ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06 декабри соли 2019 Бањодур Ќурбониён, Котиби генералии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) дар шањри Женеваи Шветсария бо Элхадљ Ас Си, Котиби генералии Федератсияи байналмилалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар (ФБССваЊА),  доктор Фавзи Амин, Котиби генералии Љамъияти Њилоли Ахмари Бахрейн ва доктор Керем Киник, Президенти Љамъияти Њилоли Ахмари Туркия вохурї намуд.

Дар рафти вохурї масъалањо оид ба љалби лоињањои хайриявию эњсонкорї дар соњањои пешгирии њолатњои фавќулода, пешгирии беморињои сироятї, кашидани хатти оби нўшокї, дастгирии ятимону ниёзмандон ва дигар мавзуъњо ќобили таваљљуњи љонибњо мавриди баррасї ќарор дода шуданд. 

Бояд иттилоъ дод, ки имрўзњо роҳбарони Ҳаракати Байналмилалии Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар дар Маркази байналмилалии Конфронс (CICG) дар шаҳри Женеваи Шветсария барои як қатор вохӯриҳо, ки ояндаи бузургтарин ҳаракати башардӯстонаи дунёро ташкил медиҳанд, ҷамъ меоянд.

Ҷаласаҳои оинномавии Ҳаракати Байналмилалии Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар роҳбарияти 190 ҷамъияти Миллии Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар ва Федератсияи Байналмилалии Ҷамъиятҳои Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар ва Кумитаи Байналмилалии Сурхро ба ҳам меоранд.

Ҷаласаҳои оинномавии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар аз 3 то 12 декабри соли 2019 баргузор мегарданд ва аз чор љаласаи алоҳида иборат аст:

• Форуми ҷавонони ФБССваЊА аз 3 то 4 декабри соли ҷорӣ баргузор мегардад, то ки садоҳои ҷавононро дар тамоми ҷаласаҳои оинномавї кафолат диҳад.  

• Ассамблеяи генералии ФБССваЊА - мақомоти баландтарин дар қабули қарорҳои Федератсияи 90 кишвари аъзои Федератсия - аз 5 то 7 декабр баргузор мегардад.

• Шӯрои делегатҳо - мақоме, ки њамчунин ба он Кумитаи байналмилалии Салиби Сурх (КБСС) шомил аст, барои баррасии масоили умумии марбут ба Њаракати байналмилалии Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар санаи 8 декабр баргузор хоҳад шуд.

• Конфронси Байналмилалии Салиби Сурх ва ҲилолиАҳмар - ягона ҷаласаи давлатҳост, ки аз ҷониби созмонњои ғайридавлатӣ даъват карда шудаанд. 33-умин Конфронси Байналмилалӣ Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар 9–12 декабри соли 2019 дар шањри Женеваи Шветсария баргузор мегардад.

   

          

Нодир Аминзода, масъули иттилооти ЉЊАТ, шањри Душанбе, 7 декабри соли 2019

Аз 1 то 5 декабри соли 2019 Аминзода Нодир, њамоњангсози Барномаи «Иттилоот ва њуќуќи байналмилалии башардўстї» љињати баргузории мониторинги барнома ва тарѓиботи бештари ањолї оид ба Њаракати байналмилалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар ва фаъолияти Њилоли Ањмари Тољикистон ба якќатор ноњияњои водии Рашт ташриф овард. Зимни сафари худ Аминзода Нодир ба ноњињои Рашт, Тољикобод, Лахш ва Нуробод ташриф намуда, бо фаъолон, ихтиёриёни бахшњои ЉЊАТ дар ин ноњияњо, намояндагони раёсату шуъбањои тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї, мењнат, маориф, донишљўён ва талабагони Муассисањои таълимоти умуми ин ноњияњо вохурињо бо баромадњо баргузор намуд. Дар ин вохурињо оид ба Њаракати Байналмилалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар ва фаъолияти ЉЊАТ дар Љумњурии Тољикистон баромадњо бо пахши филмњои мустанад ташкил карда шуданд.

