ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Баргузории чаласаи чамъбасти нимсолаи аввал дар ш. Кургонтеппа

Дар бахши ЉЊАТ-и минтаќаи Ќурѓонтеппаи вилояти Хатлон 15.07.2016 тибќи љадвали гузаронидани љаласаи љамъбасти нимсолаи аввали соли равон бо иштироки бевостаи котибони иљроияи бахшњои ЉЊАТ-и шањру ноњияњо, аъзоёни раёсати бахши минтаќа аъзогии ЉЊАТ, кормандони барномањо намояндаи ДИ КМ ЉЊАТ дар толори бахши ЉЊАТ-и минтаќа љаласаи љамъбасти нимсолаи аввали соли 2016 баргузор гашт.

Дар љаласа 5 масъалаи муњим оид ба фаъолият бахши минтаќа дида баромада шуд ва муњокима гардид. Яке аз масъалањои асосї ин фаоълияти фондрайзингї ба шумор рафта, сипас оид ба иљроиши наќшаи молиявї дар нимсолаи аввал дида баромад шуд. Илова бар ин дар рўзњои љашнї ба табаќањои ниёзмандтарини ањолї расонидани кумакї сариваќтї мавриди муњокима ва ситоишу ба котибони иљроияи шањру ноњияњо суръат гирифт.

Ба котибони иљроияи н.Бохтар, Шањритус, Сарбанд, А.Љомї, н.Хусрав, ш.Ќурѓонтеппа барои фаъолияти назаррас тўъфањо таќдим карда шуд.

Инчунин дар худуди намояндаи Дастгоњи иљроияи кумитаи марказии ЉЊАТ ба нафароне, ки ба аъзогї ЉЊАТ ќабул гардиданд, шањодатномањои аъзогї тантанавор супорида шуданд. Инчунин ба зиёда аз 10-нафар шогирдони барномаи муњољирати мењнатї шањодатномањо супорида шуданд.


Маркази иттилоотии ЉЊАТ, ш. Душанбе, 20.07.2016

Back to top