ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Бинобар боридани бориши

аз хад зиёд ва жола рузи 16-уми апрели соли равон, соати тахминан

2 руз дар дехаи Мехнатобод, чамоати Кизилкалъаи нохияи

Хуросони минтакаи Кургонтеппа омадани сел ба кайд гирифта шуд,

ки дар натича 2 кудаки хурдсол курбон ва даххо хонахо вайрону

валангор шуданд. Дар умум 172 хонаводаи дехаи мазкур (1.298

нафар зан, 1.195 нафар мард, 961 нафар кудак, 115 нафар

кухансол) хисороти калони иктисоди ва молияви диданд.

Аз рузи 17 апрели соли 2014, 18 нафар кормандон, аъзоени тими миллии вокуниши Чамъияти Хилоли Ахмари Точикиситон (ЧХАТ) дар минтакаи Кургонтеппа бо якчоягии ихтиёриёни бахши ЧХАТ дар нохияи Хуросон минтакаи Кургонтеппа хамаруза ба зарардидагон кумаки худро расонида истодаанд.

Кормандон, аъзоени тими миилии вокуниши минтака ва ихтиёриёни бахши ЧХАТ дар нохияи Хуросон дар катори дигар ташкилотхои давлати ва гайри давлати дар чойи офатзада бахогузории вазъ гузаронида хамавакта хисоботхоро ба Кумитаи Марказии ЧХАТ ирсол менамоянд.

Гуфтан зарур аст, ки санаи 22 апрел баробари расидани кумак аз шахри Душанбе ба 70 оилаи ниезманди дехаи Мехнатобод, чамоати Кизилкалъаи нохияи Хуросон кумаки башардустонаи гайри хурока расонида шуд.

Мардуми зарардида аз ёрии саривактии ЧХАТ бисер хурсанд шуданд. Раиси Хукумати нохияи Хуросон миннатдории худро аз номи мардуми зарардида ба ЧХАТ иброз намуд.

Инчунин, мувофики ниези мардуми зарардида ва дархости расмии Хукумати вилояти Хатлон, ба 172 оилаи зарардида куттии оилави иборат аз маводхои хурока ва ба 20 оилаи дигар ерии гайрихурока дар рузхои наздик расонида мешавад.

Кайд кардан зарур аст, ки дар ин офати табиї (ОТ) барномахои Дастрасии бехатар ва Хадамоти Чустучуи низ кор ва фаъолият дошта, аз хар як оилахое, ки зарар дидаанд бохабаранд. Гуфтан зарур аст, ки хушбахтона дар ин ОТ аз ягон оилахои зарардида шахсони беному нишон гумшуда нест.

Маркази иттилоотии ЧХАТ

Бинобар боридани бориши аз хад зиёд ва жола шаби 12 ба 13-уми апрели соли равон дар якчанд нохияхои минтакаи Кулоб омадани сел ва фаромадани ярч ба кайд гирифта шуд, ки дар натича 15 нафар курбон ва даххо хонахо вайрону валангор шуданд. Бахусус сокинони чамоати дехоти Саричашма хисороти зиёди иктисоди расида, бо сабаби фаромадани ярч дар дехаи Одинабой 13 нафар чони худро аз даст доданд.

Инчунин дар чамоати Тугараки Восеъ, Чубек ва Чордараи н.Хамадони, Гарабдараи Муминобод ва Зарбдори Кулоб низ хисороти калони иктисоди ва молияви овард.

Аз рузи 13 апрели соли 2014 32 нафар ихтиёриёни ЧХАТ-и минтакаи Кулоб хамаруза ба зарардидагон кумаки худро расонида истодаанд.

Кормандон ва ихтиёриёни ЧХАТ –и нохияхои номбурда дар катори дигар ташкилотхои давлати ва гайри давлати дар чойхои офатзада бахогузории вазъ гузаронида хамавакта хисоботхоро ба КМЧХАТ ирсол менамуданд.

Гуфтан зарур аст, ки то имруз аз тарафи Кумитаи ЧХАТ -и минтакаи Кулоб ба 21 оилаи зарадидагони нохияхои Шурообод, Муминобод, Кулоб,Хамадони ва Восеъи минтака кумаки башардустонаи гайри хурока расонида шуд.

Айни хол шумораи ихтиёриёне, ки дар мавеъхои зарардида фаъолият доранд 32 нафар мебошанд. Инчунин дар ин ОТ барномаи Хадамоти Чустучуи низ кор ва фаъолият дошта, аз хар як оилахое, ки зарар дидаанд бохабаранд. Гуфтан зарур аст, ки хушбахтона дар ин ОТ аз ягон оилахои зарардида шахсони беному нишон гумшуда нест.

Абронова Т. - Танзимгари барномаи иттилоот-и ЧХАТ дар минтакаи Кулоб

В течении нескольких дней апреля месяца текущего года Общество Красного Полумесяца Таджикистана и его региональные, городские и районные филиалы распределяют гуманитарную, не продовольственную помощь в виде детской одежды, полученной от Общества Красного Полумесяца Объединенных Арабских Эмиратов.

