ш.Душанбе, кч. У. Хайём 120,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734017
(+992 37)224 03 74

E -mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Баргузории чаласаи чамъбасти фаъолияти 6 мохаи ЧХАТ

Рўзи 26 июли соли 2016 дар толори Анри Дюнани Дастгоњи Иљроияи Кумитаи Марказии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон (ЉЊАТ) љаласаи Раёсати Кумитаи Марказии ЉЊАТ бо иштироки аъзоён ва шарикони рушди љамъият баргузор гардид.

Љаласаро Президенти ЉЊАТ Ќурбонов Саид Сафарович њусни оѓоз бахшида њозиринро оид ба рўзномаи љаласа шинос намуд. Дар љаласа 3 масъала мавриди баррасї ќарор гирифт:

1. Баррасии њисоботи Котиби генералї оид ба натиљаи фаъолияти ЉЊАТ дар шаш моњи соли 2016;

2. Баррасии лоињаи Ќарори Раёсати Кумитаи Марказї “Дар бораи тасдиќи лоињаи Дастурамали тартиби пардохти харољоти сафарњои хизматии кормандони Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон ба кишварњои хориљї ва дар дохили Љумњурии Тољикистон;

3. Баррасии лоињаи Ќарори Раёсати Кумитаи Марказї “Дар бораи тасдиќи лоињаи Ќоидањои тартиби ташкил ва гузаронидани тендер дар Љамъияти Њилоли Ањамари Тољикстон.

Масъалаи якум баъди баррасї аз љониби аъзоёни Раёсати Кумитаи Марказии ЉЊАТ ќабул гардид.

Вобаста ба масъалаи дуввум сардори комиссияи назорати дохилии ЉЊАТ Нуров Назриддин пешнињод намуд, ки лоињаи пешнињодшуда бо шарикони асосии ЉЊАТ аз Њаракати байналмиллалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар мувофиќа карда шавад.

Зарурияти ќабули масъалаи сеюмро Президенти ЉЊАТ Ќурбонов Саид Сафарович ба аъзоён шарњ дода, ќабули онро муњим шуморид.

Президенти ЉЊАТ њамчунин ќайд намуд, ки дар фаъолияти љамъият як ќатор дигаргунињои назаррас дида мешаванд. Аз љумла, имзои созишномањои байналмиллалї ва корњои хайриявию эњсонкорињои назаррас аз фаъолияти хуби ЉЊАТ дарак медињад.

Баъди барасии масъалањои рўзнома онњо аз љониби аъзоён ќабул гардид ва љаласа кори худро ба анљом расонданд.


Маркази иттилоотии ЉЊАТ, ш. Душанбе, 26/07/2016

Back to top