ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Имрўзњо Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх (КБСС) дар ҳамкорӣ бо Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоъии ањолии Љумњурии Тоҷикистон як давраи омӯзишии муштарак барои пизишкони кумакҳои фавриятӣ барои осебдидагон баргузор мекунад. Давраи омӯзишӣ аз 13 то 15 майи соли 2014 дар шаҳри Душанбе давом хоњад кард.

Барои нахустин бор дар Тоҷикистон омӯзиши иқдомоти фавриятии пизишкӣ барои 20 пизишки бахши фавриятӣ баргузор хоҳад шуд. Омӯзандагони сатҳи ҷаҳонӣ аз Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх, ки дар арсаи ироаи кумакҳои аввалияи тахассус доранд, меъёрҳои равишҳои ташхис ва дармон барои беморонро омӯзиш хоҳанд дод. Ҳадаф аз ин омӯзиш коҳиши маргу мир бар асари як осеби умда аст.

Баргузории ин омӯзиш бо мусоъидати фаъоли Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоъӣ дар робита бо созмондиҳӣ имконпазир шуд.

Ҷулӣ Курӣ, намояндаи бахши беҳдошти КБСС мегӯяд: “Ҳадаф аз ин омӯзиш афзоишу тақвияти дониш ва маҳоратҳои мутахассисон аст, ки дар бахши кумакҳои фавриятии пизишкӣ кор мекунанд.”

Барномаи ин давраи омӯзишӣ иборат аст аз муҳиммтарин масоил ва ҷанбаҳои ироаи кумакҳои фавриятӣ, бавижа дар шароити майдонӣ.

Маркази иттилооти ЉЊАТ,

Ш. Душанбе, 13 маи соли 2014

Emergency Room Trauma Course for Emergency Medical Aid Doctors in Dushanbe

These days the International Committee of the Red Cross (ICRC) in collaboration with the Ministry of Health and Social Protection of Tajikistan will conduct a joint Emergency room trauma course for emergency medical aid doctors. The course will continuous from 13 to 15 May, 2014 in Dushanbe city.

For the first time in Tajikistan, training on emergency medical actions for 20 emergency doctors will be conducted. World-class instructors of the International Committee of the Red Cross in providing specialized first medical aid will teach methods of standard diagnosis and therapeutic procedures applied to patients in order to decrease morbidity and mortality rate as a result of a major trauma.

Conducting of this training was possible due to proactive organizational support of the Ministry of Health and Social Protection.

“The objective of the training is to increase and strengthen the knowledge and skills of specialists working in the field of emergency medical aid”, reported Julie Currie – Health Delegate of the ICRC.

Program of the training includes most important issues and aspects, while providing emergency aid, especially in field conditions.

Information-Resource Centre of RCST

Dushanbe, May 13, 2014

Санаи 7 май дар Донишгохи Давлатии Хукук, Бизнес ва Сиёсати Точикистон дар шахри Хучанд бо иштироки васеи устодон ва донишчуён аксия баргузор гардид. Чорабинии мазкур дар чахорчубаи Мохвораи Хилоли Ахмар ва чашнвораи Рузи Байналмиллалии Харакати Салиби Сурх ва Хилоли Ахмар барпо шуд.

Дар аввал филми кутохмуддате, ки ба фаъолияти ЧХАТ бахшида шуда аст, пешкаши иштирокчиён гардид. Баъдан ихтиёриён-донишчуён оид ба Харакат, таърихи Чунбиш, чузвхои таркибии он ва Принсипхои бунёди иттилоот пешниход намуда доир ба зиндагиномаи асосгузори Харакат Анри Дюнан сахнача намоиш доданд.

Дар викторинае, ки пешкаши тамошобинон гардид, донишчуён фаъолона иштирок варзида голибон сохиби тухфахои хотирави гардиданд. Тухфахоро намояндаи Кумитаи Байналмиллалии Салиби Сурх дар вилояти Сугд чаноби Ёкубчонов Исмоилчон бо расонидани пайгоми табрикоти ба донишчуён супорид.

Чоизи кайд аст, ки дар чорабини собикадорони чангу мехнат ва Хилоли Ахмар иштирок доштанд, ки хамаи онхо бо тухфахо кадрдони гардиданд.

Боиси хушнудист, ки бо таклифу пешниходи иштирокчиён дар рафти чорабини ба 10 нафар толибилмони донишгох шаходатномаи аъзогии ЧХАТ супорида шуд. Шаходатномахоро Раиси шурои собикадорони чангу мехнати шахри Хучанд Осимов Х.О. ботантана супорида зикр намуд, ки «Аъзои Хилоли Ахмар будан барои хар як чавон шарафи бузург аст. Итминон дорам, ки шумоён - аъзоён кори инсондустонаи шахси бузург Анри Дюнанро, ки асрхои аср ба мо расидааст, давом хохед дод».

