ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Рўзи 1-уми ноябри соли 2013 дар толори Кумитаи Марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) семинари омўзиши оид ба дастурамали бањодињии фаврї, ки аз љониби мутахассисони шӯъбаи мудирияти ҳолатҳои изтирории Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон якљоя бо кормандони намояндагии Федератсияи байналмиллалии љамъиятњои салиби сурх ва њилоли ањмар (ФБЉСС ва ЊА) дар Тољикистон тањия шудааст, баргузор шуд. Дар семинар ба њайси маърузачии асосї Њишам Њолалї баромад намуд.

Иштирокчиёни семинар асосан кормандони Кумитаи Марказии ЉЊАТ, якќатор њамоњангсозони минтаќавии ЉЊАТ оид ба њолатњои изтирорї, буданд. Дар кори ин семинар њамчунин муовини котиби генералии ЉЊАТ Дилором Мирова ва сарвари Намояндагиии ФБЉСС ва ЊА дар ЉТ – Ковчак З. ширкат варзиданд.

Кори семинар бисёр хуб ба роњ монда шуда буд ва иштирокчиён тавонистанд, ки дар як муддати кўтоњ аз баромадњо ва мисолњое, ки аз љониби баррандаи ин чорабинї бо овардани таљрибањои гуногуни кишварњои хориљї пешкаш гардиданд, васеъ аз худ намоянд.

Дар анљоми семинар фикру мулоҳизаҳо дар атрофи таҳияи нави дастурамал ба эътибор гирифта шуданд ва барои коркарди он масъулон муваззаф гардиданд.

Н. Аминзода - Масъули иттилооти ЉЊАТ

В Москве подписан Протокол о внесении изменений в Соглашение о трудовой деятельности и защите прав граждан Таджикистана в России и граждан России в Таджикистане, подписанное 16 октября 2004 года.

Подписи под историческим документом поставили начальник Миграционной службы при правительстве РТ Сафиало Девонаев и руководитель Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский.

Как отмечает пресс-служба представительства Миграционной службы РТ в РФ, данный Протокол предусматривает оформление гражданину Таджикистана разрешения на работу для осуществления трудовой деятельности на территории России сроком до 3 лет. Это и является основанием для продления срока временного пребывания работника на территории принимающего государства на срок действия разрешения на работу без выезда за пределы принимающего государства, поясняет миграционное ведомство.

Протокол распространяется на всех граждан Таджикистана, осуществляющих ту или иную форму трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

После подписания протокола глава таджикской Миграционной службы отметил, что «за последние годы между Таджикистаном и Россией сложились дружеские и конструктивные взаимоотношения, направленные на регулирование миграционных процессов во благо народов двух стран».

«Хочу выразить искреннюю признательность президентам наших государств – многоуважаемым Эмомали Рахмону и Владимиру Путину за неоценимый вклад в дело укрепления дружбы между нашими народами и за постоянную поддержку, которую оказывают нашим гражданам, в том числе трудовым мигрантам» - подчеркнул Сафиалло Девонаев.

Он поблагодарил руководству ФМС России, Посольство Российской Федерации в Республике Таджикистан и сотрудников миграционных органов двух стран, которые за короткое время скоординировано и четко разработали и согласовали проекты такого важного документа.

Это уже второй важный документ, подписанный между Таджикистаном и Россией, который направлен на регулирование вопросов трудовой миграции, защиты прав и интересов трудящихся мигрантов граждан Таджикистана, временно работающих на территории России.

Оба документа были подписаны в соответствии с Меморандумом «О намерениях Республики Таджикистан и Российской Федерации по дальнейшему развитию сотрудничества в сфере миграции», который был подписан 5 октября 2012 года в Душанбе в ходе визита Владимира Путина в Таджикистан.

Источник: Азия-Плюс

Рўзњои 24-25-уми октябри соли 2013 дар толори Кумитаи Марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) семинари омўзиши оид ба фандрайзинг баргузор шуд. Дар семинар ба њайси маърузачии асосї корманди Намояндагии минтаќавии Федератсияи байналмиллалии Љамъиятњои Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар (ФБЉСС ва ЊА) дар Аврупо Олга Љумаева баромад намуд.

