Дар Гурҷистон ҶҲАТ оид ба таҷрибаи вокуниш ба пандемияи COVID-19 маълумот пешкаш намуд

0
1415

Имрӯз дар ҷаласаи пленарӣ оид ба масъалаҳои тандурустии ҷамъиятӣ бо иштироки Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон оид ба таҷрибаи вокуниш ба пандемияи COVID-19 тавассути ҳамкории байнисоҳавӣ бо созмонҳои байналмилалӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ маълумот пешкаш намуд.

Дар ҷаласа мушкилоти башардӯстона, ки ба саломатии руҳӣ таъсир мерасонанд, таъкид гардида, механизмҳои зарурӣ ва ҳамоҳангсозии амалҳо оид ба расонидани кумакҳои дастгирикунанда ба беҳбуди саломатии табақаҳои осебпазири аҳолӣ баррасӣ шуданд.

Ҳамчунин, имрӯз – дар рӯзи дуюми Конфронси минтақавии аврупоии Ҳаракати Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар муҳокимаи мушкилоти башардӯстонаи марбут ба ҳолатҳои муноқиша идома ёфт.

Қобили зикр аст, ки механизмҳои таҳкими вокуниши башардӯстона дар саросари ҷаҳон, таҳкими иқтидори Ҷамъиятҳои миллӣ бо ҷалби ҷомеаи шаҳрвандӣ бо мақсади коҳиш додани осебпазирӣ, такмил додани механизмҳои муошират ва малакаҳои дипломатӣ дар раванди амалиёти башардӯстона, бахусус дар минтақаҳои муноқиша ва дар минтақаҳое, ки гурезагон ҷойгиранд, фаъолона баррасӣ шуда истодаанд.

***

В Грузии ОКПТ представило информацию об опыте реагирования на пандемию COVID-19

Сегодня на пленарном заседании по вопросам общественного здравоохранения с участием ВОЗ Общество Красного Полумесяца Таджикистана представило информацию об опыте реагирования на пандемию COVID-19 посредством межсекторальное сотрудничество с международными организациями и организациями гражданского общества.

Были отмечены гуманитарные вызовы, влияющие на ментальное здоровье. Также были обсуждены необходимые механизмы и координация действий по оказанию поддерживающей помощи, направленной на улучшение здоровья уязвимых слоев населения.

Также сегодня, во второй день Европейской региональной конференции Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, продолжались обсуждения вопросов гуманитарных вызовов, связанных с конфликтными ситуациями.

Следует отметить, что активно обсуждаются механизмы усиления гуманитарного реагирования во всем мире, укрепление потенциала Национальных Обществ с привлечением гражданского общества, с целью снижения уязвимости, улучшения механизмов коммуникационных и дипломатических навыков в процессе гуманитарных действий, в особенности в конфликтных зонах и на территории размещения беженцев.

***

RCST in Georgia Presented Information on the Experience of Responding to the COVID-19 Pandemic

Today, at a plenary session on public health issues with the participation of WHO, the Red Crescent Society of Tajikistan presented information on the experience of responding to the COVID-19 pandemic through intersectoral cooperation with international organizations and civil society organizations.

Humanitarian challenges affecting mental health were noted. The necessary mechanisms and coordination of actions for the provision of supportive assistance aimed at improving the health of vulnerable segments of the population were also discussed.

Also today, on the second day of the European Regional Conference of the Red Cross and Red Crescent Movement, discussions continued on humanitarian challenges related to conflict situations.

It should be noted that mechanisms for strengthening humanitarian response around the world, strengthening the capacity of National Societies with the involvement of civil society, in order to reduce vulnerability, improve the mechanisms of communication and diplomatic skills in the process of humanitarian action, especially in conflict zones and in areas where refugees are located, are being actively discussed.