Хамин тарика, чорабинии тантанави бо намоиши консерти ба охир расид.

Камолова Р. – хамохангсози барномаи «Иттилоот»-и бахши ЧХАТ дар вилояти Сугд.

Большой благотворительный концерт с участием звезд Таджикской эстрады, известных коллективов и молодых исполнителей – лауреатов республиканских и международных конкурсов как Нигина Амонкулова, Нозияи Кароматулла, Мухаммадрофи Кароматулло, Саъди Буризод, группа «Гарибшо к.», «Лахзахои Гуворро» и другие исполнители прошел 8 Мая 2014 года в 17:00 в Кохи Джами города Душанбе.

Почетными гостями благотворительного мероприятия стали представители социально незащищённые слои населения, представители донорских организаций, волонтеры и т.д.

Какое счастье дарить людям радость! Особенно приятно принять участие в благотворительной акции для детей-сирот, одиноких, социально незащищённых слоёв населения.

Все средства, вырученные от продажи билетов, и благотворительного ящика собранные в ходе концерта, будут направлены на благотворительную деятельность для поддержки уязвимых слоев населения Республики Таджикистан.

Безвозмездная помощь в подготовке и проведении концерта оказывали сотрудники и волонтеры Общество Красного Полумесяца Таджикистана (ОКПТ).

Общество Красного Полумесяца Таджикистана считает своей главной целью «Помогать всем страждущим без какого-либо различия, способствуя тем самым установлению мира на Земле».

Краткая справка:

Общество Красного Полумесяца Таджикистана - общественное неправительственное объединение, имеющее уникальный статус, который действует согласно уставу и закону Республики Таджикистан "Об Обществе Красного Полумесяца Таджикистана".

ОКПТ как самостоятельно, так и во взаимодействии с государственными органами, донорскими организациями осуществляет мероприятия по охране жизни и здоровья населения, оказанию медико-социальной помощи, реагированию на чрезвычайные ситуации и т.д.

Информационно-Ресурсный Центр ОКПТ

CHARITY CONCERT

Big charity concert featuring the stars of the Tajik singers, famous groups and young performers - winners of national and international competitions as Nigina Amonkulova, Noziyai Karomatullo, Muhammadrofi Karomatullo, Saydi Burizod, comic groups «Garibsho & co.», «Lahzahoi guvorro»was held in May 8, 2014 at 17:00 in Kohi Jami, Dushanbe.

The guests of honor of the charity event were the representatives of disadvantaged populations, representatives of donors, volunteers, etc.

What is happiness - to make people happy! Particularly pleased to take part in charity for orphans, lonely, socially disadvantaged groups.

All proceeds from ticket sales, collected money from charity box during the concert will be spent on charitable activities to support vulnerable people of the Republic of Tajikistan.

Grant aids in the preparation and holding of the concert have the staff and volunteers of the Red Crescent Society of Tajikistan (RCST).

The Red Crescent Society of Tajikistan considers its main goal of "Helping all those who suffer without discrimination, thereby contributing to peace on Earth."

Background:

The Red Crescent Society of Tajikistan public, non-governmental organization, which has a unique status, which operates under the statute and the law of the Republic of Tajikistan "On Red Crescent Society of Tajikistan."

RCST, both independently and in collaboration with government agencies, donor organizations implementing measures to protect life and health, providing medical and social assistance, response to emergencies and armed conflicts, etc.


Information-Resource Centre of RCST

Субњи рўзи 8-уми май аз љониби Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) якљоя бо Раёсати Бозрасии давлатии автомобилии (БДА) Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон иќдомоти муштарак оид ба бехатарии њаракат дар роњњо барпо гардид. Дар ин икдомот ихтиёриёну кормандони масъули ЉЊАТ ва БДА дар роњњои наќлиётгарди шањри Душанбе ба ањолї оиди ќоидањо ва бехатарии њаракат дар роњњо ба ањолї маълумоти муфассал доир намуданд.

Баъди барпои ин амалиёт дар литсеи №2 барои хонандагони лаёќатманди шањри Душанбе баромадњои љолиб аз љониби БДА ва ЉЊАТ ба мактаббачагони ин даргоњи маърифт пешкаш гардид. Њамчунин аз љониби толибилмони ин литсей сањнаљањои љолиб оиди расонидани ёрии аввалияи тиббї ба иштирокчиён пешкаш гардид.

Бояд ќайд намуд, ки ин иќдом њамасола аз љониби ЉЊАТ якљоя бо Раёсати БДА дар моњи май дар рафти чорабинињои моњвораи Њилоли Ањмари Тољикистон барпо мегардад.


Маркази иттилоотии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон

Back to top