Иштирокчиёни семинар асосан кормандони Кумитаи Марказии ЉЊАТ, якќатор котибони иљроияи бахшњои ЉЊАТ дар минтаќањои љумњурї буданд. Дар семинар њамчунин Президенти ЉЊАТ Мирољев Ѓиёсиддин Ќутбиддинович , муовини котиби генералии ЉЊАТ Дилором Мирова ва сарвари Намояндагиии ФБЉСС ва ЊА дар ЉТ – Ковчак З. ширкат варзиданд.

Семинаро Мирољев Ѓиёсиддин Ќутбиддинович њусни оѓоз бахшида, миннатдории хешро аз барпои чунин семинарњо аз љониби ФБЉСС ва ЊА изњор намуда, иброз намуд, ки баргузории семинар оид ба фандрайзинг – ин як иќдоми хубест бањри сайќал додани донишу малакаи кормандон ва масъулини ЉЊАТ, зеро дар давраи пойдории Иттињоди Шуравї чунин мавзўъњо, ба мисли фандрайзинг набуд. Бинобар ин иштирокчиёни ин чорабинї бояд он донишу малака ва маълумоти навтарине, ки аз ин семинар дастрас менамоянд, бояд дар фаъолияти минбаъдаи хеш дар анљоми корњои башардўстї васеъ истифода намоянд.

Умуман кори семинар бисёр хуб ба роњ монда шуда буд ва иштирокчиён тавонистанд, ки дар як муддати кўтоњ аз баромадњо ва мисолњое, ки аз љониби баррандаи ин чорабинї бо овардани таљрибањои гуногуни кишварњои хориљї пешкаш гардиданд, васеъ аз худ намоянд.

Яке аз иштирокчии фаъоли ин чорабинї Бегматов Абдуњаким зимни сўњбат оид ба баргузории ин семинар иброз намуд, ки баргузории чунин семинарњо боиси табодули таљриба, дарёфти камбудиву пешравињои бахшњо ва дарёфти роњњои нави фандрайзинг, барномањои љолиби фоидавор дар минтаќањои љумњури аз љониби бахшњои ЉЊАТ мегардад.


Н. Аминзода - Масъули иттилооти ЉЊАТАз 10 то 14-уми октябри соли 2013 њайати намояндагони бахшњои Љамъияти Њилоли Ањмари Туркия дар шањрњои Самсун ва Гукчеада ба Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон ташриф овард.
Њайати намояндагон бо муовини якуми Раиси Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, муовини Президенти ЉЊАТ - А.М.Миралиев, Котиби Генералии ЉЊАТ – З. Њ. Мухаббатов, кормандони Дастгоњи марказии ЉЊАТ ва сарвари Намояндагиии ФБЉСС ва ЊА дар ЉТ – Ковчак З. вохурї намуданд.
Зимни вохурї бо кормандони Дастгоњи марказии ЉЊАТ, Мустафа Кескин – Президенти бахши Њилоли Ањмари Туркия дар ш. Самсун ба њозирин оид ба сохтор ва фаъолияти бахш маълумоти муфассал дод.
Чи тавре, ки маълум гардид, бахшњои Љамъияти Њилоли Ањмари Туркия дар шањрњои Самсун ва Гукчеада бисёр пуриќтидор буда, дар фаъолияти башардўстї корњои зиёдеро ба сомон мерасонанд. Инчунин, ин бахшњо барномањои зиёди фоидаовареро амалї менамоянд, ки даромади онњо бањри дастгирии ниёзмандон равона мегарданд.
Зимни вохурии мењмонон бо Муовини якуми Раиси Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон - Амиршо Миралиев сўњбат дар атрофи масоили њамкорињои ба њар ду љониб судманд љараён гирифт. Амиршо Миралиев ба мењмонон мухтасар оид ба раванди истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон, корњои ободонї ва созандагии давлат ва њукумати кишвар, сиёсати дохилї ва хориљии мамлакат маълумот дода, наќши љомеаи љањонї дар барќарорсозии сулњу субот, кумакњои ташкилотњои башардустона аз љумла, Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон ба мардуми љумњурї махсус таъкид кард. Вай њамчунин мењмононро ба барќарорсозии њамкории байни ЉЊАТ бо ин бахшњо пешнињод намуд, ки ин аз љониби мењмонон пазируфта шуд.
Мењмонон ин боздидро аз ЉЊАТ муфид шуморида, омодагии хешро дар њамкорињои мутаќобилан судманди миёни ду љамъият арзёбї намуданд.


Н. Аминзода - Масъули иттилооти ЉЊАТ

Back to top