Данная помощь предоставлена в рамках существующего меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Национальными Обществами Красного Полумесяца Таджикистана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Эту помощь уже получили; в Душанбе - интернаты для незрячих детей и с умственно ограниченными возможностями, городе Вахдат- школа интернат «Дусти», Курган-Тюбинском регионе - школы интернаты для детей сирот в районах Кабодиён, Вахш и Яван.

Гуманитарная акция по распределению детской одежды продолжается.

В акции кроме, сотрудников Обществ Красного Полумесяца Таджикистана и Объединенных Арабских Эмиратов, принимают участие представители органов местного самоуправления.

Следуя, основополагающим принципам движения, Общество Красного Полумесяца всегда стремится содействовать реальному изменению к лучшему положения и жизни наиболее уязвимых и обездоленных представителей населения Таджикистана.

О проводимой Обществом гуманитарной и благотворительной деятельности, Вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Если, Вы хотите приобщиться к благородной миссии по оказанию помощи или пожертвований сиротам, людям с инвалидности и другим нуждающимся, обратитесь в центральный офис или в наши филиалы, которые действуют во всех городах и районах нашей республики.

Информационно-ресурсный центр ОКПТ

Имрўзњо

аз љониби Кумитаи Марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон

(ЉЊАТ) ва бахшњои он дар минтаќањои љумњурї ба 5000 нафар

кўдакони ятиму бепарастори љумњурї кўмак расонида мешаванд.

Ин кўмак аз љониби Љамъияти Њилоли Ањмари Аморати Мутањидаи

Араб аз лињози маводхои ѓайри хурокворї (либосњои кўдакона то синни

14 сола) ва ѓайрањо иборатанд. Ин кўмак аз љониби кормандон ва

ихтиёриёни ЉЊАТ дар њузури намояндагони маќомоти иљроияи

њокимияти давлатии ин минтаќањо ва намояндагони Љамъияти

Њилоли Ањмари Аморати Мутањидаи Араб ба ниёзмандон супорида шуд.

Бояд ќайд намуд, ки бо саъю кўшишњои зиёди роњбарияти Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон чанд сол ќабл Созишномаи њамкории байни ЉЊАТ ва Љамъияти Њилоли Ањмари Аморати Мутањидаи Араб ба имзо расид. Натиљаи имзои ин созишнома чанд рўз аст, ки намояндагони бахши Алфуљайраи Њилоли Ањмари Аморати Мутањидаи Араб мењмони ЉЊАТ мебошанд. Њамкорон аз Њилоли Ањмари Аморати Мутањидаи Араб бо фаъолияти кории Кумитаи марказї ва бахшњои ЉЊАТ дар шањру ноњияњои минтаќаи Ќурѓонтеппа, Вањдат, Рўдакї шинос гардиданд.

Рўйхати ниёзмандон аз љониби кумитањои мањалии љои истиќомати онњо ва шуъбањои шуѓли ањолии ин ноњияњо ба бахшњои ЉЊАТ пешнињод гардида, сипас аз љониби ихтиёриёни бахш мониторинг гузаронида шуда, дар фењрист номгузорї мегарданд. Кумитаи Марказии Љамъияти Хилоли Ахмари Точикистон ва бахшњои он њамеша кўшиш ба харљ медињанд, ки ба кўдакони ятиму бепарастор, маъюбон, ахшоси яккаву танхо, ва дигар ниёзмандон кўмак расонанд.

Дар давоми соли 2014 вобаста аз имкониятхояш Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон тавонист якчанд маротиба ба ниёзмандони кишвар дасти ёри дароз кунад. Вале, то њол шумораи ниёзмандон дар хона-интернатњои кишвар, хонањои пиронсолон ва умуман эњтиёљмандон зиёданд. ЉЊАТ дар наќша дорад, ки роњњои нави кўмаки башардўстонаро љуста, њам бо имкониятњои худї ва њам тавассути дастгирии њамкоронаш ба ањолии ниёзмандтарини кишвар њамеша кўмак расонад, зеро яке аз њадафњои асосии он кўмак ба дастгирии табаќањои ниёзмандтарини ањолї мебошад.

Њар як шахс, ташкилот ва корхонаву ширкатњо метавонанд кўмаки хешро ба ањолии ниёзмандтарини кишвар тавассути 69 бахшњои ЉЊАТ, ки дар тамоми шањру навоњии љумњурї амал менамоянд расонанд. Ин иќдоми Шумо тавассути сомонаи интернетии ЉЊАТ дарљ гардида, боиси шинохти ташкилоти Шумо дар саросари кишвар мегардад.


Маркази иттилоотии ЉЊАТ, ш. Душанбе, 22.04.с.2014

Back to top