мебошад.  Чунки, соли 2018 аз тарафи Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон  Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї эълон гардидааст. Волонтерони бахши вилоятї бо баробари ба анљом расонидани фаъолияти башардўстона ба мењмонони хориљии маркази вилоят доир ба таърих, маданият ва расму оинњои миллї маълумот доданд. Мењмонон аз  Љумњурии Федеролии Олмон аз чунин ибтикори  башардўстонаи Њилоли Ањмар ба ваљњ омада ба китоби мењмонони фахрии бахши вилоятии ЉЊАТ таманниёти  худро навишта карданд.

Дар баромади худ модари танњо Ниёзова Ш., ки дар зиммаи худ тарбияи шаш нафар фарзандро дорад, чунин зикр намуд: «Имрўза  иќдоми Њилоли Ањмар, яъне дастрас намудани таоми гарм бо ширинињо  дар арафаи фарорасии фасли бањор басо сариваќтї аст. Ман ќаблан низ аз ташкилот кўмакњои арзанда гирифтаам ва барои ин фаъолияташон ба роњбарият ва кормандон, махсусан ба Љабборзода П.А. ва Неъматова М.А. барои чунин ѓамхорињо сипоси худро мерасонам. Бигзор чунин шахсони ѓамгусор дар љомеаи мо бештар гарданд».    

Дар сањнаи Боѓи фароѓатї ду адад хайма, намунањои лавозимоти дар анбор љой дошта, ки њангоми рух додани офати табиї ва њолати фавќуллода истифода бурда мешаванд ба марази тамошобинон гузошта шуда буданд.   

Баргузории чунин чорабинињо имконият медињад, ки  шањрвандон доир ба фаъолияти имрўзаи ташкилот маълумоти бештар пайдо намоянд.

Ќайд кардан љоиз аст, ки дар чорабинии мазкур намояндагони ташкилоту муассисањо - шарикони рушди бахши вилоятї ва намояндагони ВАО  низ иштирок намуданд.

Камолова Р., масъули иттилооти бахши ЉЊАТ дар вилояти Суѓд

Back to top