Дар вохурї дар Коллељи тиббии ноњияи Рашт зиёда аз 150 нафар, Муассисаи касби техникии назди Вазорати мењнат ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон дар ноњияи Тољикобод зиёда аз 120 нафар, коллељи тиббии ноњияи Лахш 80 нафар ва муассисаи таълимоти умумии №1-и ноњияи Нуробод зиёда аз 160 нафар  ва дар маљмуъ 510 нафар иштирок намуданд.

Бояд ќайд намуд, ки зимни баргузории вохурињо танзимгари барнома дар водии Рашт ва котибони иљоияи бахшњои ЉЊАТ дар ин ноњияњо иштирок намуданд.

Дар оѓози њар як вохурї вобаста ба баланд бардоштани савияи донишу малакаи иштирокчиён аз љониби њамоњангсози барномаи «Иттилоот ва њуќуќи байналмилалии башардўстї» баромади махсуси соддашуда оид ба мавзуъњои интихобгардида бо пахши филми мустанад барпо гардид. Сипас саволу љавобњо доир гардиданд. Дар як фурсати кўтоњ иштирокчиён оид ба бисёр масъалањои рўзмарра бањсњои љолиб доир гардиданд. Дар љамъбасти чорабинињо фикру мулоњизањо ва пешнињодоту иштирокчиён, волонтёрон аз љониби њамоњангсоз номнавис карда шуданд, ки љињати иљроиши онњо чорањои зарурї андешида хоњанд шуд.

Бояд ќайд намуд, ки барпои чунин чорабинињо боиси васеъ гардидани донишу малакаи волонтёрон ва аъзоёни ЉЊАТ гардида, ба њавасмандии волонтёрон ва зиёд гаштани сафи онњо мусоидат хоњад кард.

Дар фарљоми чорабинињо иштирокчиён изњори ќаноатмандї нишон дода, дархост намуданд, ки чунин вохурињо барои онњо бештар ташкил карда шаванд то ки онњо тавонанд дар бораи фаъолиятњои ЉЊАТ ва њамкорнаш бештар маълумот пайдо намоянд.

 

    

  

    

  

Маркази иттилооти ЉЊАТ, ш. Душанбе, 05 декабри соли 2019

1 декабр ҷомеаи ҷаҳонӣ Рӯзи байналмилалии мубориза бо Вируси норасоии масунияти одам (ВНМО -ВИЧ/СПИД)-ро таҷлил менамояд. Аввалин шахсони гирифтор ба ин беморӣ дар охири солҳои 80-уми асри гузашта дар Америка ба қайд гирифта шудаанд. Тибқи  иттилои Созмони Миллали Муттаҳид, соли  2018 шумораи гирифторони ин беморӣ  ба 37,9 миллион расидааст.

Бо мақсади иттилоотонии ҷомеа оид ба ин беморӣ ва пешгирии сироятёбӣ аз он шурӯъ аз соли 1996 ҳамаи давлатҳои узви Созмони Миллали Муттаҳид ин рӯзро бо баргузор намудани чорабиниҳои маърифатию  машваратӣ таҷлил менамоянд.

Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) низ њамасола дар ин рўз дар њамбастагї бо сохторњои тандурустии кишвар барномаҳои мухталифи иттилоотию маърифатӣ, ҳамоишҳо,  машваратҳо, рекламаҳои иҷтимоӣ ва ѓайрањоро дар ин мавзӯъ баргузор менамояд.

Бо ин маќсад санаи 30 ноябри соли 2019 дар Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон бахшида ба Рӯзи байналмилалии мубориза бо Вируси норасоии масунияти одам (ВНМО -ВИЧ/СПИД)  ҳамоиш баргузор гардид. Дар он кормандон ва волонтёрони ЉЊАТ дар назди иштирокчиён баромад бо филми мустанад ва саволу љавоб доир намуданд. Иштирокчиёни фаъоле, ки ба саволњои мутахассисони соња оид ба ВНМО -ВИЧ/СПИД љавобњои дуруст пешкаш намуданд, соњиби тўњфањои хотиравї гардиданд. Дар ин њамоиш наздикии 300 нафар донишљўён, устодон, волонтёрон, намояндагони сохторњои тиббї ва ЉЊАТ иштирок намуданд.

