Чаласаи кормандони Бахши Хилоли Ахмар дар вилояти Сугд

0
1723

Чаласаи навбатии кормандони Бахши Чамъияти Хилоли Ахмари Точикистон (ЧХАТ) дар вилояти Сугд санаи 26 феврал баргузор гардид, ки дар он тагйироту иловахои Низомномаи бахшхои вилояти, шахри ва минтакавии Чамъияти Хилоли Ахмари Точикистон барраси гардиданд.
Он тагйироту иловахое, ки ба хуччати мазкур ворид гардиданд, дар алохидаги мавриди мухокима карор дода шуд.
Бояд кайд кард, ки Низомномаи мазкур бо фармони Курбониён Б.Б. – Котиби Генералии ЧХАТ аз 9 феврали соли 2021, тахти раками 2 тасдик шудааст.
Зимни чаласа аз чониби Чабборзода П.А. – котиби ичроияи бахши ЧХАТ дар вилояти Сугд дастур дода шуд, ки рохбарияти бахшхои ЧХАТ дар шахру навохии вилоят ва кормандон фаъолияти худро тибки Оиннома, Низомномаи мазкур ва дигар санадхои меъёриву хукуки дар хамкори бо макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати, ташкилотхои байналмилли, чамъияти, шахсони хукуки ва вокеи ба рох монанд.
Сипас, баъди саволу чавоб чаласа кори худро ба анчом расонид.