ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

В минувшей понедельник 22 сентябри 2014 года для офицеров министерство обороны Республики Таджикистан и двенадцать офицеров пограничной службы РТ, которые несут службу В Шахристанском районе Согдийской области прошли обучение по «Оказанию первой доврачебной помощи» организованной МККК в Республики Таджикистан.

Во время проведения данного двухдневного курса офицеры обучались тому, как планировать и проводить оказания первой медицинской помощи в полевых условиях.

«Этот курс является частью наших усилий, направленных на содействие повышению безопасности офицеров и боевого состава Министерство обороны и внутренних войск в Таджикистане. И впредь Общество красного полумесяца и миссия международного комитета красного креста будут продолжить продвигать и расширять сотрудничество, а также повышать потенциал офицеров таджикских войск в целях содействия им совместного обучения показанию первой доврачебной помощи в частях постоянной дислокации войск на территории РТ, добавил Исполнительный секретарь Общества краснного полумесяца по Согдийской области Чабборзода Парвиз.

Вышеназванный курс проводился в рамках Проекта МККК и руководства Общества красного полумесяца Согдийской области.

Аз 18 то 23 сентябри соли љорї ташрифи Олга Љумъаева – намояндаи минтаќаи Аврупоии Федератсияи Байналмиллалии Љамъиятњои Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар ба Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) барпо гардид. Зимни сафар Олга Љумаева бо котиби генералии ЉЊАТ Зафар Муњаббатов, намояндагони дафтари Кумитаи байналмиллалии Салиби Сурх дар Тољикистон, Федератсияи Байналмиллалии Љамъиятњои Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар дар Тољикистон, Салиби Сурхи Олмон ва Салиби Сурхи Финландия вохурї намуд.

Баъди барпои якќатор вохурињо дар толори Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон аз љониби Олга Љумаева ба кормандони ЉЊАТ оид ба фондрайзинг ва љалби маблаѓњои хайриявї аз љониби корхонаву муассисањо ва шахсони инфиродї њам аз дохил ва њам аз хориљи кишвар семинари омўзишї баргузор гардид. Дар давоми ин семинар иштирокчиён бо усулњо ва таљрибаи бои фондрайзинг дар дигар Љамъиятњои Миллии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар шинос гардиданд.


Маркази иттилоотии ЉЊАТ, ш. Душанбе, 23.09.2014

Дар раванди ижрои барномаьои худ дар соьаи тандурустц ва ьифзи ижтимоц ьамчун иттиьодияи жамъиятии ёрирасон ба маыомоти давлатии Жумьурии Тожикистон бахши вилоятии Жамъияти Ьилоли Аьмар р=зи гузашта ба шабакаи к=маки аввалияи тиббц – санитарии (КАТС) ноьияи Б.Щафуров тажьизот барои таьлилгоь дастрас намуд. Ин тажьизот термостати тамъизкунц буда он бо ибтикори котиби ижроияи бахш Жабборзода П.А. ва соьибкорони маьаллц ба маблащи зиёда аз 15 ьазор сомонц харидорц карда шуд.

Зимни вох=рц сардухтури шабакаи зерин Сафаров Ьайдаралц чунин иброз дошт: «Имр=з манбаи моддц – техникии таьлилгоьи мо бо дастрас намудани термостати тамъизкунц боз ьам ганц гашт. Акнун мутассаддиёни ш=ъба шароит пайдо намуданд, ки таьлильоро боз ьам даыиытар гузаронанд ва ин имконияти мо - табибонро водор месозад, ки даражаи хизматрасониро барои аьолии ноьияамон якчанд маротиб хубтару даыиытар ба роь монанд. Жомеаи коргарии шабакаи к=маки аввалияи тиббц – санитарии ноьияи Б. Щафуров аз ин иыдоми Жамъияти Ьилоли Аьмари Тожикистон дар вилояти Сущд, махсус роьбари он Жабборзода П.А. бисёр миннатдор мебошад ва мо кормандон барои рушди Жамъият дар оянда дар самти фаъолияти башард=стонаашон комёбиьо таманно дорем».


Раъно Камолова,

Ьамоьангсози барномаи «Иттилоот» дар вилояти Сущд.

Жаъияти Ьилоли Аьмари Тожикистон, яке аз куьнатарин созмоньои башард=стонаи Тожикистон буда, хамеша ёрии бещарази худро ба ниёзмандон мерасонад.

Р=дакии бузург хело ба маврид фармудаанд:

Гар бар сари нафси худ, амири мардц,

Бар к=ру кар, ар нуыта нагирц, мардц.

Мардц, набувад фитодаро пойзадан,

Гар дасти фитодае бигири мардц.

Жабборзода Парвиз Абдуыодирович бо баробари ба сифати котиби ижроияи ЖЬАТ дар вилояти Сущд ба кор омадан, к=шиш ба харж медиьад, ки ьамеша муьтожонро дастгирц намояд ва аз даргоьи ташкилот касе ноумед барнамегардад.

Санаи 25.08.2014 бо ташаббуси Жабборзода

ба як нафар афсари мажр=ьи ноьияи Зафаробод Шаьбол аробачаи маъюбц (коляска) супорида шуд, ки ин боиси хурсандии ањли оила ва хешовандони Шањбол гашт.

Жабборзода дар оянда низ ният дорад, ки ба ыадри имкон ба муьтожон ва дармондагон ёрии худро дарещ надорад.

Р. Ражабц - Котиби ижроияи ЖЬАТ дар ноьияи Зафаробод

Back to top