Бояд ќайд намуд, ки њарчанд солҳои охир афзудани бемории  Вируси норасоии масунияти одам ва  табобатнашаванда будани он боиси  ташвиши ҷомеаи ҷаҳонӣ гардида бошад ҳам, бино ба гуфти олимони соҳаи тиб он идорашаванда мебошад.

Тавре мудири шуъбаи иљтимої-тиббии ЉЊАТ Илњом Рањимов гуфт:  «Вируси норасоии масунияти одам бемории сироятии музмин буда, системаи иммунитети шахсро заиф карда, онро барои  солим нигоҳ доштани организм мураккаб месозад ва  вақте ВНМО рушд меёбад, он метавонад ба Бемории пайдошудаи норасоии масуният (БПНМ/СПИД) оварда расонад».

Бино ба таҳлилҳои мутахасисони соҳаи тиб, ВНМО тавассути хун, алоқаи ҷинсии ҳифзнашуда, сӯзандоруҳои тамизнашуда, инчунин  аз модари сироятёфта ба навзод ҳангоми таваллуд мегузарад.

«Бояд донист,  ки  ВНМО  тавассути оби даҳон, арақи бадан, бо роҳи дастфишурӣ ва дигар алоқаҳои рӯзмарра, баоғӯшгирӣ, сулфа, атсазанӣ, тавассути нешзании ҳашарот ва газидани ҳайвонот, ашёи маишӣ, оббозии якҷоя дар ҳавзи шиноварӣ,  ҳаммом, ошхона ва истеъмоли якҷояи хӯрок сироят намекунад», — афзуд Илњом Рањимов. 

Ғайр аз ин,  тибқи муқаррароти моддаи 125-и Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон шахсоне, ки бо роҳҳои гуногун нафари дигарро ба бемори ВИЧ/СПИД гирифтор мекунанд, ба муҳлати аз 2 то 10 сол аз озодӣ маҳрум карда мешаванд.

Барои сари вақт огоҳ шудан аз ин беморӣ ва пешнирии сирояткунӣ ба наздикон ҳар як шахс бояд ҳадди ақалл дар як сол як маротиба аз ташхис гузарад.

Маркази иттилоотии ЉЊАТ, шањри Душанбе, шањри Душанбе, 1 декабри соли 2019

 

 

 

15 ноябри соли 2019 Бањодур Ќурбониён, Котиби генералии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) Сафар Наимов, директори Ассотсиатсияи “Њамкории боздошти сил”-ро пазируфт.

Дар рафти вохурї роњбарияти ин ду ташкилот оид њамкорињои мутаќобилан судманд дар самти боздошти бемории сил дар Љумњурии Тољикистон мулоќот намуданд. Бањодур Ќурбониён ба роњбари Ассотсиатсияи “Њамкории боздошти сил” вобаста ба самтњои афзалиятноки фаъолияти ЉЊАТ, аз љумла таъмини ањолии ниёзманди Тољикистон бо оби нўшокї, омодагї ва вокуниш ба њолатњои фавќулода, рушти соњаи љавонону волонтёрон, иттилонокии ањоли оид ба беморињои сироятї ва ѓайрањо иттилоъ дод.

Дар навбати худ Сафар Наимов, директори Ассотсиатсияи “Њамкории боздошти сил” вобаста ба фаъолияти ташилоти худ маълумоти муфассал дод.

Дар љараёни ин вохурї љонибњо Ёддошти њусни тафоњум миёни ЉЊАТ ва Ассотсиатсияи “Њамкории боздошти сил”-ро ба муддати 5 сол ба имзо расониданд, ки дар доираи он амалисозии якќатор корњо дар соњаи мубориза бо бемории сил дар Љумњурии Тољикистон дар оянда дар назар аст.

Маркази иттилоотии ЉЊАТ, шањри Душанбе, 15 ноябри соли 2019  

 

Back to top